งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Originality Check Report

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Originality Check Report"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Originality Check Report
Turnitin Originality Check Report

2 Turnitin : Originality Check Report
ช่วยให้ผู้สอนตรวจสอบผลงานของนักเรียนที่มีการคัดลอกมาจาก แหล่งข้อมูลอื่น ผู้ใช้ส่งบทความในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบ จากนั้นระบบจะทำการตรวจหาเนื้อหาที่ตรงกับข้อความในฐานข้อมูลต้นฉบับฃ ระบบตรวจสอบการคัดลอกโดยใช้หลักการเปรียบเทียบแบบคำต่อคำ (Word by word) ชี้แหล่งข้อมูลหรือรายงานต้นฉบับ (Originally report) ที่ปรากฏซ้ำ รายงานระดับเปอร์เซ็นต์การซ้ำ (Similarity index)

3 Plagiarism Detection An internet based service (no software)
Accepts student papers Produces originality reports Identifies content copied from: The internet ...and the archived internet PubMed Nearly 200 million submitted student works from over 9,000 institutions around the world GALE OneFile The COMPLETE EBSCO database ALL of the content from the world’s STM and academic publishers All Yahoo web and current news content Content from over 31 languages CrossRef : 25+ million journal articles already such as ACM, BMJ Publishing Group, Elsevier, IEEE, Nature Publishing Group, Oxford University Press, … and More NEWS Paper

4 Turnitin สืบค้นจากแหล่งข้อมูลใด
การเปรียบเทียบชิ้นงานของนักเรียนกับแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งรองรับในฐานข้อมูล สามารถตรวจสอบ ข้อมูลชิ้นงานหรือการบ้านที่ถูกส่งเข้าสู่ระบบจากแหล่งข้อมูลสำคัญ 3 แหล่ง ได้แก่ Current & Archival Web contents (Internet) Content Partnership: content publishers, including library databases, text-book publishers, digital reference collections, subscription-based publications Student Papers and Institute's repository

5

6 ลักษณะการใช้งาน Turnitin.com
Class : Example Class 101 Assignment 1 Start Date : xx-xx-xxxx Due Date : xx-xx-xxxx 1 สร้าง Class 2 สร้าง Assignment อาจารย์ส่งข้อมูลเกี่ยวกับ Class ให้นักศึกษาในชั้นเรียน 3 Assignment 2 Start Date : xx-xx-xxxx Due Date : xx-xx-xxxx Example Class 101 Class ID : Enroll Password : 4 นักศึกษาใช้ข้อมูลเพื่อเข้าร่วม Class Assignment 3 Start Date : xx-xx-xxxx Due Date : xx-xx-xxxx 5 นักศึกษาส่งงานเข้าแต่ละ Assignment


ดาวน์โหลด ppt Originality Check Report

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google