งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำการเขียนโปรแกรมภาษา C Introduction to C Programming Language.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำการเขียนโปรแกรมภาษา C Introduction to C Programming Language."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำการเขียนโปรแกรมภาษา C Introduction to C Programming Language

2 แนะนำภาษา C  ภาษา C เป็นภาษาระดับสูง ใช้เขียน โปรแกรมระบบปฏิบัติการ หรืองาน ทั่วไป เช่น ใช้เขียนโปรแกรมที่มีการ คำนวณมากๆ ทางด้านคณิตศาสตร์ หรือทางด้านธุรกิจ  ภาษา C มีลักษณะเป็นภาษาโครงสร้าง (Structure programming) คือ เมื่อ โปรแกรมถูกประมวลผล ประโยคคำสั่ง ในโปรแกรมจะถูกจัดให้มีลำดับการ ทำงานตามคำสั่ง

3 ประวัติของภาษาซี  C มีต้นกำเนิดมาจาก ภาษาคอมพิวเตอร์ ยูนิกซ์ (UNIX)  นำเอาภาษาเครื่องมาใช้ในการ พัฒนาโปรแกรมอื่นๆ และพัฒนาเป็น ระบบปฏิบัติการ (OS) และได้สร้าง ภาษาบี (B) ขึ้นมา เพื่อช่วยให้การ เขียนโปรแกรมทำได้ง่ายขึ้น ต่อมา Dennis Ritchie จาก Bell Lab ได้ นำภาษานี้มาพัฒนาต่อและใช้ชื่อว่า C เพราะเป็นภาษาต่อจาก B ในยุคนั้น จะทำงานบนยูนิกซ์เป็นส่วนมาก

4 ภาษา BCPL ภาษา B ภาษา C บน เครื่อง PDP-7 (UNIX ) พ. ศ. 2513 พ. ศ. 2515 โดย เดนนิช ริทชี่ Basic Combined Programmi ng Language ประวัติของ ภาษาซี

5 Dennis Ritchie ผู้ให้ กำเนิดภาษา C

6 6 จากภาษา C สู่ C++  ภาษา C ได้มีการพัฒนาต่อโดยใช้ แนวคิดโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือ OOP (Object Oriented Programming)  เกิดภาษาใหม่เรียกว่า “ ซี พลัส พลัส ” (C++)  ภาษาซียังเป็นต้นฉบับให้กับอีก หลายๆ ภาษาในปัจจุบันเช่น Java, C# ( อ่านว่าซีชาร์ป )

7 ภาษา C มี ประโยชน์อย่างไร

8 ส่วนประกอบของ โปรแกรม

9 ส่วนประกอบของ เทอร์โบซี  โปรแกรม editor มีหน้าที่ สำหรับสร้างหรือแก้ไข source file  โปรแกรม compilor มีหน้าที่ แปล source file เป็น object file  โปรแกรม linker มีหน้าที่ link object file ให้ได้เป็น executable file

10 Editor ของภาษา C

11 Main Menu Editor

12 ส่วนประกอบของโปรแกรม

13

14

15

16 กฎเกณฑ์การเขียนคำสั่ง (Rules)  ใช้อักษรตัวเล็กในการเขียนโปรแกรม  ประกอบด้วยส่วนย่อย ๆ โดยใช้ปีกกา “{ }” เป็นตัวกำหนดขอบเขต  ฟังก์ชั่นแรกต้องเป็น main() เสมอ  ใช้เครื่องหมาย ; (semi colon) เป็นตัว กำหนดการสิ้นสุดของคำสั่ง  ใช้เครื่องหมาย, (comma) เป็นตัวคั่นตัว แปรและพารามิเตอร์ต่างๆ  ใช้เครื่องหมาย /* */ เป็นการกำหนด ข้อความ ที่ไม่ต้องการให้คอมไพเลอร์ ปฏิบัติงาน

17 # include main () { printf(“This is my first C Program.”); } ตัวอย่างโปรแกรม เป็นโปรแกรมสั่งพิมพ์ ข้อความ “This is my first C Program.”

18 สรุปเนื้อหาท้ายบท


ดาวน์โหลด ppt แนะนำการเขียนโปรแกรมภาษา C Introduction to C Programming Language.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google