งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว ในประเทศไทย Thailand Seismic Observatories.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว ในประเทศไทย Thailand Seismic Observatories."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว ในประเทศไทย Thailand Seismic Observatories

2 ระบบเครือข่ายตรวจแผ่นดินไหว ระดับประเทศ สำนักแผ่นดินไหว กรม อุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย 1. สถานีตรวจแผ่นดินไหวหลักแบบอัตโนมัติสำหรับการ หาตำแหน่งศูนย์กลาง ขนาดเวลาเกิด และตรวจวัด อัตราเร่งของพื้นดินเพื่องานวิศวกรรมแผ่นดินไหวใน พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว จำนวน 40 แห่งติดตั้งทั่ว ประเทศ 2. สถานีวัดอัตราเร่งของพื้นดินแบบดิจิตอล 27 สถานี 3. สถานีวัดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก 4 แห่ง เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน กาญจนบุรี 4. สถานีวัดระดับน้ำทะเล 9 แห่ง ฝั่งอันดามัน 4 แห่ง เกาะสตอร์ค จ. พังงา เกาะเมียง จ. พังงา เกาะราชาน้อย จ. ภูเก็ต เกาะปะลัย จ. สตูล ฝั่งอ่าวไทย 5 แห่ง อ. คลองใหญ่ จ. ตราด อ. บางสะพาน ประจวบฯ เกาะสมุย จ. สุราษฏร์ธานี อ. ระโนด จ. สงขลา อ. เทพา จ. สงขลา

3

4 Router สำนัก แผ่นดินไหว กรม อุตุนิยมวิทยา สถานี ต่างจังหวัด ดาวเ ทียม สื่อสา ร

5 เขื่อนปากมูล จ. อุบลราชธานี เขื่อนน้ำพุง จ. สกลนคร เขื่อนศรี นครินทร์

6 INTERNET USER IP ADDRESS สถานีตรวจแผ่นดินไหว ต่างจังหวัด กรมอุตนิยมวิทยา

7 ตรวจและวิเคราะห์ แผ่นดินไหว แบบอัตโนมัติ ณ สำนัก แผ่นดินไหว

8 l PHASE I PHASE II สถานีตรวจ แผ่นดินไหว 15 สถานีตรวจวัดอัตรา เร่งพื้นดิน 6 สถานีตรวจ แผ่นดินไหว 25 สถานีตรวจวัดอัตรา เร่งพื้นดิน 6 สถานีวัดการเคลื่อนตัวของ เปลือกโลก 4 สถานีตรวจวัดอัตราเร่ง พื้นดิน หลุมเจาะ 1 สถานีวัด ระดับน้ำทะเล 9


ดาวน์โหลด ppt ระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว ในประเทศไทย Thailand Seismic Observatories.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google