งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเขียนโปรแกรม Java

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเขียนโปรแกรม Java"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเขียนโปรแกรม Java
บทที่ 2 เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเขียนโปรแกรม Java

2 เตรียมตัวก่อนเขียนโปรแกรม

3 ตรวจสอบความพร้อมของระบบ
ระบบปฏิบัติการ : มีได้ทั้ง Windows 98, XP, Vista, Linux, Unix, Solaris (ในที่นี้ผู้เขียนจะใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP เป็นหลัก) แรม และพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ : สำหรับแรมควรมีขนาดขั้นต่ำตามที่ระบบปฏิบัติการได้กำหนดไว้ ส่วนพื้นที่ว่างฮาร์ดดิสก์ก่อนติดตั้ง JDK และ eclipse ไม่ควรต่ำกว่า 500 MB ความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต : เพื่อดาวน์โหลด JDK และ eclipse รวมทั้งทดสอบการเขียนโปรแกรม Applet ด้วย

4 ดาวน์โหลด และติดตั้ง JDK
เลือก Java SE Development Kit (JDK) 6 Update 10 เมื่อดาวน์โหลดเสร็จให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนของไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้

5 ดาวน์โหลด และติดตั้ง JDK (ต่อ)
อ่านข้อกำหนดแล้วคลิกปุ่ม คลิกที่ปุ่ม

6 ดาวน์โหลด และติดตั้ง JDK (ต่อ)
รอสักครู่ ชุดติดตั้งจะสอบถามให้ติดตั้งองค์ประกอบเพิ่มเติมคลิก สุดท้ายก็คลิก

7 ปรับแต่ง และทดสอบหลังติดตั้ง
เลือก Start > Programs > Accessories > Command Prompt ที่หน้าจอ Command Prompt ให้ป้อนคำสั่ง java –version เพื่อเป็นการแสดงเวอร์ชันของ JDK ที่เราเพิ่งติดตั้งไป

8 ปรับแต่ง และทดสอบหลังติดตั้ง (ต่อ)
กำหนด PATH เพื่อเรียกใช้โปรแกรมต่างๆ ใน JDK คลิกขวาที่ My Computer แล้วเลือก Properties คลิกที่แท็บ Advanced แล้วคลิกปุ่ม

9 ในกรอบ System variables คลิกเลือกตัวแปรระบบ Path ในรายการ คลิกปุ่ม
พิมพ์ต่อท้ายค่าที่ปรากฏในช่อง Variable Value ด้วยข้อความ ;C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_03\bin แล้วคลิกปุ่ม

10 การกำหนดค่าตัวแปร CLASSPATH
ให้คลิกปุ่ม จะปรากฏหน้าต่าง New System Variable ขึ้นมา ให้เราตั้งชื่อตัวแปรระบบ และกำหนดค่าของตัวแปรนั้น แล้วคลิกที่ปุ่ม

11 การกำหนดค่าตัวแปร CLASSPATH (ต่อ)

12 การดาวน์โหลด และติดตั้งโปรแกรม Eclipse
คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Eclipse ได้จากอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ เลือก Eclipse Classic (151 MB) แตกไฟล์ Zip แล้วเข้าใช้งานโปรแกรมได้เลย

13 ก่อนจบบท สำหรับบทนี้เราได้เรียนรู้สิ่งจำเป็น และการเตรียมตัวเพื่อเขียนโปรแกรมกับภาษา Java โดยได้แนะนำให้รู้จักกับเครื่องมือชนิดต่างๆ รวมถึง JDK ที่เป็นเสมือนหัวใจของการเขียนโปรแกรมในภาษา Java เราได้ติดตั้ง JDK เวอร์ชันล่าสุด คือ Java SE 6.0 ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันอื่นๆ ได้ แต่เชื่อว่าสำหรับการเขียนโปรแกรมระดับเบื้องต้นจะสามารถใช้เวอร์ชัน 6.0 ได้เป็นต้นไปโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใดๆ หลังจากติดตั้ง JDK เรียบร้อยแล้วเราจึงเริ่มติดตั้งเครื่องมือช่วยเขียนโปรแกรมคือ eclipse ซึ่งอำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม, การคอมไพล์ และการรัน ได้มากกว่ารูปแบบเดิมๆ ที่เคยใช้คำสั่งในแบบ Command Line


ดาวน์โหลด ppt เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเขียนโปรแกรม Java

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google