งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดี ภาษาจีน 你好中文 การทักทาย N ǐ h ǎ o 你 好 N ǐ h ǎ o 你 好.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดี ภาษาจีน 你好中文 การทักทาย N ǐ h ǎ o 你 好 N ǐ h ǎ o 你 好."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สวัสดี ภาษาจีน

3 你好中文

4 การทักทาย

5 N ǐ h ǎ o 你 好 N ǐ h ǎ o 你 好

6 L ǎ oshī h ǎ o! 老师 好 ! Nǐmen h ǎ o! 你们 好!

7 http://www.youtube.com/embed/Lotxxl0alH4

8 การแบ่งช่วงเวลา 早晨 zǎo chéng อรุณรุ่ง 早上 zǎo shang ตอนเช้า 上午 shàng wǔ ตอนเช้า 中午 zhōng wǔ ตอนเที่ยง 下午 xià wǔ ตอนบ่าย 晚上 wǎn shang ตอนค่ำ

9 ช่วงเวลาเช้า 早上好

10 ช่วงเวลาเช้า 上午好

11 ช่วงเวลาบ่าย 下午好

12 ช่วงเวลาค่ำ 晚上好

13 N ǐ ji à o sh é n me m í ng z ì ? 你 叫 什 么 名 字 ? คุณ ชื่ออะไร ? 你 好! การถามชื่อ

14 W ǒ x ì n ɡ W á n ɡ. 我 姓 王。 W ǒ ji à o W á n ɡ hu á. 我 叫 王 华。

15 A : N ǐ ji à o sh é n me m í ng z ì ? 你 叫 什 么 名 字 ? B: W ǒ ji à o W á n ɡ hu á. 我 叫 王 华。 A: N í n gu ì x ì ng? 您 贵 姓 您 贵 姓 ? B: W ǒ x ì n ɡ W á n ɡ. 我 姓 王。

16 x ì ng x ì ng = นามสกุล / แซ่ 姓 gu ì x ì ng gu ì x ì ng = นามสกุล / แซ่ 贵 姓 贵 姓 ji à o 叫 = เรียกชื่อ sh é n me 什 么 = อะไร m í ng z ì 名 字 = ชื่อ คำศัพท์

17 http://www.youtube.com/watch?v=itplYpznOQE& feature=relmfu http://www.youtube.com/embed/itplYpznOQE

18 我 你 她

19 Wǒm en 我们 nǐme n 你们 tāmen 他们

20 A: 他 / 她 叫 什 么 名 字 ? B: 他 / 她 叫 _______ 。 L ǐ fāng 李 芳 Li ú l ì 刘丽 Wá ng m í ng 王 明 Ch é n juān 陈 娟

21 A: 姓 A: 他 / 她 叫 什 么 名 字 ? B: 他 / 她 叫 _______ 。 A: 他 / 她 姓 什 么 ? B: 他 / 她 姓 _______ 。 L ǐ fāng 李 芳 Li ú l ì 刘 丽 Wá ng m í ng 王 明 Ch é n juān 陈 娟

22 再见


ดาวน์โหลด ppt สวัสดี ภาษาจีน 你好中文 การทักทาย N ǐ h ǎ o 你 好 N ǐ h ǎ o 你 好.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google