งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1
การคิดคำนวณ ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

2 หลักการบวกลบโดยแบ่งกลุ่มบวกลบ
ให้จัดกลุ่มของตัวเลขออกเป็นกลุ่มบวก และ กลุ่มลบ หาผลรวมของทั้งสองกลุ่มโดยไม่สนใจเครื่องหมาย นำผลรวมทั้งสองกลุ่มมาลบกัน พิจารณาเครื่องหมายของผลลัพธ์ กลุ่มไหนมีมากกว่า ให้ผลลัพธ์มีเครื่องหมายตามนั้น

3 ตัวอย่างการบวกลบเลขหลายจำนวน
ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลลัพธ์ – 17 – – 12 วิธีทำ – 17 – – 12 = ( ) – ( ) = (39) – (45) = -6 ตอบ -6

4 ตัวอย่างการบวกลบเลขหลายจำนวน
ตัวอย่างที่ 2 จงหาผลลัพธ์ – 19 – – – วิธีทำ = ( )-( ) = (93) – (94) = -1 ตอบ -1

5 หลักการบวกลบเลขอนุกรม
เลขอนุกรมคือการบวกลบเลขที่มีระยะห่างเท่าๆกัน ตลอดทั้งชุด ให้จับคู่จำนวนต้น กับ ปลายและหาผลลัพธ์แต่ละคู่ ให้หาจำนวนคู่ = [(จำนวนมากสุด-จำนวนน้อยสุด)/ ระยะห่าง] + 1 นำจำนวนคู่ คูณกับผลลัพธ์ของแต่ละคู่

6 ตัวอย่างการบวกลบเลขอนุกรม
ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลลัพธ์ วิธีทำ จับคู่หาผลลัพธ์ = 45 หาจำนวนคู่ = 7 ผลลัพธ์ = 45 × 7 = 315 ตอบ 315

7 ตัวอย่างการบวกลบเลขอนุกรม
ตัวอย่างที่ 2 จงหาผลลัพธ์ … วิธีทำ จับคู่หาผลลัพธ์ = 104 หาจำนวนคู่=[(100-4)/4]+1=(96/4)+1=24+1=25 ผลลัพธ์ = 104 × 25 = 2600 ตอบ 2600

8 หลักการหาคำตอบโจทย์ระคน
โจทย์ระคนคือโจทย์ที่มีการดำเนินการหลายอย่างทั้ง บวก ลบ คูณ หารและยกกำลัง ถ้ามีวงเล็บกำกับให้ดำเนินตามวงเล็บโดยเลือก ดำเนินการจากวงเล็บที่อยู่ในสุดก่อน ถ้าไม่มีวงเล็บให้เลือกดำเนินการตามลำดับดังนี้ ถ้ามียกกำลังให้ทำลำดับแรกจากซ้ายไปขวา ถ้ามีคูณหรือหาร ให้ทำเป็นอันดับสองจากซ้ายไปขวา ถ้ามีการบวกหรือลบ ให้ทำเป็นอันดับสามจากซ้ายไปขวา

9 ตัวอย่างการทำโจทย์เลขระคน
ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลลัพธ์ × 5 – 18 ÷ 9 วิธีทำ = × 5 – 18 ÷ 9 = ÷ 9 = = 1060 – 2 = 1058 ตอบ

10 ตัวอย่างการทำโจทย์เลขระคน
ตัวอย่างที่ 2 จงหาผลลัพธ์ 8 × ÷ 15 – 20 วิธีทำ = 8 × ÷ 15 – 20 = ÷ 15 – 20 = – 20 = 102 – 20 = 82 ตอบ 82

11 ตัวอย่างการบวกเลขโดยมีวงเล็บ
จงหาผลลัพธ์ [15 × {30 ÷ (2 + 4)}] วิธีทำ = [15 × {30 ÷ (2 + 4)}] = [15 × {30 ÷ 6}] = [15 × 5] = 75 ตอบ 75

12 การคำนวณโดยใช้สัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
สัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นจำนวนที่เขียนอยู่ ในรูปการคูณกับเลขยกกำลังฐานสิบ จะนำมาบวกลบกันได้จะต้องทำให้เลขชี้กำลัง เท่ากัน

13 ตัวอย่างการคำนวณโดยใช้สัญกรณ์
จงหาผลลัพธ์ของ 12 × × 109 วิธีทำ 12 × × 109 = 12 × × 108 = ( ) × 108 = 82 × 108 ตอบ 82 × 108

14 ตัวอย่างการคำนวณโดยใช้สัญกรณ์
จงหาผลลัพธ์ของ 2.1 × × 1013 วิธีทำ 2.1 × × 1013 = 21 × × 1013 = (21 - 8) × 1013 = 13 × 1013 ตอบ 13 × 1013


ดาวน์โหลด ppt ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google