งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ32204

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ32204"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ32204
ครูศุภชาติ อิ่มเกษม Mr.Supachat Imkasem

2 รายละเอียดวิชา 1 หน่วยกิต 2 คาบ / สัปดาห์
1 หน่วยกิต 2 คาบ / สัปดาห์ คะแนนเก็บระหว่างเรียน 80 คะแนน K (ความรู้) 40 คะแนน 4 หน่วย หน่วยละ 10 คะแนน (Test ย่อยประจำหน่วย) P (ทักษะ) 20 คะแนน แบบฝึกหัด งานย่อย (หักทุก 1 คะแนนต่อบทเมื่อส่งช้าหลังจากขึ้นบทใหม่) 4 หน่วย หน่วยละ 5 คะแนน A (จิตพิสัย) 20 คะแนน 4 หน่วย หน่วยละ 5 คะแนน ……………. งานพิเศษ ปลายภาคเรียน 20 คะแนน

3 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

4 เฉลย

5

6

7 31. 3 32. 2 33. 4 34. 2 35. 3 36. 4 37. 1 38. 2 39. 3 40. 4


ดาวน์โหลด ppt ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ32204

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google