งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การสร้าง ภาพเคลื่อนไหว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การสร้าง ภาพเคลื่อนไหว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การสร้าง ภาพเคลื่อนไหว

2 หลักในการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำหรับหลักการในการสร้าง ภาพเคลื่อนไหวคล้ายกับการสร้างการ์ตูนโดย ประกอบด้วย ฉากการแสดง (Scene) เป็น เนื้อหาย่อยๆ ของภาพยนตร์ทั้งเรื่องซึ่งจะ ประกอบไปด้วยฉากต่างๆ หลายๆ ฉาก โดยที่ ตัวละครในฉากจะแสดงบนเวทีการแสดง (Stage) ในแต่ละฉากก็จะมีตัวละครหรือสิ่งที่ ต้องแสดงหลายๆตัวละครเรียกว่า เลเยอร์ (Layer) ในแต่ละท่าทางของตัวละคร ที่แสดงเรียกว่า เฟรม (Frame) และเมื่อนำ เฟรมต่างๆ มาแสดงจะได้ภาพเคลื่อนไหว ของตัวละครนั้นๆ

3 ตัวละคร (Layer) ฉากการแสดง (Scene) เวทีการ แสดง (Stage) ท่าทางของ ตัวละคร (Frame)

4 องค์ประกอบของภาพเคลื่อนไหว ฉากการแสดง (Scene) Scene คือ เรื่องราวตอนหนึ่งในละครทั้ง เรื่อง ซึ่งในละครหนึ่งเรื่องจะประกอบไปด้วย หลายๆฉาก สำหรับในโปรแกรม Flash เมื่อ เริ่มสร้างชิ้นงานโปรแกรมจะสร้าง Scene ให้ แล้วโดยกำหนดชื่อว่า Scene1 ถ้ามีการ เรียกใช้ Scene หลายๆ Scene การทำงาน ของโปรแกรม Flash จะเริ่มทำงานจาก Scene1 ไปเรื่อยๆตามลำดับ

5 องค์ประกอบของภาพเคลื่อนไหว ท่าทางของตัวละคร (Frame) Frame คือ ช่องแสดงภาพแต่ละ ช่วงเวลา ถ้าเปรียบเทียบกับละคร Frame หมายถึง ท่าทางของตัวละครที่จะ เคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆในแต่ละ ช่วงเวลาที่ผู้กำกับกำหนด โดยในการ แสดงแต่ละครั้งจำเป็นต้องใช้ Frame เป็น จำนวนหลายๆ Frame

6 ลักษณะการทำงานของ Frame Frame มีลักษณะเป็นช่องเล็กๆที่เรียงกัน เป็นแถวยาว ทำหน้าที่บรรจุภาพและเสียงที่ จัดวางบน Stage เราจึงต้องจัดเรียงเรื่องราว บน Frame เพื่อแสดงออกมาเป็น Flash Movie โดยแต่ละ Frame จะถูกแสดงเมื่อมี การผ่านของ Play head ตัวนี้เองจะเป็นตัว วิ่งผ่าน Frame แต่ละ Frame เพื่อแสดง ภาพและเสียงที่บรรจุอยู่ใน Frame

7 ลักษณะการทำงานของ Frame Key Frame Play Head Blank Frame FrameBlank Key Frame Frame ช่วงของเฟรมที่ มีลักษณะภายในเฟรม เหมือนกันทั้งหมด แบบต่อเนื่องมาจากคีย์ เฟรมแรก ใช้สำหรับ สร้างเฟรมภาพนิ่งที่ไม่ กำหนดการเคลื่อนไหว Key Frame เฟรมที่ กำหนดรายละเอียด หรือสร้างชิ้นงานไว้ ภายในแตกต่างกัน ออกไป ใช้สำหรับ สร้างภาพเคลื่อนไหว ในแต่ละช่วง Blank Key Frame คีย์ เฟรมที่ว่างอยู่ยังไม่มีการ กำหนดรายละเอียดหรือ สร้างชิ้นงานไว้ภายใน Blank Frame ส่วนที่ยัง ไม่ได้สร้างเฟรมขึ้นมาใช้ งาน Play Head หัวอ่านหรือหัว เล่น Movie

8 แบบฝึกทักษะ คำชี้แจง จงสร้างและจัดการเกี่ยวกับ องค์ประกอบของภาพเคลื่อนไหว (Scene Frame Layer) คนละ 1 ชิ้นงาน โดยปฏิบัติ ตามคำสั่ง ดังนี้ 1. สร้าง Scene ขึ้นมา 2 Scene โดย Scene ที่ 1 ตั้งชื่อว่า “ ชื่อเรื่อง ” และ Scene ที่ 2 ตั้งชื่อว่า “ ฉากที่ 1” 2. ให้นักเรียนเพิ่ม Frame 3 Frame แล้ว ปรับการแสดง Frame ให้มีขนาด Medium


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การสร้าง ภาพเคลื่อนไหว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google