งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนการสอน Multipoint Mouse เรื่อง จำนวนนับ ชั้นอนุบาล 2 จัดทำโดย นางสาว กานดา แก้วฟู โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนการสอน Multipoint Mouse เรื่อง จำนวนนับ ชั้นอนุบาล 2 จัดทำโดย นางสาว กานดา แก้วฟู โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียนการสอน Multipoint Mouse เรื่อง จำนวนนับ ชั้นอนุบาล 2 จัดทำโดย นางสาว กานดา แก้วฟู โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1

2 หนึ่ง อ่านว่า หอ - นอ - อึ - งอ - หนึง - ไม้เอก - หนึ่ง ๑

3 One อ่านว่า โอ - เอ็น - อี - วัน - หนึ่ง 1

4 สอง อ่านว่า สอ - ออ - งอ - สอง ๒

5 Two อ่านว่า ที - ดับเบิ้ลยู - โอ - ทู - สอง 2

6 สาม อ่านว่า สอ - อา - มอ - สาม ๓

7 Three อ่านว่า ที - เอช - อาร์ - ดับเบิ้ล อี - ทรี - สาม 3

8 สี่ อ่านว่า สอ - อี - สี - ไม้เอก - สี่ ๔

9 Four อ่านว่า เอฟ - โอ - ยู - อาร์ - โฟร - สี่ 4

10 ห้า อ่านว่า หอ - อา - หา - ไม้โท - ห้า ๕

11 Five อ่านว่า เอฟ - ไอ - วี - อี - ฟาย - ห้า 5

12 หก อ่านว่า หอ - กอ - หก ๖

13 Six อ่านว่า เอช - ไอ - เอ็กซ์ - ซิก - หก 6

14 เจ็ด อ่านว่า จอ - เอะ - ดอ - เจ็ด ๗

15 Seven อ่านว่า เอช - อี - วี - อี - เอ็น - เซเว่น - เจ็ด 7

16 แปด อ่านว่า ปอ - แอ - ดอ - แปด ๘

17 Eight อ่านว่า อี - ไอ - จี - เอช - ที - เอด - แปด 8

18 เก้า อ่านว่า กอ - เอา - เกา - ไม้โท - เก้า ๙

19 Nine อ่านว่า เอ็น - ไอ - เอ็น - อี - นาย - เก้า 9

20 สิบ อ่านว่า สอ - อิ - บอ - สิบ ๑๐๑๐

21 Ten อ่านว่า ที - อี - เอ็น - เท็น - สิบ 10

22 แบบทดสอ บ เรื่อง จำนวนนับ แบบทดสอ บ เรื่อง จำนวนนับ

23 นักเรียนจับคู่โยงเส้นให้ ถูกต้อง ๑ ๓ ๕

24 ๒ ๗ ๔

25 ๑๐๑๐ ๓ ๕ 5 10 3

26 นักเรียนจับคู่โยงเส้นให้ ถูกต้อง ๘ ๑ ๖ 8 1 6

27 ๗ 8 ๔ สี่ เจ็ด แป ด

28 นักเรียนจับคู่โยงเส้นให้ ถูกต้อง 7 5 9 เก้า ห้ า เจ็ด

29 นักเรียนจับคู่โยงเส้นให้ ถูกต้อง 3 6 2 Two Six Three

30


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนการสอน Multipoint Mouse เรื่อง จำนวนนับ ชั้นอนุบาล 2 จัดทำโดย นางสาว กานดา แก้วฟู โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google