งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนการสอน Multipoint Mouse เรื่อง จำนวนนับ ชั้นอนุบาล 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนการสอน Multipoint Mouse เรื่อง จำนวนนับ ชั้นอนุบาล 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียนการสอน Multipoint Mouse เรื่อง จำนวนนับ ชั้นอนุบาล 2
เรื่อง จำนวนนับ ชั้นอนุบาล 2 จัดทำโดย นางสาว กานดา แก้วฟู โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1

2 หนึ่ง อ่านว่า หอ - นอ - อึ - งอ - หนึง - ไม้เอก - หนึ่ง
หนึ่ง อ่านว่า หอ - นอ - อึ - งอ - หนึง ไม้เอก - หนึ่ง

3 One อ่านว่า โอ - เอ็น - อี - วัน - หนึ่ง
1

4 สอง อ่านว่า สอ - ออ - งอ - สอง
สอง อ่านว่า สอ - ออ - งอ - สอง

5 Two อ่านว่า ที - ดับเบิ้ลยู - โอ - ทู - สอง
2

6 สาม อ่านว่า สอ - อา - มอ - สาม
สาม อ่านว่า สอ - อา - มอ - สาม

7 Three อ่านว่า ที - เอช - อาร์ - ดับเบิ้ลอี - ทรี - สาม
3

8 สี่ อ่านว่า สอ - อี - สี - ไม้เอก - สี่
สี่ อ่านว่า สอ - อี - สี - ไม้เอก - สี่

9 Four อ่านว่า เอฟ - โอ - ยู - อาร์ - โฟร - สี่
4

10 ห้า อ่านว่า หอ - อา - หา - ไม้โท - ห้า
ห้า อ่านว่า หอ - อา - หา - ไม้โท - ห้า

11 Five อ่านว่า เอฟ - ไอ - วี - อี - ฟาย -ห้า
5

12 หก อ่านว่า หอ - กอ - หก

13 Six อ่านว่า เอช - ไอ - เอ็กซ์ - ซิก - หก
6

14 เจ็ด อ่านว่า จอ - เอะ - ดอ - เจ็ด
เจ็ด อ่านว่า จอ - เอะ - ดอ - เจ็ด

15 Seven อ่านว่า เอช - อี - วี - อี - เอ็น - เซเว่น - เจ็ด
7

16 แปด อ่านว่า ปอ - แอ - ดอ - แปด
แปด อ่านว่า ปอ - แอ - ดอ - แปด

17 Eight อ่านว่า อี - ไอ - จี - เอช - ที - เอด - แปด
8

18 เก้า อ่านว่า กอ - เอา - เกา - ไม้โท - เก้า
เก้า อ่านว่า กอ - เอา - เกา - ไม้โท - เก้า

19 Nine อ่านว่า เอ็น - ไอ - เอ็น - อี - นาย - เก้า
9

20 สิบ อ่านว่า สอ - อิ - บอ - สิบ
สิบ อ่านว่า สอ - อิ - บอ - สิบ ๑๐

21 Ten อ่านว่า ที - อี - เอ็น - เท็น - สิบ
10

22 แบบทดสอบ เรื่อง จำนวนนับ

23 นักเรียนจับคู่โยงเส้นให้ถูกต้อง

24 นักเรียนจับคู่โยงเส้นให้ถูกต้อง

25 นักเรียนจับคู่โยงเส้นให้ถูกต้อง
๑๐ 5 10 3

26 นักเรียนจับคู่โยงเส้นให้ถูกต้อง
6 1 8

27 นักเรียนจับคู่โยงเส้นให้ถูกต้อง
แปด เจ็ด สี่ 8

28 นักเรียนจับคู่โยงเส้นให้ถูกต้อง
ห้า 7 เก้า 5 เจ็ด 9

29 นักเรียนจับคู่โยงเส้นให้ถูกต้อง
3 Six 6 Two 2 Three

30


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนการสอน Multipoint Mouse เรื่อง จำนวนนับ ชั้นอนุบาล 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google