งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 11 คำสั่งในการจัดรูปแบบเอกสาร. หัวข้อเนื้อหา 1. ความหมายของ Dynamic HTML 2. เว็บเพจแบบไดนามิก (Dynamic HTML) 3. การเขียน Dynamic HTML.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 11 คำสั่งในการจัดรูปแบบเอกสาร. หัวข้อเนื้อหา 1. ความหมายของ Dynamic HTML 2. เว็บเพจแบบไดนามิก (Dynamic HTML) 3. การเขียน Dynamic HTML."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 11 คำสั่งในการจัดรูปแบบเอกสาร

2 หัวข้อเนื้อหา 1. ความหมายของ Dynamic HTML 2. เว็บเพจแบบไดนามิก (Dynamic HTML) 3. การเขียน Dynamic HTML

3 ความหมาย Dynamic HTML เอกสาร HTML หรือเว็บเพจ (Web Page) สามารถกำหนดลักษณะของข้อมูลที่แสดง ในเว็บบราวเซอร์ได้ 2 ลักษณะคือข้อมูล เอกสารที่มีลักษณะคงที่ (Static HTML หรือ Static Web Page) และข้อมูลที่มีลักษณะ เปลี่ยนแปลงไปตามฐานข้อมูลสามารถ ปรับแต่งตำแหน่งได้ (Dynamic HTML หรือ Dynamic Web Page)

4 Dynamic HTML เว็บเพจแบบไดนามิก เกิดจากการใช้ เทคโนโลยี Dynamic HTML (DHTML) สร้างเว็บ เพจขึ้นมาเพื่อทำให้เว็บเพจธรรมดาๆ กลายเป็นเว็บ เพจที่ไม่อยู่นิ่ง หรือมีการเคลื่อนไหว ส่งผลให้เว็บ เพจดูน่าสนใจ รวมทั้งผู้ใช้เองก็รู้สึกชื่นชอบมาก ยิ่งขึ้นด้วย เทคโนโลยี DHTML เกิดจากการใช้งานร่วมกัน ระหว่างภาษาสคริปท์ฝั่งไคลเอนท์และสไตล์ซีท โดยมีกลไกของภาษาสคริปท์ในการอ้างถึงวัตถุ ต่างๆ ที่อยู่บนเว็บเพจจึงทำให้เราสามารถ เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัตถุบนเว็บเพจได้ ส่งผลให้ผู้ใช้เห็นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็น ปรากฏการเคลื่อนไหว โดยส่วนใหญ่การเพิ่มลูกเล่นให้เว็บเพจนั้น ไม่ จำเป็นต้องมีสไตล์ซีทมาเกี่ยวข้องเช่นการทำ Rollover ที่ใช้ภาษาสคริปท์เปลี่ยนค่าแอตทริบิวต์ SRC ของ ส่งผลให้รูปภาพเปลี่ยนไปเมื่อ ผู้ใช้นำเมาท์มาวางเหนือรูป

5 Static HTML หมายถึงเว็บเพจที่จะแสดงข้อมูลเอกสาร ต่างๆ บนบราวเซอร์เป็นข้อมูลที่คงที่ตลอด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเอกสารและ รูปภาพภายในเอกสาร HTML ได้ ถึงแม้ว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูลบน เซิร์ฟเวอร์ก็ตาม โดยจะเปลี่ยนแปลง รูปแบบของข้อมูลเอกสารในการแสดงบน บราวเซอร์ก็ต่อเมื่อมีการสร้างเว็บเพจขึ้นมา

6 Dynamic HTML ไดนามิก เอชทีเอ็มแอล (Dynamic HTML) คือการพัฒนาของเว็บเพจทำให้สามารถ ควบคุมรายละเอียดต่างๆ ของเอกสารได้ อย่างอิสระ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความ ต้องการโดยเปลี่ยนแปลงได้จากฐานข้อมูล บนเซิร์ฟเวอร์

7 ส่วนประกอบของ Dynamic HTML ภาษาสคริปท์ ได้แก่ Jscript (Microsoft JavaScript Implementation), JavaScript, VBScript ซึ่งใช้เป็นโปรแกรมควบคุมตำแหน่งของ เอกสาร HTML สามารถกำหนดได้บน คอมพิวเตอร์ฝั่งไคลเอ็นต์ (Client) เลเยอร์ (Layer) คือการกำหนดข้อมูล หรือ รูปภาพให้อยู่ในลักษณะของแผ่นใส สามารถ เคลื่อนย้ายและกำหนดขนาดบนหน้าต่าง เว็บเพจได้โดยอาศัยการควบคุมของ สคริปท์

8 การเขียน Dynamic HTML ในการเขียน Dynamic HTML ได้นั้นจะต้อง เขียนภาษาสคริปต์ฝั่งไคลเอนท์และ สามารถใช้สไตล์ซีทควบคุมลักษณะของ เว็บเพจได้ ภาษาสคริปต์ที่ฝั่งไคลเอนท์มีอยู่ด้วยกัน 2 ภาษาคือ JavaScript และ VBScript การ เขียนสคริปต์เพื่อสร้างเว็บเพจแบบไดนามิก มีพื้นฐาน 2 อย่างคือ อย่างแรกเป็น หลักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JavaScript และอย่างที่สองคือวิธีการอ้างถึง วัตถุ (Object) และคุณสมบัติของวัตถุบน เว็บเพจ

9 แบบฝึกหัด หน่วยที่ 11 1. จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 2. จงอธิบายความหมายของ Dynamic HTML 3. จงบอกส่วนประกอบของ Dynamic HTML มีอะไรบ้าง 4. จงอธิบายความหมายของ Static HTML 5. ข้อแตกต่างของ Static HTML กับ Dynamic HTML


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 11 คำสั่งในการจัดรูปแบบเอกสาร. หัวข้อเนื้อหา 1. ความหมายของ Dynamic HTML 2. เว็บเพจแบบไดนามิก (Dynamic HTML) 3. การเขียน Dynamic HTML.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google