งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

汉语拼音 大家来学 b p m f.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "汉语拼音 大家来学 b p m f."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 汉语拼音 大家来学 b p m f

2 目录 1.汉语拼音字母表 2.声母表(泰文版) 3.声母表 4.韵母表(泰文版) 5.韵母表 6.第一课 四声调 7.第一课 a o e i u ü 8.第一课 听一听 圈一圈 9.宾果游戏表格

3

4 zhจรือchชรือ shซรือ rรือ
声母  bเปอ pเพอ mเมอ  fเฟอ  dเฅอ tเทอ  nเนอ  lเลอ gเกอ  kเคอ  hเฮอ  j จี  qชี   xซี  zจือ  cชือ   sซือ    zhจรือchชรือ  shซรือ  rรือ  yอี w อู yuยูว

5

6 a อา oโอ eเออ i อี uอู üยูว
韵母 单韵母 a อา oโอ eเออ i อี uอู üยูว 双韵母 aiไอ eiเอย aoเอา ouโอ iuโยว uiเวย ieเยย üeเยว erเออ anอัน enเอิน inอิน unอุน ünยวิน angอัง engเอิง ingอิง ongอง

7

8 第一课 a o e i u ü

9 a āอา áอ๋า ǎอ่า àอ้า o ō ó ǒ ò e ē é ě è i ī í ǐ ì u ū ú ǔ ù ü ǖ ǘ ǚ ǜ

10 a ā á ǎ à o ō ó ǒ ò e ē é ě è i ī í ǐ ì u ū ú ǔ ù ü ǖ ǘ ǚ ǜ

11 宾过游戏表格 è ǔ ō ū ā à é á í ǘ ǐ ú ǜ ǒ ǚ 第一声 第二声 第三声 第四声
第一声 第二声 第三声 第四声 ( —— )( ˊ )( ˇ )( ˋ )

12


ดาวน์โหลด ppt 汉语拼音 大家来学 b p m f.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google