งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคิด คำนวณ ค 21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1. หลักการบวกลบโดย แบ่งกลุ่มบวกลบ  ให้จัดกลุ่มของตัวเลขออกเป็นกลุ่ม บวก และ กลุ่มลบ  หาผลรวมของทั้งสองกลุ่มโดยไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคิด คำนวณ ค 21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1. หลักการบวกลบโดย แบ่งกลุ่มบวกลบ  ให้จัดกลุ่มของตัวเลขออกเป็นกลุ่ม บวก และ กลุ่มลบ  หาผลรวมของทั้งสองกลุ่มโดยไม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคิด คำนวณ ค คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

2 หลักการบวกลบโดย แบ่งกลุ่มบวกลบ  ให้จัดกลุ่มของตัวเลขออกเป็นกลุ่ม บวก และ กลุ่มลบ  หาผลรวมของทั้งสองกลุ่มโดยไม่ สนใจเครื่องหมาย  นำผลรวมทั้งสองกลุ่มมาลบกัน  พิจารณาเครื่องหมายของผลลัพธ์ กลุ่มไหนมีมากกว่า ให้ผลลัพธ์มี เครื่องหมายตามนั้น

3 ตัวอย่างการบวกลบเลข หลายจำนวน  ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลลัพธ์ – 17 – – 12  วิธีทำ – 17 – – 12  = ( ) – ( )  = (39) – (45)  = -6  ตอบ -6

4 ตัวอย่างการบวกลบเลข หลายจำนวน  ตัวอย่างที่ 2 จงหาผลลัพธ์ – 19 – – –  วิธีทำ = ( )- ( )  = (93) – (94)  = -1  ตอบ -1

5 หลักการบวกลบเลข อนุกรม  เลขอนุกรมคือการบวกลบเลขที่มี ระยะห่างเท่าๆกันตลอดทั้งชุด  ให้จับคู่จำนวนต้น กับ ปลายและหา ผลลัพธ์แต่ละคู่  ให้หาจำนวนคู่ = [( จำนวนมากสุด - จำนวนน้อยสุด )/ ระยะห่าง ] + 1  นำจำนวนคู่ คูณกับผลลัพธ์ของแต่ ละคู่

6 ตัวอย่างการบวกลบเลข อนุกรม  ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลลัพธ์  วิธีทำ จับคู่หาผลลัพธ์ = 45  หาจำนวนคู่ = 7  ผลลัพธ์ = 45 × 7 = 315  ตอบ 315

7 ตัวอย่างการบวกลบเลข อนุกรม  ตัวอย่างที่ 2 จงหาผลลัพธ์ …  วิธีทำ จับคู่หาผลลัพธ์ = 104  หาจำนวนคู่ =[(100- 4)/4]+1=(96/4)+1=24+1=25  ผลลัพธ์ = 104 × 25 = 2600  ตอบ 2600

8 หลักการหาคำตอบโจทย์ ระคน  โจทย์ระคนคือโจทย์ที่มีการ ดำเนินการหลายอย่างทั้ง บวก ลบ คูณ หารและยกกำลัง  ถ้ามีวงเล็บกำกับให้ดำเนินตาม วงเล็บโดยเลือกดำเนินการจาก วงเล็บที่อยู่ในสุดก่อน  ถ้าไม่มีวงเล็บให้เลือกดำเนินการ ตามลำดับดังนี้  ถ้ามียกกำลังให้ทำลำดับแรกจากซ้ายไป ขวา  ถ้ามีคูณหรือหาร ให้ทำเป็นอันดับสอง จากซ้ายไปขวา  ถ้ามีการบวกหรือลบ ให้ทำเป็นอันดับ สามจากซ้ายไปขวา

9 ตัวอย่างการทำโจทย์เลข ระคน  ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลลัพธ์ × 5 – 18 ÷ 9  วิธีทำ = × 5 – 18 ÷ 9  = ÷ 9  =  = 1060 – 2  = 1058  ตอบ 1058

10 ตัวอย่างการทำโจทย์เลข ระคน  ตัวอย่างที่ 2 จงหาผลลัพธ์ 8 × ÷ 15 – 20  วิธีทำ = 8 × ÷ 15 – 20  = ÷ 15 – 20  = – 20  = 102 – 20  = 82  ตอบ 82

11 ตัวอย่างการบวกเลขโดยมี วงเล็บ  จงหาผลลัพธ์ [15 × {30 ÷ (2 + 4)}]  วิธีทำ = [15 × {30 ÷ (2 + 4)}]  = [15 × {30 ÷ 6}]  = [15 × 5]  = 75  ตอบ 75

12 การคำนวณโดยใช้สัญกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์  สัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เป็น จำนวนที่เขียนอยู่ในรูปการคูณ กับเลขยกกำลังฐานสิบ  จะนำมาบวกลบกันได้จะต้องทำ ให้เลขชี้กำลังเท่ากัน

13 ตัวอย่างการคำนวณโดย ใช้สัญกรณ์  จงหาผลลัพธ์ของ 12 × × 10 9  วิธีทำ 12 × × 10 9  = 12 × × 10 8  = ( ) × 10 8  = 82 × 10 8  ตอบ 82 × 10 8

14 ตัวอย่างการคำนวณโดย ใช้สัญกรณ์  จงหาผลลัพธ์ของ 2.1 × ×  วิธีทำ 2.1 × ×  = 21 × ×  = (21 - 8) ×  = 13 ×  ตอบ 13 × 10 13


ดาวน์โหลด ppt การคิด คำนวณ ค 21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1. หลักการบวกลบโดย แบ่งกลุ่มบวกลบ  ให้จัดกลุ่มของตัวเลขออกเป็นกลุ่ม บวก และ กลุ่มลบ  หาผลรวมของทั้งสองกลุ่มโดยไม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google