งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริเวณตัวโคที่ใช้ในการคิดค่า คะแนน 1. แนวกระดูกสันหลังส่วนบน (spinous processes)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริเวณตัวโคที่ใช้ในการคิดค่า คะแนน 1. แนวกระดูกสันหลังส่วนบน (spinous processes)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริเวณตัวโคที่ใช้ในการคิดค่า คะแนน 1. แนวกระดูกสันหลังส่วนบน (spinous processes)

2 บริเวณตัวโคที่ใช้ในการคิดค่า คะแนน 2. แนวกระดูกสันหลังบนและด้านข้าง (spinous to transvers processes)

3 บริเวณตัวโคที่ใช้ในการคิดค่า คะแนน 3. แนวกระดูกสันหลังด้านข้าง (transverse processes)

4 บริเวณตัวโคที่ใช้ในการคิดค่า คะแนน 4. ร่องใต้กระดูกสันหลังด้านข้าง (overhanging shelf)

5 บริเวณตัวโคที่ใช้ในการคิดค่า คะแนน 5. บริเวณรอบกระดูก Hook และ Pin

6 บริเวณตัวโคที่ใช้ในการคิดค่า คะแนน 6. พื้นที่ระหว่างกระดูก Hook ถึง Pin ของด้าน ใดด้านหนึ่งของลำตัว

7 บริเวณตัวโคที่ใช้ในการคิดค่า คะแนน 7. พื้นที่ระหว่างกระดูก Hook ของด้านซ้ายถึง ด้านขวาของลำตัว

8 บริเวณตัวโคที่ใช้ในการคิดค่า คะแนน 8. ร่องจากแนวโคนหาง ถึงกระดูก Pin


ดาวน์โหลด ppt บริเวณตัวโคที่ใช้ในการคิดค่า คะแนน 1. แนวกระดูกสันหลังส่วนบน (spinous processes)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google