งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย วรากรณ์ สามโกเศศ ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย วรากรณ์ สามโกเศศ ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย วรากรณ์ สามโกเศศ ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

2 I การลงทุนในตัวเอง II บัณฑิตศึกษา III DPU และบัณฑิตศึกษา

3 I การลงทุน ในตัวเอง ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง แต่ การลงทุนในตนเองมีความ เสี่ยงน้อยที่สุด การลงทุนในตัวเอง (Invest in Yourself) เพื่อ ทักษะ ยกระดับ ความคิดอ่าน ความรู้ พัฒนาจิตใจ พัฒนาตนเองในองค์รวม เปลี่ยนแปลง paradigm เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พัฒนากาย เปลี่ยนแปลง value การลงทุนในตัวเองทั้งในระบบ และ นอกระบบ

4 II บัณฑิตศึ กษา จุดประสงค์ของบัณฑิตศึกษา ( การศึกษา ) + ( การมีทักษะและ ความรู้พื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น ) การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มี mindset ที่ถูกต้อง บรรลุความฝันอัน แรงกล้าที่จะ “ ยก ” ตัวเอง ไม่ใช่หนทางสู่การยกฐานานุภาพ ความบากบั่นมานะ ต้องการทั้ง “ ใบยืนยันการฉีด วัคซีน ” และ “ ภูมิคุ้มกัน ” ความมีวินัย ความศรัทธาในการมีปัญญา (Data Information Knowledge Wisdom)

5 III DPU และ บัณฑิตศึกษา ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ เรียนบัณฑิตศึกษาที่ DPU DPU : คุณภาพ คุณภาพ และคุณภาพ หาประโยชน์จากโอกาส ระวัง : การจัดการเวลา / การสอบ / Plagiarize / คุณธรรม / ความสัมพันธ์กับ บุคคลต่าง ๆ / ความ เปลี่ยนแปลง

6 What I need is someone who will make me do what I can. Ralph Waldo Emerson ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โดย วรากรณ์ สามโกเศศ ปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google