งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี July 24, 2014 www.krungsrisecu rities.com Money Channel ยกกำลัง 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี July 24, 2014 www.krungsrisecu rities.com Money Channel ยกกำลัง 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี July 24, 2014 www.krungsrisecu rities.com Money Channel ยกกำลัง 10

2 สินเชื่อเติบโตล้อกับเศรษฐกิจ ธนาคารเป็นกลุ่มต้นน้ำได้ประโยชน์จากเม็ดเงิน กระตุ้นการลงทุนของรัฐ ความสัมพันธ์สินเชื่อ กับ เศรษฐกิจ ไทย แรงกระเพื่อมจากเม็ดเงินของรัฐ ธนาค าร ต้น น้ำ รับ เหมาฯ วัสดุ ก่อสร้า ง กลา งน้ำ นิคมฯ พาณิ ชย์ อสัง หาฯ ยาน ยนต์ ปลา ยน้ำ สินเชื่อเติบโตเฉลี่ย 2.4 เท่า ของการ เติบโตทาง เศรษฐกิจในช่วง 5 ปีย้อนหลัง (52-56)

3 เติบโตอย่างมีคุณภาพ จุดเด่น : สินเชื่อโตตามเป้า + คุณภาพสินเชื่อ แกร่ง สินเชื่อเติบโตตามเป้าหมายคุณภาพสินเชื่อแข็งแกร่ง NPL ratio ที่ 2.1% เทียบกับ ธนาคารไทยที่ 2.4% สำรองหนี้ฯ ต่อหนี้เสียที่ 141% สูง กว่าค่าเฉลี่ยของธนาคารไทยที่ 130% สินเชื่อเติบโต 2.3% ในครึ่งแรก ของปี สูงกว่ากลุ่มธนาคารที่คาดว่า จะเติบโต 1.6% มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่สินเชื่อจะ ขยายตัวตามเป้าหมายทั้งปี 57 ที่ 6- 8%YoY

4 ความสามารถการทำกำไรสูง จุดเด่น : ต้นทุนดอกเบี้ยต่ำ + เพิ่มสัดส่วนรายได้ ที่มิใช่ดอกเบี้ย NIM สูงเป็นลำดับต้นของกลุ่ม ธนาคาร รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยสร้าง เสถียรภาพในการเติบโต สัดส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยสูงขึ้น จากเพียง 27% ของรายได้รวมใน ปี 2547 เพิ่มเป็น 40% ในปัจจุบัน สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นลดความผันผวน ของกำไร ในยามที่เศรษฐกิจชะลอ ตัว ต้นทุนดอกเบี้ยลดลงเหลือ 1.1% ใน 2Q57 (-27 bps) ต่ำที่สุดในกลุ่ม ธนาคาร ( กลุ่มอยู่ที่ 2.0%, -15 bps) NIM สูงเป็นลำดับในกลุ่มธนาคารที่ 3.8% เทียบกับค่าเฉลี่ยที่ 3.0%

5 BUY Fair Value (2014): Bt236 KBANK: ธนาคาร กสิกรไทย โดดเด่นรอบด้าน สินเชื่อ 2H57 เร่งตัวขึ้นจากใน H1 (+2.3%) สินเชื่อทั้งปี 57 เติบโต ตามเป้าหมายที่ 6-8%YoY ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) สูง เพราะมีต้นทุนเงินฝากต่ำที่สุด ฐานรายได้ค่าธรรมเนียมสูงสุด + รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม สูงสุดที่ 40% ธุรกิจประกันชีวิตมีโอกาสการเติบโตอีกมากในไทย เป็นฐานรายได้ สำคัญของธนาคาร (+32% ใน 1H57) คุณภาพสินเชื่อแข็งแกร่ง NPL ratio ต่ำเพียง 2.1% เทียบกับธนาคาร ไทยค่าเฉลี่ยที่ 2.4% คาดผลการดำเนินงานปี 57-58 เติบโต 11%YoY มากกว่ากลุ่ม ธนาคาร (+8%) P/BV BandComparison


ดาวน์โหลด ppt บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี July 24, 2014 www.krungsrisecu rities.com Money Channel ยกกำลัง 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google