งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8311304 : COMPUTER GRAPHICS ( คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ) Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8311304 : COMPUTER GRAPHICS ( คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ) Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8311304 : COMPUTER GRAPHICS ( คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ) Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

2 บทที่ 3 การติดตั้งและทดสอบความพร้อมของเครื่องมือ : ภาษา ไพธอน Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

3 วิธีการติดตั้งเครื่องมือ  ให้ น. ศ. ติดตั้งโปรแกรมตามลำดับต่อไปนี้ 1. ตัวแปลภาษาไพธอน (Python 2.5.4) 2. Graphics Engine (Pygame 1.9.1)

4 ติดตั้งตัวแปลภาษาไพธอน (Python 2.5.4)

5 Download ตัวแปลภาษาไพธอน www.python.org

6 Python Package Installer

7 เริ่มต้นติดตั้งตัวแปลภาษาไพธอน

8 กำหนด Directory ที่ต้องการติดตั้ง

9 กำหนด Features ที่ต้องการติดตั้ง

10 โปรแกรมดำเนินการติดตั้งตัวแปลภาษาไพธอน

11 การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

12 Python Folders

13 ทดลอง Run IDLE (Python GUI)

14 ติดตั้ง Graphics Engine (Pygame 1.9.1)

15 Download Graphic Engine (pygame) www.pygame.org

16 Pygame Package Installer

17 เริ่มทำการติดตั้ง Pygame

18 กำหนด Directory ที่ต้องการติดตั้ง

19 โปรแกรมดำเนินการติดตั้ง Pygame

20 การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

21 ทดสอบการติดตั้ง Pygame

22 ทดสอบ Environment

23 Questions and Answers


ดาวน์โหลด ppt 8311304 : COMPUTER GRAPHICS ( คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ) Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google