งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
บทที่ 7 น้อยหน่า และพืชใกล้เคียง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

2 น้อยหน่า sugar apple; sweet sop Annona squamosa L. Annonaceae
น้อยโหน่ง Bullock’s heart; custard apple A. reticulata L. ทุเรียนเทศ sour sop A. muricata L. เชอริโมยา cherimoya A. cherimola Mill. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

3 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
เชอริโมยา น้อยหน่า ทุเรียนเทศ อะติโมยา น้อยโหน่ง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

4 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Annona spp. Character Sour sop Cherimoya Custard apple Sweet sop A.muricata A.cherimola A.reticulata A.squamosa Climate equatorial trop. high sub-trop. sub-humid warm-subtrop. warm-sub Altitude (m.) 1,800 1,200 800 pH 6.0 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

5 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Annona spp. Character Sour sop Cherimoya Custard apple Sweet sop A.muricata A.cherimola A.reticulata A.squamosa Habit evergreen deciduous Growth upright spreading open Lf. colour Shiny green Light green Red nerves Dull green เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

6 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Origin C - America เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

7 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Distribution - Tropical regions e.g. Middle East, India - Brazil, Egypt, Israel, India, South-east Asia เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

8 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- สันนิษฐานว่านำเข้าประเทศไทยโดย ชาวโปรตุเกสในปี พ.ศ หรือ ชาวอังกฤษในปี พ.ศ. 2155 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

9 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Botany Habit : Tree, small-sized, 5-8 m high, deciduous. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

10 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- Stem : Main stem 30 cm high; 2°, 3°, 4° branches, low-branched; soft wood; bark brown, almost smooth. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

11 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- Leaf : Simple, alternate, exstipulate; lanceolate; 2-7 x 5-17 cm; pubescent; pale green → brownish green. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

12 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- Flower : solitary or in cluster of 2-5 flowered; Ø cm.  K(3) C3 A G เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

13 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- Fruit : Aggregate fruits or syncarp; fruitlets. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

14 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- Seed : numerous; seed coat gray, hard; embryo minute; endosperm white, large, with oil glands for paint and insecticides. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

15 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
น้อยหน่า sugar apple; sweet sop; Annona squamosa L. 1. กิ่งที่มีใบและดอก (x ½) ผล (x ½) ผลผ่าตามยาว (x ½) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

16 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์ 1. น้อยหน่าเนื้อหรือน้อยหน่าฝ้าย พื้นเมืองผิวสีเขียวหรือฝ้ายเขียว พื้นเมืองผิวสีม่วงหรือฝ้ายครั่ง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

17 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์ (ต่อ) 2. น้อยหน่าหนังหรือน้อยหน่าญวน หนังผลสีเขียวหรือน้อยหน่าเขมรหรือ น้อยหน่าเหนียว หนังผลสีครั่งหรือหนังครั่ง หนังผลสีเหลืองหรือหนังทอง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

18 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
น้อยหน่าฝ้าย น้อยหน่าครั่ง พันธุ์น้อยหน่า น้อยหน่าหนัง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

19 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
น้อยหน่าหนัง จากเวียดนาม หรือเขมร พ.ศ. 2475 - เปลือกเหนียว ลอกออกเป็นแผ่น ไม่ติดเนื้อ - เนื้อหนา เนื้อมาก - เมล็ดจำนวนน้อย เมล็ดแยกจากเนื้อได้ง่าย - รสหวานจัด (TSS ของน้อยหน่าหนัง 18 % TSS ของน้อยหน่าเนื้อ 17 %) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

20 ลักษณะพันธุ์น้อยหน่า
ฝ้ายเขียว ฝ้ายครั่ง หนังเขียว หนังทอง หนังครั่ง สีใบ เขียว เข้ม คล้ำ ปนเหลือง ขนาดผล ใหญ่ที่สุด เล็ก ใหญ่ สีผิว เขียว ม่วงเข้ม เขียวนวล เหลืองทอง ม่วง ร่องตา ตื้น นูน สีร่องตา เขียวขาว ชมพู เนื้ออ่อน ชมพูเข้ม เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

21 ลักษณะพันธุ์น้อยหน่า (ต่อ)
ฝ้ายเขียว ฝ้ายครั่ง หนังเขียว หนังทอง หนังครั่ง สีเนื้อ ขาว ขาวปนชมพู หยาบทราย เละ ยุ่ย ละเอียด ความแน่น อ่อนนุ่ม เหนียว เหนียวทราย รสชาติ หวานจัด หวานและมัน หวาน กลิ่น หอม เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

22 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Propagation 1. Sexual 15 d mon. sowing → seedling → transplanting (Nov.-Dec.) Ø 3-4 mm เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

23 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Propagation (cont.) 2. Asexual - grafting side, bark - budding - inarching - cutting เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

24 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Planting and cares 1. Spacing x 3 …… 4 x 4 m 2. Irrigation first year, flowering, fruit growth, after pruning เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

25 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
Planting and cares (conti.) 3. Fertilization application compost g/pl young plant kg mature plant เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

26 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
4. โรคสำคัญ โรคมัมมี่ 5. แมลงสำคัญ แมลงค่อมทองกินใบ หนอนเจาะกิ่ง หนอนแก้วผีเสื้อกินใบ หนอนผีเสื้อเจาะผล ด้วงทำลายดอก เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

27 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
โรคมัมมี่ เพลี้ยแป้ง ผลแตก เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

28 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การตัดแต่งกิ่ง 1. สร้างทรงพุ่มให้เตี้ยและกว้าง 2. เพื่อให้ออกดอกและติดผลตามปกติ 3. เพื่อให้ออกดอกและติดผลก่อนฤดู 4. เพื่อให้ออกดอกและติดผลในฤดูปกติ และหลังฤดู เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

29 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ตัดแต่ง ริดใบ ด้วยยาฆ่าหญ้า paraquat เข้มข้น % (41-82 มล/น้ำ 20 ล.) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

30 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ตัดแต่งกิ่ง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

31 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
วิธีการตัดแต่งกิ่ง 1. สร้างทรงพุ่มให้เตี้ยและกว้าง ตัดกิ่งนำ และเลี้ยงกิ่งแขนง 3-4 กิ่ง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

32 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
2. เพื่อให้ออกดอก และติดผลตามปกติ น้ำ ทิ้งใบ → ปลิดใบ → ผลแก่ (ธ.ค. - ม.ค.) (กลาง ม.ค.) (ก.ค. – ส.ค.) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

33 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
3. เพื่อให้ออกดอกและติดผลก่อนฤดู น้ำ ตัดแต่ง ริดใบ → ผลแก่ (พ.ย. - ม.ค.) (เม.ย. – พ.ค.) ก่อนฤดู เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

34 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
4. เพื่อให้ออกดอกและติดผลในฤดูปกติและหลังฤดู น้ำ ตัดแต่ง ริดใบ → ผลแก่ (ม.ค.) (ก.ค. – ส.ค.) ฤดูปกติ (พ.ค.) (ต.ค. - พ.ย.) หลังฤดู เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

35 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การเกิดดอก ต้นอายุ 3-4 ปี ปี ชื้น วัน ผลัดใบ → ดอกบาน → ผลแก่ (ธ.ค. – ก.พ.) (มี.ค. – เม. ย.) (ก.ค. – ส.ค.) เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

36 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- protogyny เพศเมียทำหน้าที่ 1-2 วัน ก่อนดอกบาน เพศผู้ทำหน้าที่ วันที่ดอกบาน เวลา 11: :30 น. - pollination เวลา 09: :00 และ 14: :30 น. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

37 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- ออกดอก 1,000 – 1,500 ดอก/ต้น/ปี ปีละ 3-5 รุ่น เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

38 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- น้อยหน่าน้ำค้าง - รุ่นแรก ผลขนาดใหญ่ ผล/ต้น - รุ่นสอง ผลขนาดเล็ก ≈ 100 ผล/ต้น เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

39 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
การติดผล - เปอร์เซ็นต์การติดผล 4 – 6 % เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

40 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- ผลแก่ ผิวเปลี่ยนเป็นสีขาวนวลปนเหลือง ร่องตาเริ่มห่าง ร่องบนผิวเริ่มปริ (เริ่มลืมตา) ผลเริ่มนิ่ม เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

41 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
- ขนาดผล ใหญ่ 3 ผล/กก. กลาง 6 ผล/กก. เล็ก ผล/กก. เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

42 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
เก็บเกี่ยว เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

43 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
บรรจุภัณฑ์น้อยหน่า เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

44 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
สบู่น้อยหน่า น้ำน้อยหน่า ผลิตภัณฑ์น้อยหน่า เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

45 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ดอก ใบ สวน เมล็ด ผลแก่ เชอริโมยา เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

46 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
บรรจุภัณฑ์เชอริโมยา เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

47 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์ เชอริโมยา เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

48 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
น้ำเชอริโมยา เหล้า Vodka น้ำมันใส่ผม ผลิตภัณฑ์เชอริโมยา เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

49 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ดอก อะติโมยา เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

50 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
พันธุ์ อะติโมยา เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

51 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
บรรจุภัณฑ์อะติโมยา เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

52 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
ทุเรียนเทศ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

53 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
น้ำทุเรียนเทศ ผลิตภัณฑ์ทุเรียนเทศ เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

54 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน
น้อยโหน่ง เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน


ดาวน์โหลด ppt เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google