งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Java. สรุปขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ภาษา java.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Java. สรุปขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ภาษา java."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Java

2 สรุปขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ภาษา java

3 ขั้นที่ 1 : สร้างโปรเจ็กต์ โปรเจ็กต์คือ ที่รวมของไฟล์หลายๆ ไฟล์ที่จำเป็น ต่อการทำงาน เพราะโดยปกติโปรแกรมหนึ่งๆ จะ ประกอบไปด้วยไฟล์มากกว่าหนึ่งไฟล์อยู่แล้ว ในทางปฏิบัติคือการสร้างโฟลเดอร์เตรียมไว้ใส่ ไฟล์.java และ.class เมื่อเปิดโปรแกรม Eclipse แล้ว ให้คลิกเลือก โฟลเดอร์ที่เราสร้างเตรียมไว้เก็บไฟล์

4 ขั้นที่ 2 : เขียนโปรแกรม ให้เราพิมพ์คำสั่งในภาษา Java เพิ่มเติมแทรกเข้า ไปดังนี้ โปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาเป็นโปรแกรมง่ายๆ ที่ เพียงแค่ส่งข้อความ “Hello World, Java” ออกไปแสดงผลที่หน้าจอ

5 ขั้นที่ 3 + 4 : คอมไพล์ และรัน โปรแกรม การคอมไพล์และรันโปรแกรมในกรณีปกติไม่มีการ รับค่าอาร์กิวเมนต์ การคอมไพล์ และรันโปรแกรมในกรณีที่มีการรับ ค่าอาร์กิวเมนต์

6 ขั้นตอนที่ 5 : การบันทึกโปรเจ็กต์ จะเห็นว่าไฟล์.java ซึ่งเก็บโค้ดที่เราเขียนนั้นจะ อยู่ในซับโฟลเดอร์ src ส่วนไฟล์นามสกุล.class ซึ่งได้จากการคอมไพล์นั้นจะเก็บอยู่ในซับ โฟลเดอร์ bin ( และทั้งหมดจะเก็บในภายใต้โปร เจ็กต์ที่เราได้สร้างขึ้น )

7 เพิ่มเติม เมธอดแสดงผลทางจอภาพพื้นฐาน print println Escape sequence ควบคุมการแสดงผล \n \t \b \r \\ \’ \”

8 ก่อนจบบท ในบทนี้เราได้เรียนรู้ขั้นตอนโดยละเอียด พร้อมทั้ง ฝึกปฏิบัติจริงให้เห็นถึงวิธีการเริ่มใช้งาน eclipse, วิธีการเขียนโปรแกรม, การคอมไพล์โปรแกรม และวิธีการทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้นมา จะเห็นว่าแม้จะมีขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมที่ หลายขั้นตอนแต่ก็ไม่ได้ซับซ้อน และการ คอมไพล์กับการทดสอบผลลัพธ์การทำงานของ โปรแกรมก็ทำได้ง่ายมาก


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Java. สรุปขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ภาษา java.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google