งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติไข่ไก่ ปี โดย ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติไข่ไก่ ปี โดย ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถิติไข่ไก่ ปี 2550-2554 โดย ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์
ณัฐกานต์ พันธ์ชัย สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้า และส่งออกไข่ไก่

2 ปริมาณการผลิตไข่ไก่ของประเทศที่สำคัญ
หน่วย : ล้านฟอง ลำดับ ประเทศ 2550 2551 2552 2553(p) 2554(f) สัดส่วน ปี 54 (%) 1 จีน 439,387 448,311 462,792 477,740 490,307 43.13 2 ยุโรป (27) 109,710 111,939 111,900 111,816 9.84 3 สหรัฐอเมริกา 90,236 89,361 89,629 89,897 89,596 7.88 4 อินเดีย 45,390 46,540 48,554 50,656 52,394 4.61 5 ญี่ปุ่น 42,925 43,412 43,495 43,577 43,866 3.86 6 บราซิล 28,730 27,583 27,782 27,983 28,185 2.48 7 ไทย 8,990 9,424 9,902 10,219 10,684 0.94 อื่น ๆ 296,654 293,786 300,512 307,468 310,023 27.27 รวมทั้งโลก 1,062,022 1,070,356 1,094,566 1,119,440 1,136,871 100.00 หน่วย : ล้านฟอง หมายเหตุ: (p) ข้อมูลเบื้องต้น, (f) ข้อมูลคาดคะเน และ สหภาพยุโรป ตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 สมาชิกทั้งหมด 27 ประเทศ ที่มา : FAO , ของไทยจากสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่

3 ปริมาณการส่งออกไข่ไก่ของประเทศที่สำคัญ
หน่วย : ล้านฟอง ลำดับที่ ประเทศ 2550 2551 2552 2553 (p) 2554 (f) สัดส่วน ปี 54 (%) 1 จีน 1,311 1,286 1,234 1,184 1,149 2.94 2 อเมริกา 1,258 1,260 1,320 1,383 1,417 3.62 3 มาเลเซีย 1,177 1,285 1,290 1,343 3.43 4 บราซิล 406 683 592 835 1,178 3.01 5 อินเดีย 697 583 567 552 499 1.28 6 ยุโรป (27) 9,032 9,422 9,786 10,304 10,885 27.83 7 ไทย 308 475 403 400 457 1.17 อื่นๆ 13,844 16,058 17,870 19,716 22,178 56.71 รวมทั้งโลก 28,033 31,027 33,057 35,664 39,106 100.00 หมายเหตุ: (p) ข้อมูลเบื้องต้น, (f) ข้อมูลคาดคะเน และ สหภาพยุโรป ตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 สมาชิกทั้งหมด 27 ประเทศ ที่มา : FAO , ของไทยจากสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่

4 ปริมาณการนำเข้าไข่ไก่ของประเทศที่สำคัญ
หน่วย : ล้านฟอง ลำดับที่ ประเทศ 2549 2550 2551 2552 2553 (p) 2554 (f) สัดส่วน ปี 54 (%) 1 ฮ่องกง 1,426 1,400 1,375 1,366 1,358 1,342 3.71 2 สิงคโปร์ 987 1,049 1,114 1,198 1,289 1,378 3.81 3 แอฟริกา 801 923 1,063 1,232 1,427 1,649 4.55 4 ยุโรป (27) 8,003 9,873 10,570 11,463 12,439 13,913 38.43 5 UAE 485 479 474 488 502 506 1.40 อื่น ๆ 8,919 8,879 10,179 13,784 15,155 17,411 48.10 รวมทั้งโลก 20,621 22,603 24,775 29,531 32,170 36,199 100.00 หมายเหตุ: (p) ข้อมูลเบื้องต้น, (f) ข้อมูลคาดคะเน และ สหภาพยุโรป ตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 สมาชิกทั้งหมด 27 ประเทศ ที่มา : FAO

5 อัตราการบริโภคไข่ไก่ต่อคนต่อปี
หน่วย : ฟอง/คน/ปี ประเทศ 2550 2551 2552 2553 (p) 2554 (f) จีน 333 338 347 356 364 ยุโรป - 27 233 238 239 240 241 อินเดีย 40 41 42 43 44 บราซิล 148 139 138 137 สหรัฐฯ 298 292 290 288 ญี่ปุ่น 337 341 342 343 ไทย 134 145 149 151 หมายเหตุ: (p) ข้อมูลเบื้องต้น, (f) ข้อมูลคาดคะเน และ สหภาพยุโรป ตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 สมาชิกทั้งหมด 27 ประเทศ ที่มา : FAO , ของไทยจากสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่

6 อุตสาหกรรมไข่ไก่ของไทย
 ตัวชี้วัด หน่วย 2550 2551 2552 2553(p) 2554(f) แม่พันธุ์ (PS) ตัว 421,251 404,400 405,721 468,296 522,382 จำนวนลูกไก่ไข่ ตัว/สัปดาห์ 750,000 735,577 650,000 652,123 855,661 จำนวนไก่ไข่ยืนกรง ล้านตัว /ปี 37.5 39.5 36.5 36.6 ผลผลิตไข่ไก่ ฟอง/แม่/ปี 285 290 ล้านฟอง 10,688 11,258 10,585 10,800 11,455 ราคาไข่หน้าฟาร์ม บาท/ฟอง 1.93 2.24 2.28 2.54 2.50 การส่งออก 241 406 350 140 130 ประชากร ล้านคน 63 63.4 63.7 65.8 การบริโภค/คน/ปี ฟอง/คน/ปี 162 168 160 165 ราคาลูกไข่ไก่ บาท/ตัว 18.55 17.67 24.06 25.74 25.00 ต้นทุนเฉลี่ย 2.06 2.47 2.43 2.45 ที่มา : สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่


ดาวน์โหลด ppt สถิติไข่ไก่ ปี โดย ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google