งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดประสงค์การ แพร่ธรรม ร่วมศึกษาโดย เทวัญ เจี่ยงซือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดประสงค์การ แพร่ธรรม ร่วมศึกษาโดย เทวัญ เจี่ยงซือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดประสงค์การ แพร่ธรรม ร่วมศึกษาโดย เทวัญ เจี่ยงซือ

2 จุดประสงค์การแพร่ ธรรม 1. เคารพฟ้าดิน ( จิ้งเทียนตี้ ) 2. บูชาสิ่งศักดิ์ ( หลี่เสินหมิง ) 3. รักชาติซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ( อ้ายกั๋วจงซื่อ ) 4. เชิดชูจริยธรรม ( ตุนผิ่นฉงห ลี่ ) 5. กตัญญูต่อบิดามารดา ( เซี่ยวฟู่หมู่ )

3 จุดประสงค์การแพร่ ธรรม 6. เคารพอาจารย์ ( จ้งซือจุน ) 7. ถือสัจวาจาต่อเพื่อน ( ซิ่นเผิง โหย่ว ) 8. มีไมตรีต่อเพื่อนบ้าน ( เห อเซียงหลิน ) 9. ละการกระทำบาป เสริมการทำ ความดี ( ไก่เอ้อเซี่ยงซั่น ) 10. รู้ปฏิบัติใน คุณสัมพันธ์ 5 ( เจี่ยงหมิงอู่หลุนปาเต๋อ )

4 จุดประสงค์การแพร่ ธรรม 11. จรรโลงคุณวิเศษในพระธรรมคำ สอนของศาสดาทั้ง 5 12. ปฏิบัติตาม หลักการปกครอง 4 และประเพณีโบราณอันดีงาม 13. ชำระจิตใจให้ผ่องแผ้ว 14. อาศัยกายเนื้อบำเพ็ญธรรมจริง 15. ฟื้นฟูสภาวะธรรมของธรรมญาณ แห่งตน

5 จุดประสงค์การแพร่ ธรรม 16. พัฒนา สันชาตญาณ, วิจารณญาณให้ดีขึ้น 17. ตนและผู้อื่นให้เป็นคนที่สมบูรณ์ ช่วยตนและ ผู้อื่นให้ บรรลุธรรม 18. ฉุดช่วยให้โลกสงบสุข 19. กล่อมเกลาจิตใจผู้คนในสังคมให้ ดีงาม 20. เพื่อเอกภาพแห่งสันติธรรม ของโลก


ดาวน์โหลด ppt จุดประสงค์การ แพร่ธรรม ร่วมศึกษาโดย เทวัญ เจี่ยงซือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google