งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Jirawat Promporn : Tel. 027321954-8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Jirawat Promporn : Tel. 027321954-8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By Jirawat Promporn Jirawat@book.co.thContact : Tel. 027321954-8

2 เป็นองค์กรทางการศึกษาและด้านเทคนิคที่ไม่ แสวงหาผลกำไรและให้บริการข้อมูลด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ และการปฏิบัติงานด้าน วิศวกรรมเครื่องกลแก่สมาชิก 125,000 แห่ง ทั่ว โลกHistory The American Society of Mechanical Engineers หรือ ASME ก่อตั้งขึ้นในปี 1880

3 History • กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม ด้านการผลิต • เป็นผู้จัดการประชุมทางด้านเทคนิคกว่า 30 หัวข้อและหลักสูตรต่างๆ ในการพัฒนากว่า 200 หลักสูตรในแต่ละปี • เป็นหนึ่งในผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

4 Search Browse SPIN Web Browse Publications Basic Search Advanced Search Search Method

5

6 Homepage

7 Browse Publications 1 1. เลือกรูปแบบการ เรียงลำดับวารสาร 2 2. เลือกวารสารที่ ต้องการ

8 เลือกสืบค้นแบบไล่เรียง Search Methods เลือกสืบค้นจากคำค้น ของวารสารที่เลือก

9 Browse

10 1 1. เรียกดู Issue ปัจจุบัน 2 2. เรียกดู Issue ทั้งหมด

11 Browse-Current Issue 1. เลือกไป Issue ก่อนหน้า / ไล่เรียงตาม Volume/ เรียกดู Issue/ ไปด้านล่างของหน้าจอ 1 2 2. เลือกดูสาระสังเขป / เอกสารฉบับเต็ม

12 Browse- All online Issues คลิกเลือก Volume ที่ต้องการ

13 1. เลือกดูหน้าสารบัญแบบ HTML 1 2. เลือกดูหน้าสารบัญแบบ PDF 2 Browse - All online Issues

14 Search

15 1 1. สืบค้น Issue ปัจจุบัน 2 2. สืบค้น Issue ทั้งหมด

16 Simple Search 1 1. ใส่ คำค้น 5. ระบุ ระยะเวลา ตีพิมพ์ 5 2 2. ระบุเขต ข้อมูล 4 4. เลือกรูปแบบ การแสดงผล 6 6. ระบุ Volume และ Issue 7 7. คลิก Search 3 3. ระบุ คำเชื่อม

17 Advanced Search 1 1. ใส่ ชุดคำสั่ง 2 2. เลือกรูปแบบ การแสดงผล 3 3. ระบุ ระยะเวลา ตีพิมพ์ 4 4. ระบุ Volume และ Issue 5 5. คลิก Search

18 Advanced Search

19 Results

20 1 1. ไปหน้าการสืบค้น ใหม่ 2 2. จัดเก็บลงใน My Article

21 Results ( ต่อ ) 3 3. คลิกแสดงรายการ บรรณานุกรม และสาระสังเขป 4 4. เลือกดู Full text หรือ Zipped File

22 Article แสดง สาระสังเขป

23 Reference Reference Link

24 PDF Full text แสดงสาระ บทความฉบับเต็ม

25 SPIN Web

26 สืบค้นจาก SPIN Web Simple Search Advance Search SPIN Web

27 Homepage

28 SPIN Web

29 Simple Search

30 Advance Search

31 Content Alert คลิกเพื่อบอกรับ บริการ Alert

32 1. ระบุ Email Address 2. ระบุชื่อวารสาร ที่ต้องการ 3. คลิก Subscribe 1 2 3

33


ดาวน์โหลด ppt By Jirawat Promporn : Tel. 027321954-8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google