งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Java

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Java"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Java
บทที่ 3 เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Java

2 สรุปขั้นตอนการเขียนโปรแกรมภาษา java

3 ขั้นที่ 1 : สร้างโปรเจ็กต์
โปรเจ็กต์คือ ที่รวมของไฟล์หลายๆ ไฟล์ที่จำเป็นต่อการทำงาน เพราะโดยปกติโปรแกรมหนึ่งๆ จะประกอบไปด้วยไฟล์มากกว่าหนึ่งไฟล์อยู่แล้ว ในทางปฏิบัติคือการสร้างโฟลเดอร์เตรียมไว้ใส่ไฟล์ .java และ .class เมื่อเปิดโปรแกรม Eclipse แล้ว ให้คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างเตรียมไว้เก็บไฟล์

4 ขั้นที่ 2 : เขียนโปรแกรม
ให้เราพิมพ์คำสั่งในภาษา Java เพิ่มเติมแทรกเข้าไปดังนี้ โปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาเป็นโปรแกรมง่ายๆ ที่เพียงแค่ส่งข้อความ “Hello World, Java” ออกไปแสดงผลที่หน้าจอ

5 ขั้นที่ 3 + 4 : คอมไพล์ และรันโปรแกรม
การคอมไพล์และรันโปรแกรมในกรณีปกติไม่มีการรับค่าอาร์กิวเมนต์ การคอมไพล์ และรันโปรแกรมในกรณีที่มีการรับค่าอาร์กิวเมนต์

6 ขั้นตอนที่ 5 : การบันทึกโปรเจ็กต์
จะเห็นว่าไฟล์ .java ซึ่งเก็บโค้ดที่เราเขียนนั้นจะอยู่ในซับโฟลเดอร์ src ส่วนไฟล์นามสกุล .class ซึ่งได้จากการคอมไพล์นั้นจะเก็บอยู่ในซับโฟลเดอร์ bin (และทั้งหมดจะเก็บในภายใต้โปรเจ็กต์ที่เราได้สร้างขึ้น)

7 เพิ่มเติม เมธอดแสดงผลทางจอภาพพื้นฐาน Escape sequence ควบคุมการแสดงผล
print println Escape sequence ควบคุมการแสดงผล \n \t \b \r \\ \’ \”

8 ก่อนจบบท ในบทนี้เราได้เรียนรู้ขั้นตอนโดยละเอียด พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงให้เห็นถึงวิธีการเริ่มใช้งาน eclipse, วิธีการเขียนโปรแกรม, การคอมไพล์โปรแกรม และวิธีการทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้นมา จะเห็นว่าแม้จะมีขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมที่หลายขั้นตอนแต่ก็ไม่ได้ซับซ้อน และการคอมไพล์กับการทดสอบผลลัพธ์การทำงานของโปรแกรมก็ทำได้ง่ายมาก


ดาวน์โหลด ppt เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Java

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google