งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทอร์มิสเตอร์และ วาริสเตอร์. เทอร์มิสเตอร์มาจากคำว่า Thermo + Resistor คำว่า Thermo นั้นหมายถึง ความร้อน ดังนั้น เทอร์มิสเตอร์จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทอร์มิสเตอร์และ วาริสเตอร์. เทอร์มิสเตอร์มาจากคำว่า Thermo + Resistor คำว่า Thermo นั้นหมายถึง ความร้อน ดังนั้น เทอร์มิสเตอร์จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทอร์มิสเตอร์และ วาริสเตอร์

2 เทอร์มิสเตอร์มาจากคำว่า Thermo + Resistor คำว่า Thermo นั้นหมายถึง ความร้อน ดังนั้น เทอร์มิสเตอร์จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ ตัวต้านทานความร้อน ” (Thermal Resistor)

3 สัญลักษณ์ และรูปร่างจริง

4 ชนิดของเทอร์มิสเตอร์  NTC (Negative Temperature Coefficient) เป็นเทอร์มิสเตอร์แบบที่ค่าความต้านทานจะ ลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น  PTC (Positive Temperature Coefficient) เป็นเทอร์มิสเตอร์แบบที่ค่าความต้านทานจะ เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

5

6 วาริสเตอร์ (Varistor) วาริสเตอร์ (Varistor) หรือนิยมเรียกชื่อย่อ VDR (Voltage Dependence Resistor) คือ ตัว ต้านทานที่แปรค่าตามค่าแรงดัน วาริสเตอร์จัดเป็น ตัวต้านทานที่ไม่เป็นเชิงเส้น

7 การทำงานของวาริสเตอร์นั้นสามารถทำความ เข้าใจได้ง่ายโดยพิจารณาว่าเป็นซีเนอร์ไดโอด สองตัวต่อหลังชนกัน เมื่อค่าแรงดันที่ป้อนให้ วาริสเตอร์ต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ กระแสจะไหล ได้น้อยเนื่องจากค่าความต้านทานที่สูง เมื่อ แรงดันเพิ่มขึ้นค่าความต้านทานจะลดลงและ กระแสจะเพิ่มขึ้นเป็นลักษณะคลื่น เอกซ์โพเนน เชียล (Exponential) ดังรูป

8 กราฟความสัมพันธ์แรงดัน ความต้านทานและ กระแสของวาริสเตอร์

9

10 เมื่อฟิวส์ตัดวงจรแรงดันของแหล่งจ่ายไฟจะ สูงขึ้นทันทีทันใด ถ้าไม่มีการป้องกันไว้อุปกรณ์ ต่างๆ อาจเสียหายได้


ดาวน์โหลด ppt เทอร์มิสเตอร์และ วาริสเตอร์. เทอร์มิสเตอร์มาจากคำว่า Thermo + Resistor คำว่า Thermo นั้นหมายถึง ความร้อน ดังนั้น เทอร์มิสเตอร์จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google