งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว

2 หลักในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
สำหรับหลักการในการสร้างภาพเคลื่อนไหวคล้ายกับการสร้างการ์ตูนโดยประกอบด้วย ฉากการแสดง(Scene) เป็นเนื้อหาย่อยๆ ของภาพยนตร์ทั้งเรื่องซึ่งจะประกอบไปด้วยฉากต่างๆ หลายๆ ฉาก โดยที่ตัวละครในฉากจะแสดงบนเวทีการแสดง (Stage) ในแต่ละฉากก็จะมีตัวละครหรือสิ่งที่ต้องแสดงหลายๆตัวละครเรียกว่า เลเยอร์(Layer) ในแต่ละท่าทางของตัวละครที่แสดงเรียกว่า เฟรม (Frame) และเมื่อนำเฟรมต่างๆ มาแสดงจะได้ภาพเคลื่อนไหว ของตัวละครนั้นๆ

3 ตัวละคร (Layer) ฉากการแสดง (Scene) เวทีการแสดง (Stage) ท่าทางของตัวละคร (Frame)

4 องค์ประกอบของภาพเคลื่อนไหว
ฉากการแสดง (Scene) Scene คือ เรื่องราวตอนหนึ่งในละครทั้งเรื่อง ซึ่งในละครหนึ่งเรื่องจะประกอบไปด้วยหลายๆฉาก สำหรับในโปรแกรม Flash เมื่อเริ่มสร้างชิ้นงานโปรแกรมจะสร้าง Scene ให้แล้วโดยกำหนดชื่อว่า Scene1 ถ้ามีการเรียกใช้ Scene หลายๆ Scene การทำงานของโปรแกรม Flash จะเริ่มทำงานจาก Scene1 ไปเรื่อยๆตามลำดับ

5 องค์ประกอบของภาพเคลื่อนไหว
ท่าทางของตัวละคร (Frame) Frame คือ ช่องแสดงภาพแต่ละช่วงเวลา ถ้าเปรียบเทียบกับละคร Frame หมายถึง ท่าทางของตัวละครที่จะเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆในแต่ละช่วงเวลาที่ผู้กำกับกำหนด โดยในการแสดงแต่ละครั้งจำเป็นต้องใช้ Frame เป็นจำนวนหลายๆ Frame

6 ลักษณะการทำงานของ Frame
Frame มีลักษณะเป็นช่องเล็กๆที่เรียงกันเป็นแถวยาว ทำหน้าที่บรรจุภาพและเสียงที่จัดวางบน Stage เราจึงต้องจัดเรียงเรื่องราวบน Frame เพื่อแสดงออกมาเป็น Flash Movie โดยแต่ละ Frame จะถูกแสดงเมื่อมีการผ่านของ Play head ตัวนี้เองจะเป็นตัววิ่งผ่าน Frame แต่ละ Frame เพื่อแสดงภาพและเสียงที่บรรจุอยู่ใน Frame

7 ลักษณะการทำงานของ Frame
Key Frame เฟรมที่กำหนดรายละเอียดหรือสร้างชิ้นงานไว้ภายในแตกต่างกันออกไป ใช้สำหรับสร้างภาพเคลื่อนไหวในแต่ละช่วง Frame ช่วงของเฟรมที่มีลักษณะภายในเฟรมเหมือนกันทั้งหมดแบบต่อเนื่องมาจากคีย์เฟรมแรก ใช้สำหรับสร้างเฟรมภาพนิ่งที่ไม่กำหนดการเคลื่อนไหว Key Frame Play Head Blank Frame Frame Blank Key Frame Play Head หัวอ่านหรือหัวเล่น Movie Blank Frame ส่วนที่ยังไม่ได้สร้างเฟรมขึ้นมาใช้งาน Blank Key Frame คีย์เฟรมที่ว่างอยู่ยังไม่มีการกำหนดรายละเอียดหรือสร้างชิ้นงานไว้ภายใน

8 แบบฝึกทักษะ คำชี้แจง จงสร้างและจัดการเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาพเคลื่อนไหว (Scene Frame Layer)คนละ 1 ชิ้นงาน โดยปฏิบัติตามคำสั่ง ดังนี้ 1. สร้าง Scene ขึ้นมา 2 Scene โดย Sceneที่ 1 ตั้งชื่อว่า “ชื่อเรื่อง” และ Sceneที่ 2 ตั้งชื่อว่า “ฉากที่ 1” 2. ให้นักเรียนเพิ่ม Frame 3 Frame แล้วปรับการแสดง Frame ให้มีขนาด Medium


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google