งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Turnitin Originality Check Report. Turnitin : Originality Check Report Turnitin เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ตรวจสอบการ คัดลอกผลงานทางวิชาการ ช่วยให้ผู้สอนตรวจสอบผลงานของนักเรียนที่มีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Turnitin Originality Check Report. Turnitin : Originality Check Report Turnitin เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ตรวจสอบการ คัดลอกผลงานทางวิชาการ ช่วยให้ผู้สอนตรวจสอบผลงานของนักเรียนที่มีการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Turnitin Originality Check Report

2 Turnitin : Originality Check Report Turnitin เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ตรวจสอบการ คัดลอกผลงานทางวิชาการ ช่วยให้ผู้สอนตรวจสอบผลงานของนักเรียนที่มีการ คัดลอกมาจาก แหล่งข้อมูลอื่น ผู้ใช้ส่งบทความในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบ จากนั้นระบบจะทำการตรวจหาเนื้อหาที่ตรงกับข้อความ ในฐานข้อมูลต้นฉบับฃ ระบบตรวจสอบการคัดลอกโดยใช้หลักการเปรียบเทียบ แบบคำต่อคำ (Word by word) ชี้แหล่งข้อมูลหรือรายงานต้นฉบับ (Originally report) ที่ปรากฏซ้ำ รายงานระดับเปอร์เซ็นต์การซ้ำ (Similarity index)

3 Plagiarism Detection ●An internet based service (no software) ●Accepts student papers ●Produces originality reports ●Identifies content copied from: ●The internet...and the archived internet ●PubMed ●Nearly 200 million submitted student works from over 9,000 institutions around the world ●GALE OneFile ●The COMPLETE EBSCO database ●ALL of the content from the world’s STM and academic publishers ●All Yahoo web and current news content ●Content from over 31 languages ●CrossRef : 25+ million journal articles already such as ACM, BMJ Publishing Group, Elsevier, IEEE, Nature Publishing Group, Oxford University Press, … and More ●NEWS Paper

4 Turnitin สืบค้นจากแหล่งข้อมูลใด ● การเปรียบเทียบชิ้นงานของนักเรียนกับแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องซึ่ง รองรับในฐานข้อมูล สามารถตรวจสอบข้อมูลชิ้นงานหรือการบ้านที่ถูก ส่งเข้าสู่ระบบจากแหล่งข้อมูลสำคัญ 3 แหล่ง ได้แก่  Current & Archival Web contents (Internet)  Content Partnership: content publishers, including library databases, text-book publishers, digital reference collections, subscription-based publications  Student Papers and Institute's repository

5

6 Example Class 101 Class ID : 0001 Enroll Password : 1234 Example Class 101 Class ID : 0001 Enroll Password : 1234 Assignment 2 Start Date : xx-xx-xxxx Due Date : xx-xx-xxxx Assignment 3 Start Date : xx-xx-xxxx Due Date : xx-xx-xxxx Class : Example Class 101 www.turnitin.com Assignment 1 Start Date : xx-xx-xxxx Due Date : xx-xx-xxxx สร้าง Class 1 ลักษณะการใช้งาน Turnitin.com 2 อาจารย์ส่งข้อมูลเกี่ยวกับ Class ให้นักศึกษาในชั้นเรียน 3 นักศึกษาใช้ข้อมูลเพื่อเข้า ร่วม Class 4 นักศึกษาส่งงานเข้าแต่ละ Assignment 5 สร้าง Assignment


ดาวน์โหลด ppt Turnitin Originality Check Report. Turnitin : Originality Check Report Turnitin เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ตรวจสอบการ คัดลอกผลงานทางวิชาการ ช่วยให้ผู้สอนตรวจสอบผลงานของนักเรียนที่มีการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google