งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

No.9 Shàng xué gē 上 学 歌 The sun is shining in the sky,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "No.9 Shàng xué gē 上 学 歌 The sun is shining in the sky,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 No.9 Shàng xué gē 上 学 歌 The sun is shining in the sky,
上 学 歌 The sun is shining in the sky, The flowers are smiling to me. A bird says,good morning Why are you carrying your small schoolbag?

2 ดวงอาทิตย์ส่องแสงอยู่บนท้องฟ้า
Tài yáng dāng kōng zhào 太 阳 当 空 照 ไท่หยาง ตาง คง จ้าว ดวงอาทิตย์ส่องแสงอยู่บนท้องฟ้า Huā er duìwǒ xiào 花 儿 对 我 笑 ฮวาร์ ตุ้ย หว่อ เชี่ยว ดอกไม้ยิ้มให้ฉัน

3 Xiǎo niǎo shuō zǎo zǎo zǎo 小 鸟 说 早 早 早
小 鸟 说 早 早 早 เฉี่ยว เหนี่ยว ชัว หจ่าว หจาว หจ่าว นกน้อยทักทายในตอนเช้า Nǐ wèi shén me bēi shàng xiǎo shū bāo 你 为 什 么 背 上 小 书 包 หนี่ เว้ย เฉินเมอะ เปย ช่าง เฉี่ยว ชูปาว ทำไมคุณพายกระเป๋าหนังสือล่ะ


ดาวน์โหลด ppt No.9 Shàng xué gē 上 学 歌 The sun is shining in the sky,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google