งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น บทที่ 7 การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ โดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น บทที่ 7 การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ โดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น บทที่ 7 การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ โดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี รหัสวิชา 2201-2401

2 2 1. ความสำคัญของโปรแกรมยูทิลิตี้ โปรแกรมยูทิลิตี้ จะช่วยในการแก้ปัญหา ที่เกิดระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์ และช่วย ประหยัดเวลาการทำงานให้กับผู้ใช้ ช่วยให้ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ และปรับแต่งการ ทำงานของระบบปฏิบัติการ และช่วย ปรับปรุงฮาร์ดแวร์ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น รหัสวิชา 2201-2401

3 3 2. ประโยชน์ของโปรแกรมยูทิลิตี้ 1. การจัดการข้อมูลในดิสก์และไฟล์ 2. การตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 3. การจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลและระบบ คอมพิวเตอร์ 4. การเพิ่มความสะดวกในการทำงาน 5. ช่วยในการติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ 6. ใช้เพื่อการประหยัดพลังงาน รหัสวิชา 2201-2401

4 4 3. ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Check disk รหัสวิชา 2201-2401 1. ดับเบิ้ลคลิกไอคอน My Computer 2. คลิกขวาที่ไดรว์ที่ต้องการตรวจ เช่น ไดรว์ C: 3. คลิกที่ Properties 4. คลิกที่แท็บหรือป้ายคำสั่ง Tool 5. คลิกที่ปุ่ม Check Now.... 6. คลิกเลือกเครื่องหมายถูก หน้าข้อความ Automatically fix file system errors Start for and attempt recovery of bad sectors 7. คลิกที่ปุ่ม Start 8. ตรวจเช็คเสร็จเรียบร้อย จะรายงานผลการตรวจเช็ค 9. คลิกที่ปุ่ม OK จบการใช้งาน

5 5 3. ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Check disk รหัสวิชา 2201-2401 123456789

6 6 ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Disk Defragmenter รหัสวิชา 2201-2401 1234567891011 1. ดับเบิ้ลคลิก My Computer 2. คลิกขวาไดรว์ C: 3. คลิกที่ Properties 4. คลิกแท็บ Tool 5. คลิกที่ Defragment Now.... 6. ปรากฏหน้าต่าง Disk Defragmenter 7. เลือกไดรว์ 8. คลิกที่ปุ่ม Defragment 9. โปรแกรม ทำการ Defrag 10. เสร็จสิ้นการตรวจสอบ 11. ปิดโปรแกรม

7 7 ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Disk Cleanup รหัสวิชา 2201-2401 1. คลิก Start 1257673 4 89101112 2. คลิก Program หรือ All Program 3. คลิก Accessories 4. คลิก System Tools 5. คลิก Disk Cleanup 6. หน้าต่าง Select Drive 7. เลือกไดรว์ 8. คลิก OK 10. เลือกชนิดไฟล์ 11. คลิก OK 12. คลิก Yes

8 8 ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Scheduled Tasks รหัสวิชา 2201-2401 3. คลิก Accessories 1. คลิก Start 125763 4 8910 4. คลิก System Tools 5. คลิก Scheduled Tasks 6. หน้าต่าง Scheduled Tasks 7. ดับเบิ้ลคลิก Add Scheduled Task 8. คลิก OK 2. คลิก Program 9. เลือกไฟล์ Disk Cleanup 10. คลิก Next

9 9 ต่อ การใช้งานโปรแกรม Scheduled Tasks รหัสวิชา 2201-2401 1112131415161718 11. เลือกวงกลม Weekly คือสัปดาห์ 12. คลิก Next 13. เลือกเวลา และวันที่ 14. คลิก Next 15.ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 16. คลิก Next 17. คลิก Finish 18. โปรแกรมที่ตั้งเวลาทำงาน

10 10 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส รหัสวิชา 2201-2401 123456789 1. ดับเบิ้ลคลิกไอคอน 2. ปรากฏหน้าต่าง Nod32NT 3. คลิกปุ่ม Extract 4. คลิก Next 5. เลือกรูปแบบ Typical 6. คลิก Next 7. คลิก I accept 8. คลิก Next 9. คลิก Next

11 11 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส รหัสวิชา 2201-2401 101114 12 10. คลิก Next 11. ปรากฏหน้าต่าง Please Wait 13 14. ไอคอน Nod32NT 13. คลิกปุ่ม Finish 12. คลิก Restart now

12 12 จบบทที่ 7 บทที่ 7 การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ โดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี รหัสวิชา 2201-2401


ดาวน์โหลด ppt 1 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น บทที่ 7 การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ โดย อาจารย์อำภา กุลธรรมโยธิน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและหัวหน้างานศูนย์ข้อมูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google