งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 3. มาตราตัวสะกด มี 9 มาตรา 1. มาตราแม่ ก กา 2. มาตราแม่ กก 3. มาตราแม่ กด 4. มาตราแม่ กน 5. มาตราแม่ กบ 6. มาตราแม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 3. มาตราตัวสะกด มี 9 มาตรา 1. มาตราแม่ ก กา 2. มาตราแม่ กก 3. มาตราแม่ กด 4. มาตราแม่ กน 5. มาตราแม่ กบ 6. มาตราแม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 3

2 มาตราตัวสะกด มี 9 มาตรา 1. มาตราแม่ ก กา 2. มาตราแม่ กก 3. มาตราแม่ กด 4. มาตราแม่ กน 5. มาตราแม่ กบ 6. มาตราแม่ กง 7. มาตราแม่ กม 8. มาตราแม่ เกย 9. มาตราแม่ เกอว

3 มาตราตัวสะกดมีทั้งหมด 9 มาตรา ใช่ หรือ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่

4 มาตราตัวสะกดแม่ ก กา คือคำที่ไม่มีสะกด มีแต่พยัญชนะประสมกับสระ ตัวอย่างคำมาตราตัวสะกดแม่ ก กา ไข่ไก่อยู่ในตะกร้า ไข่ไข่มาสี่ห้าใบ อีแม่กาก็มาไล่ อีแม่ไก่ไล่ตีกา

5 คำในข้อใดที่สะกดในมาตรา ตัวสะกดแม่ ก กา ก. ดวงดาวข. ของเหลว ค. เสียใจง. กล้วยหอม

6 มาตราตัวสะกดแม่ กก คือคำที่มีพยัญชนะ ก สะกดตรงมาตราและ มีพยัญชนะ ข ค จ ฆ เป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรา ตัวอย่างคำที่สะกดในมาตราแม่ กก เช่นบริจาค เมฆสุนัข บริโภค เลขแปลก

7 Alphabet Buttons Appear Here เขียนคำที่สะกดใน มาตราแม่ กก

8 มาตราตัวสะกดแม่ กบ คือคำที่พยัญชนะตัว บ เป็นตัวสะกดตรมงาตราและ มีพยัญชนะตัว ภ พ ฟ เป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ตัวอย่างคำที่สะกดในมาตราแม่ กบ เช่น รูปภาพ กราฟ โลภ แบบ กรอบ ธูปเทียน

9 เติมพยัญชนะตัวสะกดในช่องว่างให้ถูกต้อง 1 รู __ ภาพ 2 โล __ 3 แบ __ อย่าง ป ภบ

10 ทดสอบหลังเรียน ลากเส้นจับคู่คำกับมาตราตัวสะกดให้ถูกต้อง ภาพ เพชร แม่ไก่ แม่ ก กา แม่ กบ แม่ กด


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 3. มาตราตัวสะกด มี 9 มาตรา 1. มาตราแม่ ก กา 2. มาตราแม่ กก 3. มาตราแม่ กด 4. มาตราแม่ กน 5. มาตราแม่ กบ 6. มาตราแม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google