งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเกี่ยวกับกรอบตอนที่ ๑ การสร้างกรอบ (FRAME) เบื้องต้น รูปแบ บ TAG คำสั่งเกี่ยวกับการสร้างกรอบ เบื้องต้น ประกอบด้วย กรอบ หรือ FRAME เป็นการแบ่งส่วนของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเกี่ยวกับกรอบตอนที่ ๑ การสร้างกรอบ (FRAME) เบื้องต้น รูปแบ บ TAG คำสั่งเกี่ยวกับการสร้างกรอบ เบื้องต้น ประกอบด้วย กรอบ หรือ FRAME เป็นการแบ่งส่วนของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเกี่ยวกับกรอบตอนที่ ๑ การสร้างกรอบ (FRAME) เบื้องต้น รูปแบ บ TAG คำสั่งเกี่ยวกับการสร้างกรอบ เบื้องต้น ประกอบด้วย กรอบ หรือ FRAME เป็นการแบ่งส่วนของ จอภาพให้เป็นหลายส่วน ซึ่ง วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของ การสร้างกรอบนั้นๆ แต่ละส่วนใช้แสดงเนื้อหาต่างๆกัน อาจเกี่ยวข้อง กันและกันหรือไม่ขึ้นอยู่กับ ความกว้างของจอภาพ๑, ร้อยละของความกว้าง ของจอภาพ๒, ร้อยละของ

2 การจัดการเกี่ยวกับกรอบตอนที่ ๑ การสร้างกรอบ (FRAME) เบื้องต้น ตัวอย่างลักษณะ ของกรอบ - ลักษณะของกรอบไม่มีการกำหนดตายตัว ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบกรอบ - ค่าร้อยละ ให้กำหนดแบบสากลใน รูปของ % เช่น 80% - ควรกำหนดแนวของกรอบหลักก่อน แล้วจึง กำหนดเฟรมย่อย - ส่วนใดๆ ที่ไม่กำหนดเนื้อที่ตายตัว ให้ใช้ “ * ” หรือ Asterik แทน

3 การจัดการเกี่ยวกับกรอบตอนที่ ๑ การสร้างกรอบ (FRAME) เบื้องต้น ตัวอย่างลักษณะ ของกรอบ

4 การจัดการเกี่ยวกับกรอบตอนที่ ๑ การสร้างกรอบ (FRAME) เบื้องต้น ตัวอย่าง

5 การจัดการเกี่ยวกับกรอบตอนที่ ๑ การสร้างกรอบ (FRAME) เบื้องต้น ตัวอย่าง

6 การจัดการเกี่ยวกับกรอบตอนที่ ๑ การสร้างกรอบ (FRAME) เบื้องต้น ข้อควร จำ FRAMESET COMMAND TAG ต้องบรรจุไว้ในส่วน ของ HEAD จึงจะมีผล


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเกี่ยวกับกรอบตอนที่ ๑ การสร้างกรอบ (FRAME) เบื้องต้น รูปแบ บ TAG คำสั่งเกี่ยวกับการสร้างกรอบ เบื้องต้น ประกอบด้วย กรอบ หรือ FRAME เป็นการแบ่งส่วนของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google