งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ใช้ถ่านไฟฉายที่สามารถ บรรจุไฟได้ใหม่ เราสามารถช่วยลดมลพิษของ โลกได้โดยทิ้งถ่านไฟฉายที่ หมดอายุลงในถังขยะอันตราย วิธีใช้ถ่านไฟฉายที่บรรจุไฟได้ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ใช้ถ่านไฟฉายที่สามารถ บรรจุไฟได้ใหม่ เราสามารถช่วยลดมลพิษของ โลกได้โดยทิ้งถ่านไฟฉายที่ หมดอายุลงในถังขยะอันตราย วิธีใช้ถ่านไฟฉายที่บรรจุไฟได้ใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. ใช้ถ่านไฟฉายที่สามารถ บรรจุไฟได้ใหม่ เราสามารถช่วยลดมลพิษของ โลกได้โดยทิ้งถ่านไฟฉายที่ หมดอายุลงในถังขยะอันตราย วิธีใช้ถ่านไฟฉายที่บรรจุไฟได้ใหม่ - เมื่อถ่านไฟฉายหมดอายุให้นำไปใส่ใน เครื่องบรรจุถ่านไฟฉาย - เสียบปลั๊กเครื่องบรรจุถ่านไฟฉาย - เมื่อบรรจุเสร็จถ่านไฟฉายก็พร้อมที่จะใช้ งานอีกครั้งจนหมด

4 ใช้ถ่านไฟฉายอย่างไรจึงประหยัดพลังงาน - เมื่อไม่ใช้อุปกรณ์ที่ต้องใช้ถ่านไฟฉาย ควร นำถ่านออก - หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องใช้ ถ่านไฟฉายเพียงอย่างเดียว - ใช้อุปกรณ์ที่ใช้พลังงานทดแทนใหม่ได้

5 นักเรียนรู้ไหมว่า * พลังงานที่หลอดไส้ใช้เปลี่ยนเป็นแสงสว่างมีค่าเพียง 1 ใน 10 ของพลังงานทั้งหมด อีก 9 ส่วนที่เหลือสูญเสียไป เป็นความร้อน * หลอดผอมให้กำลังสว่างเท่ากับหลอดธรรมดาแต่ใช้ไป น้อยกว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่า * หลอดผอมขนาด 18 วัตต์และ 36 วัตต์ ช่วยประหยัด พลังงานได้ประมาณร้อยละ 5-10

6 นักเรียนจะช่วยประหยัดพลังงาน ได้อย่างไร * ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ * ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติเท่าที่ ทำได้ * หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ

7 * ทางใกล้ ๆ สามารถเดินไปได้ก็ควร เดินไป * หากไปทางเดียวกันก็ควรไปรถคัน เดียวกัน * ไม่ควรเปิดเครื่องปรับอากาศหาก อากาศภายนอกเย็นสบาย นักเรียนจะช่วยประหยัด พลังงานรถยนต์ได้อย่างไร

8 ใช้ตู้เย็นอย่างไร ประหยัดไฟ * ปิดตู้เย็นทันทีที่ เลิกใช้ * ทำความสะอาด สม่ำเสมอ * ตั้งอุณหภูมิตามที่ คู่มือแนะนำ * ไม่ควรตั้งใน บริเวณที่มีเตาไฟ หรือแสงแดดส่อง ถึง

9 ใช้เครื่องปรับอากาศ อย่างประหยัด * ใช้เครื่องปรับอากาศที่เหมาะกับ ขนาดของห้อง * ไม่ซื้อเครื่องที่มีขนาดใหญ่เกินไป * หากเปิดเครื่องปรับอากาศ ควร ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท * อุณหภูมิที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส * ตั้งที่ระบายความร้อนในที่ที่อากาศ ระบายได้ดี

10 มาช่วยกันประหยัดกระดาษ * นำกระดาษที่ใช้แล้วมาใส่ กล่อง Recycle * ควรใช้กระดาษทั้งสอง หน้า ส่วนกระดาษ ชำระควรดึงเท่าที่จำเป็น * ควรทิ้งกระดาษในถังขยะ แห้ง

11 นักเรียนทราบไหม ว่า * ถ้าเราแปรงฟัน คนละ 3 นาที เปิด ก๊อกเต็มที่ กว่าจะ แปรงเสร็จ เราต้อง ใช้น้ำคนละ 27 ลิตร ซึ่งเป็น ประมาณเท่ากับ น้ำอัดลมกระป๋อง 83 กระป๋อง

12 * หากเราเปิดก๊อก น้ำ ทิ้ง ขณะล้างจาน เรา อาจเสียน้ำมากถึง 130 ลิตร ซึ่งเพียงพอ ต่อการล้างรถยนต์ 1 คัน

13 วิธีง่าย ๆ ในการประหยัดน้ำ * เครื่องกดน้ำควรกดแต่ พอดื่ม * ขณะแปรงฟัน ล้างจาน หรือซักผ้า ไม่ควรเปิดน้ำ ทิ้งไว้ * ตรวจว่าในบ้านไม่มีจุดใด มีน้ำรั่ว เพื่อป้องกันการ สูญเสียน้ำโดยใช่เหตุ * ใช้อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐานเพื่อช่วยใน การประหยัดน้ำ

14 มาเลิกใช้ถุงพลาสติกและโฟมกัน เถอะ * ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก * ใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ ( Bio - Degradable Plastic ) * หลีกเลี่ยงการใช้โฟมทุกกรณี


ดาวน์โหลด ppt 1. ใช้ถ่านไฟฉายที่สามารถ บรรจุไฟได้ใหม่ เราสามารถช่วยลดมลพิษของ โลกได้โดยทิ้งถ่านไฟฉายที่ หมดอายุลงในถังขยะอันตราย วิธีใช้ถ่านไฟฉายที่บรรจุไฟได้ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google