งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรณารักษ์ห้องสมุดศูนย์เครื่องมือวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศิริเวช รัตน สุวรรณ์ 30 พฤษภาคม 2543.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรณารักษ์ห้องสมุดศูนย์เครื่องมือวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศิริเวช รัตน สุวรรณ์ 30 พฤษภาคม 2543."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรณารักษ์ห้องสมุดศูนย์เครื่องมือวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศิริเวช รัตน สุวรรณ์ 30 พฤษภาคม 2543

2 เป็นฐานข้อมูลบทความวารสารวิชาการ ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การแพทย์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้สาระสังเขป และบทความวารสารฉบับเต็ม วารสารบางชื่อให้ข้อมูลย้อนหลังถึง ค. ศ. 1965

3 ลักษณะโดยทั่วไปของ HighWire Journal Current Issue Select an Issue from the Archive Future Issues, Future Titles, Future Contents Search for Articles

4 ลักษณะเด่นของ HighWire Journal สามารถข้ามการสืบค้นไปยังวารสารชื่ออื่นได้โดยใช้คำค้นเดิม สามารถเข้าถึงรายการ เอกสารอ้างอิงของบทความฉบับเต็ม ขณะเดียวกันก็สามารถเข้าถึง บทความอื่นที่นำบทความนี้ไปอ้างได้ สามารถเรียกดูสารบัญวารสาร ฉบับที่กำลังจะมาถึงได้

5 นอกจากนี้วารสารบางชื่อยังมีจุดที่น่าสนใจอีกคือ …. Most-often-read articles Most-often-cited articles View Contents by Issue By Subject by Section Abstracts, APStracts, JBC Papers in Press

6 หน้าตาของวารสารในกลุ่ม HighWire

7 การเข้าใช้ HighWire Journal ท่านสามารถเข้า ใช้ได้ที่ http://www.car.chula.ac.th หรือ http://highwire.standford.edu/lists/freeart.dtl ( บอกรับ 27 ชื่อ ) ( เข้าใช้ฟรี 95 ชื่อ แต่มีเงื่อนไขเรื่อง ระยะเวลา และฉบับที่มีให้บริการ )

8 การเข้าใช้ HighWire Journal สืบค้นผ่าน Netscape หรือ Internet Explorer ไปที่ CU Digital Library http://www.car.chula.ac.th คลิกที่ CU Reference Databases

9 คลิกที่ Science Indexes คลิกที่ HighWire คลิกชื่อวารสารที่ ต้องการสืบค้น

10 การ สืบค้น โดยทั่วไปวารสารในกลุ่ม HighWire จะสามารถสืบค้นได้ 2 ลักษณะ คือ 1. สืบค้นจากวารสารฉบับใดฉบับหนึ่ง - ฉบับล่วงเวลา (Select an issue from the Archive) - ฉบับปัจจุบัน (Current Issue ) 2. สืบค้นทุกฉบับ (Search for Articles)

11 การสืบค้นฉบับปัจจุบัน : The Journal of Biological Chemistry คลิกที่ Current Issue

12 จากหน้าสารบัญ คลิกชื่อคอลัมน์ หรือบทความที่ต้องการอ่าน หรือใส่คำค้นลงในกรอบข้อความแล้ว ENTER “Amino acid”

13 ผลการสืบค้น (Search Results) Search Criteria Search Results คลิกดูเนื้อหา

14 การสืบค้น ทุกฉบับ คลิกที่ Search for Articles จะปรากฎหน้าจอ Search All Available Issues

15 จากหน้าจอ Search All Available Issues เราสามารถสืบค้นได้ 3 วิธี คือ : Search by Citation: - Exact citation: รู้ Volume & Starting Page Number - Partial citation: รู้เพียง Starting Page Number Search by DOI: รู้เพียงหมายเลขประจำบทความ Search by Authors or Keywords: -Authors -Keywords ( อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Search Tips)

16 Authors (case sensitive) เช่น - Skoog, D. - de Witt ใช้ Witt - O’Neal ใช้ Neal Search by Authors ( อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Search Tips)

17 ใช้ Boolean Logic: AND, OR, NOT และ ( ) เช่น polymer AND chemistry จะปรากฎทั้งคำว่า polymer และ chemistry NMR OR Nuclear Magnetic Resonance Electron microscopy NOT Scanning (“Scanning microscopy” AND (preserve OR fixation)) NOT Drying Search by Keywords ใช้ * และ “ ” เช่น thermol* จะได้ thermology, thermolysis และ thermolytic “polymer chemistry” จะได้ผลการสืบค้น เฉพาะ polymer chemistry ( อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Search Tips) จำกัดขอบเขตการสืบค้นได้โดย :

18 เมื่อใส่คำที่ต้องการสืบค้นแล้ว …... เลือกประเภทของบทความที่ต้องการ (All หรือ Minireview) เลือกรูปแบบการจัดเรียงผลการสืบค้น (Relevance หรือ Date) ระบุช่วงเวลาที่ต้องการสืบค้น (From…..through) เลือกจำนวนรายการผลการสืบค้นที่ต้องการให้แสดงผล ต่อ 1 หน้าจอ (View) จากนั้นคลิกที่ Search

19 การสืบค้นข้าม วารสารหลายชื่อ จากหน้าแรกของวารสารเลือก Search for Articles จะปรากฎหน้าจอ Search All Available Issues คลิกที่ Search multiple journals ซึ่งอยู่ตอนท้ายของหน้าจอ

20 เราสามารถสืบค้นได้โดย … 1. ใส่คำค้นลงในกรอบข้อความภายใต้ Search Criteria 2. เลือกกลุ่มสาขาของวารสาร (Journal Categories) 3. เลือกชื่อวารสารที่ต้องการสืบค้น (Journal to Search) 4. คลิกที่ Search

21 ผลการสืบค้นของ Search Multiple Journals

22 การสืบค้นข้าม วารสารชื่อเดียว เป็นการสืบค้นข้ามไปยังวารสารชื่ออื่นโดยใช้คำค้นเดิม เลือกชื่อวารสารที่ต้องการสืบค้นใหม่โดยใช้คำค้นเดิมได้จาก จากท้ายหน้าจอแสดงผลการสืบค้น (Search Results) จากนั้นคลิกที่ Search

23 การเรียกดูเอกสารอ้างอิง (References)

24 การจัดพิมพ์และบันทึกผลการสืบค้น Menu File - Print - Save as: ใช้นามสกุล.txt หรือ Save เป็น PDF file

25 Thank you for your attention เย้ … จบแล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt บรรณารักษ์ห้องสมุดศูนย์เครื่องมือวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศิริเวช รัตน สุวรรณ์ 30 พฤษภาคม 2543.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google