งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตอนที่ sweep สวีพ ปัดพื้น floor ฟลอร์ พื้น O.k. โอเค ตกลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตอนที่ sweep สวีพ ปัดพื้น floor ฟลอร์ พื้น O.k. โอเค ตกลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตอนที่

3 sweep สวีพ ปัดพื้น

4 floor ฟลอร์ พื้น

5 O.k. โอเค ตกลง

6 See you. ซี ยู แล้วพบ กันใหม่

7 Go shopping

8 Excuse me, can I see that t-shirt? Of course, madam.

9 Where is it made? It’s made in England.

10 How much? 650 baht.

11 Can I try it on? Yes, please go ahead.

12 O.k. I take it. Yes, madam.

13 vocabulary โวแคบบิวเลอรี คำศัพท์

14 t-shirt ที เฌิรท เสื้อ ยืด

15 of course ออฟ คอร์ส ค่ะ

16 made เมด ซึ่งทำ ขึ้น

17 How much? ฮาวมัช เท่าไหร่

18 try ไทร ทดลอง

19 take เทค เอา

20 โปรดศึกษาต่อ ตอนที่ ออกจากรายการคลิก มุมบนขวาสุด


ดาวน์โหลด ppt ตอนที่ sweep สวีพ ปัดพื้น floor ฟลอร์ พื้น O.k. โอเค ตกลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google