งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสริมสร้างศักยภาพ ความคิด ด้วยจิตใต้สำนึก น. สพ. ปรีดา ตันติเวสส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสริมสร้างศักยภาพ ความคิด ด้วยจิตใต้สำนึก น. สพ. ปรีดา ตันติเวสส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสริมสร้างศักยภาพ ความคิด ด้วยจิตใต้สำนึก น. สพ. ปรีดา ตันติเวสส

2 ทำไมทำไม่ได้ ?

3 จิตใต้สำนึก จิตสำนึก

4 COMPETENCY = K. S. A

5 บุคลิกภาพ ทัศนคติ แนวคิดของตนเอง ภาพลักษณ์ แรงจูงใจ ค่านิยม ความเชื่อ ความชำนาญ ความรู้ อุปนิสัยส่วนลึก Perter Drucker: One cannot “hire a hand”, its owner always comes with it

6

7

8

9

10

11

12 69 - 49 33 - 21 48- 34 16 - 1

13 แต่ละ Gen พูดถึงกันและกันอย่างไร

14 พวกเขาคือ เด็ก สปอย เจ้าอารมณ์ ฉาบฉวย เหยาะแหยะ พวกเขา น่าจะอ่อน น้อมกว่านี้ พูดถึง Gen Y Baby Boomer Gen X

15 ทำไมเครียด จัง พอใจหรือ ไม่พอใจก็ ไม่บอก พูดถึง Gen X Baby Boomer Gen Y

16 ทำไมทำงานเยอะจัง ทำงานที่เดียวตั้งแต่ จบทำได้ไง เค้าทำอะไรกับ Com บ้างนอกจากพิมพ์ บันทึกกับเปิดอีเมล์ จุกจิก ไม่ทันสมัย คุยด้วยนานๆ น่าเบื่อ วางอำนาจ พูดถึง Baby Boomer Gen X Gen Y

17

18

19

20 จงเลื่อนตัวเองขึ้น แต่อย่าลด คนอื่นลง

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 เป้าหมาย 6 ด้าน งาน สุขภาพ อารมณ์ รายได้ ครอบครัว จิตวิญญาณ

34

35 เทคนิคการเปลี่ยนความ เชื่อจากจิตใต้สำนึก

36

37

38

39

40 ทัศนคติที่ปิดกั้นศักยภาพของ คน

41

42

43 เทคนิคการ ประคับประคอง เป้าหมาย

44

45 พลังจิตใต้สำนึก สู่ความสุข และความสำเร็จ ขอ เชื่อ รับ กฏของแรงดึงดูด (Law of Attraction) กฏของพลังสั่นสะเทือน (Law of Vibration)

46 คุณภาพใจกับความสำเร็จ

47 Tips สิ่งดีๆ จะมาหาคนที่มีความ เชื่อมั่น สิ่งที่ดีกว่า จะมาหาคนที่รู้จัก รอคอย สิ่งที่ดีที่สุด จะมาหาคนที่ไม่ ยอมล้มเลิก

48

49

50

51 Preeda Life Coach


ดาวน์โหลด ppt เสริมสร้างศักยภาพ ความคิด ด้วยจิตใต้สำนึก น. สพ. ปรีดา ตันติเวสส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google