งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด k.co.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด k.co.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด Jirawat@boo k.co.th

2 AIP เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุม สาขาวิชาทางด้านฟิสิกส์ ได้แก่ ฟิสิกส์ทั่วไป, ฟิสิกส์ประยุกต์, ฟิสิกส์เคมี,ฟิสิกส์นิวเคลียร์, วิศวกรรม, คณิตศาสตร์, ดาราศาสตร์และ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยรวบรวมจากวารสาร ของ AIP จำนวน 11 รายชื่อ รายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูล

3 1. Applied Physics Letters 2. Chaos : An Interdisciplinary Journal of Nonlinear science 3. Journal of Applied Physics 4. Journal of Chemical Physics 5. Journal of Mathematical Physics 6. Journal of Physical & Chemical Reference Data 7. Low Temperature Physics 8. Physics of Fluids 9. Physics of Plasma 10. Review of Scientific Instrument ครอบคลุมสิ่งพิมพ์

4 SPIN Web Browse Advanced Search วิธีการสืบค้น Search by Scitation Simple Search Search

5

6 คลิกเลือก Alphabetically, By Publication หรือ By Category Listing Browse Publications จากนั้นคลิกปุ่ม GO

7 1. เลือก AIP 2. คลิกชื่อวารสารที่ ต้องการ 2 1 Browse Publications

8 Search Methods เลือกสืบค้นแบบไล่เรียง เลือกสืบค้นจากคำค้น

9 Current Issue : เลือกแสดง วารสารฉบับปัจจุบัน Browse Publications – Browse All Online Issue : เลือกแสดงรายการ วารสารทั้งหมดที่ให้บริการ Free Online Sample Issue : แสดง ตัวอย่างวารสารฟรี

10 Browse Publications – Browse –Current Issues 2. คลิกเลือกแสดงรูปแบบของ บทความที่ต้องการ 1. คลิก Current Issue 1 2

11 Browse Publications – Browse – All Online Issues 2. คลิกเลือก Volume ที่ต้องการ 1 1. คลิก All Online Issues 2

12 Browse Publications – Browse – All Online Issues 1. เลือกดูหน้า สารบัญแบบ HTML 2. เลือกดูหน้า สารบัญแบบ PDF 1 2

13 Browse Publications – Browse – All Online Issues HTML Table of Contents

14 Browse Publications – Browse – All Online Issues PDF Table of Contents

15 Browse Publications – Browse – Free Online Sample Issue 1 2 1. คลิก Free Online Sample Issue 2. คลิก FREE Sample Issue

16 Search Methods – Search Current Issue : สืบค้นจาก วารสารฉบับปัจจุบัน All Online Issue : สืบค้นจากวารสาร ทั้งหมดที่ให้บริการ Across Journals (SPIN database) : สืบค้นข้ามวารสาร

17 Search Methods– Simple Search 1. ใส่ คำค้น 1 2 3 quantum 4 2. ระบุเขต ข้อมูล 3. ระบุ คำเชื่อม 4. จัดการหน้า แสดงผลลัพธ์

18 5. กำหนด ช่วงเวลาตีพิมพ์ Search Methods– Simple Search 5 6. กำหนด Volume และ Issue ที่ต้องการ 7. คลิกปุ่ม Search 6 7

19 Search Methods– Advanced Search 1. คลิก Advanced Search 2. ใส่คำค้น 1 2 3 4 5 6 3. จัดการหน้า แสดงผลลัพธ์ 4. กำหนด ช่วงเวลาตีพิมพ์ 5. กำหนด Volume, Issue 6. คลิกปุ่ม Search (NANOSCALE SCIENCE AND DESIGN sec1 NANOSCALE SCIENCE sec2)

20 Search Methods– SPIN Web

21

22 Results 1 2 1. คลิกแสดงรายการ บรรณานุกรม และสาระสังเขป 2. เลือกดู Full Text หรือ Zipped File ปรับปรุงการสืบค้น

23 Abstract

24 PDF Full Text

25 HTML Full Text

26 REFERENCES

27 CITING ARITCLES

28

29 My Scitation-Register 1 2 1. คลิก My Scitation 2. คลิก Sign up for free! 3 3. ใส่ข้อมูลส่วนตัวและคลิก ปุ่ม Register

30 1. คลิก Sign In 2. ใส่ Username และ Password จากนั้นคลิกปุ่ม Sign In Sign In 1 2

31 My Scitation

32 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือก Add to : myArticles My Article 1 2

33 My Article – Create Collection 1. คลิก Create Collection 1 2 3 4 2. ตั้งชื่อ Collection 3. เลือกสถานะ Collection 4. คลิกปุ่ม Cerate New

34 My Article สามารถเรียกดูแต่ละ Collection ที่สร้างได้

35


ดาวน์โหลด ppt โดย จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด k.co.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google