งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การกำหนด รูปแบบตัวอักษร. กำหนดหัวเรื่อง (Heading Tag) ใช้สำหรับกำหนดขนาดให้กับข้อความที่มี การตั้งไว้เป็นหัวข้อเรื่อง รูปแบบการใช้คำสั่ง ข้อความที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การกำหนด รูปแบบตัวอักษร. กำหนดหัวเรื่อง (Heading Tag) ใช้สำหรับกำหนดขนาดให้กับข้อความที่มี การตั้งไว้เป็นหัวข้อเรื่อง รูปแบบการใช้คำสั่ง ข้อความที่ต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การกำหนด รูปแบบตัวอักษร

2 กำหนดหัวเรื่อง (Heading Tag) ใช้สำหรับกำหนดขนาดให้กับข้อความที่มี การตั้งไว้เป็นหัวข้อเรื่อง รูปแบบการใช้คำสั่ง ข้อความที่ต้องการ * n คือ ค่าของตัวเลขที่ใช้สำหรับกำหนดขนาด ของหัวเรื่อง มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 6 โดยเลข 1 จะเป็นหัวเรื่องที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญ ที่สุด

3

4 ผลลัพธ์

5 การจัดข้อความกึ่งกลางหน้า รูปแบบการใช้คำสั่ง ข้อความที่ต้องการ การจัดตำแหน่ง ข้อความ

6 ขึ้นบรรทัดใหม่ (Line Break) รูปแบบการใช้คำสั่ง ข้อความที่ต้องการ หรือ ข้อความ ที่ต้องการ ข้อความที่อยู่หลังคำสั่ง จะถูก นำไปขึ้นบรรทัดใหม่ การจัดตำแหน่ง ข้อความ

7 จัดวางย่อหน้าข้อความ (Paragraph Break) รูปแบบการใช้คำสั่ง ข้อความ …………………. ………………............... ……………………

8 จัดวางย่อหน้าข้อความ (Paragraph Break) คำสั่งที่ใช้เมื่อต้องการจัดวางตำแหน่งข้อความ ชิดขอบด้านใดด้านหนึ่ง รูปแบบการใช้คำสั่ง ….. ข้อความ ….. ตำแหน่งการจัดวางข้อความ คือ LEFT = จัดว่าข้อความชิดซ้าย ( ค่า ปกติ ) CENTER = จัดข้อความกึ่งกลางบรรทัด RIGHT = จัดข้อความชิดขวาของ บรรทัด

9

10 คำสั่งแสดงข้อความเหมือนพิมพ์ รูปแบบการใช้คำสั่ง ….. ข้อความ …..

11 การแยกส่วนของข้อความ (BLOCKQUOTE) รูปแบบการใช้คำสั่ง ข้อความ …………………………..

12 คำสั่งตีเส้นคั่น (Horizontal Line) รูปแบบการใช้คำสั่ง

13 คำสั่งตีเส้นคั่น (Horizontal Line) คำสั่งเพิ่มเติม size เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดความ หนาให้กับเส้น รูปแบบการใช้คำสั่ง * n คือ ความหนาของเส้น โดยการใส่ค่า ตัวเลข ( หน่วยเป็นพิกเซล )

14 คำสั่งตีเส้นคั่น (Horizontal Line) คำสั่งเพิ่มเติม width เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนด ความยาวให้กับเส้น รูปแบบการใช้คำสั่ง * n คือ ความยาวของเส้น โดยการใส่ค่า ตัวเลข ( หน่วยเป็นพิกเซล ) หรือ ระบุเป็นตัวเลข % ก็ได้ หากไม่ระบุจะ เป็นการตีเต็มหน้าจอภาพ

15 คำสั่งตีเส้นคั่น (Horizontal Line) คำสั่งเพิ่มเติม align เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนด ตำแหน่งการของเส้น รูปแบบการใช้คำสั่ง *n คือ ตำแหน่งการวางเส้น ว่าต้องการให้อยู่ ตรงจุดใดของจอภาพ โดยพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แทนตัว n left = กำหนดให้เส้นอยู่ชิดซ้าย right = กำหนดให้เส้นอยู่ชิดขวา center = กำหนดให้เส้นอยู่กึ่งกลาง จอภาพ

16 คำสั่งตีเส้นคั่น (Horizontal Line) คำสั่งเพิ่มเติม color เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดสี ของเส้น รูปแบบการใช้คำสั่ง *n คือ สีเส้น เช่น red Yellow Blue Green

17 คำสั่งตีเส้นคั่น (Horizontal Line) คำสั่งเพิ่มเติม noshade เป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนด เส้นทึบไม่มีการแรเงาของเส้น รูปแบบการใช้คำสั่ง

18 การกำหนดลักษณะตัวอักษร การกำหนดให้ตัวอักษรมีความหนา (Bold) รูปแบบการใช้คำสั่ง ข้อความ

19 การกำหนดลักษณะตัวอักษร กำหนดให้ตัวอักษรมีความเอียง (Italic) รูปแบบการใช้คำสั่ง ข้อความ

20 การกำหนดลักษณะตัวอักษร กำหนดขีดเส้นทับกลางตัวอักษร รูปแบบการใช้คำสั่ง ข้อความ

21 การกำหนดลักษณะตัวอักษร กำหนดตัวอักษรยกขึ้น รูปแบบการใช้คำสั่ง ข้อความ

22 การกำหนดลักษณะตัวอักษร กำหนดตัวอักษรห้อย รูปแบบการใช้คำสั่ง ข้อความ

23 การกำหนดลักษณะตัวอักษร กำหนดตัวอักษรตัวใหญ่ รูปแบบการใช้คำสั่ง ข้อความ

24 การกำหนดลักษณะตัวอักษร กำหนดตัวอักษรตัวเล็ก รูปแบบการใช้คำสั่ง ข้อความ

25 กำหนดให้ตัวอักษรวิ่ง เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับกำหนดให้ตัวอักษร วิ่ง ทำให้ตัวอักษรมีความน่าสนใจมาก ยิ่งขึ้น รูปแบบการใช้คำสั่ง. ข้อความ

26 คำสั่งเพิ่มเติม behavior เป็นคำสั่งที่ใช้ ในการกำหนดแนวทางการวิ่งของ ข้อความ รูปแบบการใช้คำสั่ง ข้อความ. - alternate คือ ให้ข้อความวิ่งจากขอบซ้ายมาขอบ ขวา เมื่อถึงขอบขวาก็ให้วิ่งกลับไปทางซ้าย วิ่ง กลับไปกลับมา - scroll คือ ให้ข้อความวิ่งจากขวามาซ้าย เมื่อถึง ขอบซ้าย ก็ให้ข้อความวิ่งออกมาจากขวาใหม่ ( เป็น ค่าปกติถ้าไม่มีการกำหนดอะไรจะได้แบบนี้ ) - slide คือ ให้ข้อความวิ่งจากขวามาซ้าย เมื่อถึง ขอบซ้ายแล้วจะหยุดนิ่งไม่วิ่งไปไหนอีก

27 คำสั่งเพิ่มเติม direction เป็นคำสั่งที่ใช้ ในการกำหนดทิศทางการวิ่งของข้อความ รูปแบบการใช้คำสั่ง ข้อความ. right คือ ให้ข้อความวิ่งจากทางซ้ายมา ทางขวา left คือ ให้ข้อความวิ่งจากทางขวามา ทางซ้าย Up คือ ให้ข้อความวิ่งจากล่างขึ้นบน down คือ ให้ข้อความวิ่งจากบนขึ้นล่าง

28 คำสั่งเพิ่มเติม bgcolor เป็นคำสั่งที่ใช้ใน การกำหนดสีพื้นให้กับข้อความที่วิ่ง รูปแบบการใช้คำสั่ง ข้อความ n คือ ชื่อของรหัสสีที่ต้องการ ซึ่งมีได้ 2 แบบ คือ * ชื่อสีมาตรฐานต่างๆ เช่น red, green, blue ฯลฯ * รหัสสี ( รหัสเลขฐาน 16) เช่น #000000, #FFFFFF ฯลฯ รหัสสี ( รหัสเลขฐาน 16) #000000, #FFFFFF

29 คำสั่งเพิ่มเติม scrolldelay เป็นคำสั่งที่ใช้ ในการกำหนดความเร็วให้กับข้อความที่วิ่ง รูปแบบการใช้คำสั่ง ข้อความ

30 คำสั่งเพิ่มเติม คำสั่งในการควบคุมการ หยุดด้วยเมาส์ รูปแบบการใช้คำสั่ง ข้อความ

31

32

33 การกำหนดรูปแบบและ สีให้กับตัวอักษร

34 การกำหนดการแสดงรูปแบบ ตัวอักษร (Font) รูปแบบการใช้คำสั่ง ข้อความ

35

36 กำหนดสีของตัวอักษร รูปแบบการใช้คำสั่ง ข้อความ

37 กำหนดสีพื้นให้กับเอกสาร รูปแบบการใช้คำสั่ง ข้อความ

38 กำหนดสีของตัวอักษรให้ เหมือนกันทั้งเอกสาร รูปแบบการใช้คำสั่ง ข้อความ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การกำหนด รูปแบบตัวอักษร. กำหนดหัวเรื่อง (Heading Tag) ใช้สำหรับกำหนดขนาดให้กับข้อความที่มี การตั้งไว้เป็นหัวข้อเรื่อง รูปแบบการใช้คำสั่ง ข้อความที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google