งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร อ 32204 ครูศุภชาติ อิ่มเกษม Mr.Supachat Imkasem

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร อ 32204 ครูศุภชาติ อิ่มเกษม Mr.Supachat Imkasem"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร อ 32204 ครูศุภชาติ อิ่มเกษม Mr.Supachat Imkasem http://SUPACHAT.sysp.ac.th

2 รายละเอียดวิชา 1 หน่วยกิต 2 คาบ / สัปดาห์ 1 หน่วยกิต 2 คาบ / สัปดาห์ คะแนนเก็บระหว่างเรียน 80 คะแนน คะแนนเก็บระหว่างเรียน 80 คะแนน K ( ความรู้ )40 คะแนน K ( ความรู้ )40 คะแนน 4 หน่วย หน่วยละ 10 คะแนน (Test ย่อยประจำ หน่วย ) 4 หน่วย หน่วยละ 10 คะแนน (Test ย่อยประจำ หน่วย ) P ( ทักษะ )20 คะแนน P ( ทักษะ )20 คะแนน แบบฝึกหัด งานย่อย ( หักทุก 1 คะแนนต่อบท เมื่อส่งช้าหลังจากขึ้นบทใหม่ ) แบบฝึกหัด งานย่อย ( หักทุก 1 คะแนนต่อบท เมื่อส่งช้าหลังจากขึ้นบทใหม่ ) 4 หน่วย หน่วยละ 5 คะแนน 4 หน่วย หน่วยละ 5 คะแนน A ( จิตพิสัย ) 20 คะแนน A ( จิตพิสัย ) 20 คะแนน แบบฝึกหัด งานย่อย ( หักทุก 1 คะแนนต่อบทเมื่อส่งช้า หลังจากขึ้นบทใหม่ ) แบบฝึกหัด งานย่อย ( หักทุก 1 คะแนนต่อบทเมื่อส่งช้า หลังจากขึ้นบทใหม่ ) 4 หน่วย หน่วยละ 5 คะแนน ……………. งานพิเศษ 4 หน่วย หน่วยละ 5 คะแนน ……………. งานพิเศษ ปลายภาคเรียน 20 คะแนน ปลายภาคเรียน 20 คะแนน

3 ทำแบบทดสอบก่อน เรียน

4 เฉลย 1. 4 2. 3 3. 3 4. 2 5. 4 6. 3 7. 1 8. 2 9. 4 10.4

5 11. 2 12. 3 13. 1 14. 4 15. 3 16. 4 17. 2 18. 1 19. 2 20. 3

6 21. 4 22. 4 23. 3 24. 2 25. 2 26. 3 27. 2 28. 3 29. 1 30. 4

7 31. 3 32. 2 33. 4 34. 2 35. 3 36. 4 37. 1 38. 2 39. 3 40. 4


ดาวน์โหลด ppt ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร อ 32204 ครูศุภชาติ อิ่มเกษม Mr.Supachat Imkasem

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google