งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีภาษาจีน. สวัสดีภาษาจีน 你好中文 การทักทาย Nǐ hǎo 你 好 Nǐ hǎo 你 好.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีภาษาจีน. สวัสดีภาษาจีน 你好中文 การทักทาย Nǐ hǎo 你 好 Nǐ hǎo 你 好."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สวัสดีภาษาจีน

3 你好中文

4 การทักทาย

5 Nǐ hǎo 你 好 Nǐ hǎo 你 好

6 Lǎoshī hǎo! 老师 好 ! Nǐmen hǎo! 你们  好!

7

8 การแบ่งช่วงเวลา 中午 zhōng wǔ ตอนเที่ยง 下午 xià wǔ ตอนบ่าย
การแบ่งช่วงเวลา 早晨 zǎo chéng อรุณรุ่ง 早上 zǎo shang ตอนเช้า 上午 shàng wǔ ตอนเช้า 中午 zhōng wǔ ตอนเที่ยง 下午 xià wǔ ตอนบ่าย 晚上 wǎn shang ตอนค่ำ

9 ช่วงเวลาเช้า  早上好

10 ช่วงเวลาเช้า 上午好

11 ช่วงเวลาบ่าย  下午好

12 ช่วงเวลาค่ำ 晚上好

13 Nǐ jiào shén me míng zì ? 你 叫 什 么 名 字 ? คุณชื่ออะไร?
你 好! การถามชื่อ Nǐ jiào shén me míng zì ? 你 叫 什 么 名 字 ? คุณชื่ออะไร?

14 Wǒ xìnɡ Wánɡ. 我 姓 王。 Wǒ jiào Wánɡ huá. 我 叫 王 华。

15 B: Wǒ jiào Wánɡ huá. 我 叫 王 华。 A: Nín guì xìng? 您 贵 姓 ?
A: Nǐ jiào shén me míng zì ? 你 叫 什 么 名 字? B: Wǒ jiào Wánɡ huá. 我 叫 王 华。 A: Nín guì xìng? 您 贵 姓 ? B: Wǒ xìnɡ Wánɡ. 我 姓 王。

16 คำศัพท์ 叫 = เรียกชื่อ 名 字 = ชื่อ xìng = นามสกุล / แซ่ 姓
   姓 guì xìng =  นามสกุล / แซ่  贵 姓 jiào  叫  =  เรียกชื่อ shén me   什 么 = อะไร míng zì  名 字 = ชื่อ

17 http://www.youtube.com/watch?v=itplYpznOQE& feature=relmfu

18

19 nǐmen 你们 tāmen 他们 Wǒmen 我们

20 A: 他 /她 叫 什 么 名 字 ? B: 他 /她 叫 _______。
Lǐ fāng 李 芳 Liú lì 刘丽 Chén juān 陈 娟 Wáng míng 王 明

21 Chén juān 陈 娟 A: 他 /她 叫 什 么 名 字 ? B: 他 /她 叫 _______。 A: 他 /她 姓 什 么? B: 他 /她 姓 _______ 。 Liú lì 刘 丽 Wáng míng 王 明 Lǐ fāng 李 芳

22 再见


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีภาษาจีน. สวัสดีภาษาจีน 你好中文 การทักทาย Nǐ hǎo 你 好 Nǐ hǎo 你 好.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google