งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 7 น้อยหน่า และพืชใกล้เคียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 7 น้อยหน่า และพืชใกล้เคียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 7 น้อยหน่า และพืชใกล้เคียง

2 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 2 น้อยหน่า sugar apple; sweet sop Annona squamosa L. Annonaceae น้อยโหน่ง Bullock’s heart; custard apple A. reticulata L. ทุเรียนเทศ sour sop A. muricata L. เชอริโมยา cherimoya A. cherimola Mill.

3 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 3 น้อยหน่า เชอริโมยา อะติโมยา ทุเรียนเทศ น้อยโหน่ง

4 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 4 CharacterSour sopCherimoyaCustard appleSweet sop A.muricataA.cherimolaA.reticulataA.squamosa Climateequatorialtrop. high sub-trop. sub-humid warm-subtrop. sub-humid warm-sub Altitude (m.) 1,8001,200 800 pH5.0-6.56.05.0-7.57.0-8.0 Annona spp.

5 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 5 CharacterSour sopCherimoyaCustard appleSweet sop A.muricataA.cherimolaA.reticulataA.squamosa Habitevergreendeciduous Growthuprightspreading open Lf. colourShiny greenLight greenRed nervesDull green Annona spp.

6 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 6 Origin C - America

7 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 7 Distribution - Tropical regions e.g. Middle East, India - Brazil, Egypt, Israel, India, South-east Asia

8 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 8 - สันนิษฐานว่านำเข้าประเทศไทยโดย ชาวโปรตุเกสในปี พ.ศ. 2060 หรือ ชาวอังกฤษในปี พ.ศ. 2155

9 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 9 Botany - Habit : Tree, small-sized, 5-8 m high, deciduous.

10 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 10 - Stem : Main stem 30 cm high; 2°, 3°, 4° branches, low-branched; soft wood; bark brown, almost smooth.

11 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 11 - Leaf : Simple, alternate, exstipulate; lanceolate; 2-7 x 5-17 cm; pubescent; pale green → brownish green.

12 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 12 - Flower : solitary or in cluster of 2-5 flowered; Ø 2.5-3.5 cm.  K (3) C 3 A 182-185 G 80-120

13 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 13 - Fruit : Aggregate fruits or syncarp; 80-120 fruitlets.

14 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 14 - Seed : numerous; seed coat gray, hard; embryo minute; endosperm white, large, with oil glands for paint and insecticides.

15 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 15 น้อยหน่า sugar apple; sweet sop; Annona squamosa L. 1. กิ่งที่มีใบและดอก (x ½) 2. ผล (x ½) 3. ผลผ่าตามยาว (x ½)

16 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 16 พันธุ์ 1. น้อยหน่าเนื้อหรือน้อยหน่าฝ้าย พื้นเมืองผิวสีเขียวหรือฝ้ายเขียว พื้นเมืองผิวสีม่วงหรือฝ้ายครั่ง

17 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 17 พันธุ์ (ต่อ) 2. น้อยหน่าหนังหรือน้อยหน่าญวน หนังผลสีเขียวหรือน้อยหน่าเขมรหรือ น้อยหน่าเหนียว หนังผลสีครั่งหรือหนังครั่ง หนังผลสีเหลืองหรือหนังทอง

18 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 18 น้อยหน่าฝ้าย น้อยหน่าหนัง น้อยหน่าครั่ง พันธุ์น้อยหน่า

19 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 19 น้อยหน่าหนัง จากเวียดนาม หรือเขมร พ.ศ. 2475 - เปลือกเหนียว ลอกออกเป็นแผ่น ไม่ติดเนื้อ - เนื้อหนา เนื้อมาก - เมล็ดจำนวนน้อย เมล็ดแยกจากเนื้อได้ง่าย - รสหวานจัด (TSS ของน้อยหน่าหนัง 18 % TSS ของน้อยหน่าเนื้อ 17 %)

20 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 20 ลักษณะฝ้ายเขียวฝ้ายครั่งหนังเขียวหนังทองหนังครั่ง สีใบ เขียวเข้มคล้ำเข้มปนเหลืองคล้ำ ขนาดผลใหญ่ที่สุดเล็กใหญ่ สีผิวเขียวม่วงเข้มเขียวนวลเหลืองทองม่วง ร่องตาตื้นนูนตื้น สีร่องตาเขียวขาวชมพูเนื้ออ่อนเหลืองทองชมพูเข้ม ลักษณะพันธุ์น้อยหน่า

21 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 21 ลักษณะฝ้ายเขียวฝ้ายครั่งหนังเขียวหนังทองหนังครั่ง สีเนื้อขาวขาวปนชมพูขาว ขาวปนชมพู ลักษณะหยาบทรายเละ ยุ่ยละเอียด ความแน่นอ่อนนุ่ม เหนียว เหนียวทราย รสชาติหวานจัดหวานและมันหวาน กลิ่นหอม ลักษณะพันธุ์น้อยหน่า ( ต่อ )

22 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 22 Propagation 1. Sexual 15 d. 5 mon. sowing → seedling → transplanting (Nov.-Dec.) Ø 3-4 mm

23 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 23 Propagation (cont.) 2. Asexual- grafting side, bark - budding - inarching - cutting

24 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 24 Planting and cares 1. Spacing 3 x 3 …… 4 x 4 m 2. Irrigation first year, flowering, fruit growth, after pruning

25 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 25 Planting and cares (conti.) 3. Fertilization application compost + 15-15-15 100-200 g/pl young plant + 15-15-15 3-5 kg mature plant

26 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 26 4. โรคสำคัญ โรคมัมมี่ 5. แมลงสำคัญ แมลงค่อมทองกินใบ หนอนเจาะกิ่ง หนอนแก้วผีเสื้อกินใบ หนอนผีเสื้อเจาะผล ด้วงทำลายดอก เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยหอย

27 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 27 ผลแตก เพลี้ยแป้ง โรคมัมมี่

28 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 28 การตัดแต่งกิ่ง 1. สร้างทรงพุ่มให้เตี้ยและกว้าง 2. เพื่อให้ออกดอกและติดผลตามปกติ 3. เพื่อให้ออกดอกและติดผลก่อนฤดู 4. เพื่อให้ออกดอกและติดผลในฤดูปกติ และหลังฤดู

29 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 29 ตัดแต่ง ริดใบ ด้วยยาฆ่าหญ้า paraquat เข้มข้น 0.05-0.1 % (41-82 มล/น้ำ 20 ล.)

30 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 30 ตัดแต่งกิ่ง

31 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 31 วิธีการตัดแต่งกิ่ง 1. สร้างทรงพุ่มให้เตี้ยและกว้าง ตัดกิ่งนำ และเลี้ยงกิ่งแขนง 3-4 กิ่ง

32 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 32 2. เพื่อให้ออกดอก และติดผลตามปกติ น้ำ ทิ้งใบ → ปลิดใบ → ผลแก่ (ธ.ค. - ม.ค.) (กลาง ม.ค.) (ก.ค. – ส.ค.)

33 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 33 3. เพื่อให้ออกดอกและติดผลก่อนฤดู น้ำ ตัดแต่ง ริดใบ → ผลแก่ (พ.ย. - ม.ค.) (เม.ย. – พ.ค.) ก่อนฤดู

34 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 34 4. เพื่อให้ออกดอกและติดผลในฤดูปกติและหลังฤดู น้ำ ตัดแต่ง ริดใบ → ผลแก่ (ม.ค.) (ก.ค. – ส.ค.) ฤดูปกติ (พ.ค.) (ต.ค. - พ.ย.) หลังฤดู

35 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 35 การเกิดดอก ต้นอายุ 3-4 ปี...... 6-7 ปี ชื้น 110-120 วัน ผลัดใบ → ดอกบาน → ผลแก่ (ธ.ค. – ก.พ.) (มี.ค. – เม. ย.) (ก.ค. – ส.ค.)

36 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 36 - protogyny เพศเมียทำหน้าที่ 1-2 วัน ก่อนดอกบาน เพศผู้ทำหน้าที่ วันที่ดอกบาน เวลา 11:30 - 14:30 น. - pollination เวลา 09:00 - 12:00 และ 14:30 - 17:30 น.

37 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 37 - ออกดอก 1,000 – 1,500 ดอก/ต้น/ปี ปีละ 3-5 รุ่น

38 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 38 - น้อยหน่าน้ำค้าง - รุ่นแรก ผลขนาดใหญ่ 20-30 ผล/ต้น - รุ่นสอง ผลขนาดเล็ก ≈ 100 ผล/ต้น

39 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 39 การติดผล - เปอร์เซ็นต์การติดผล 4 – 6 %

40 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 40 - ผลแก่ผิวเปลี่ยนเป็นสีขาวนวลปนเหลือง ร่องตาเริ่มห่าง ร่องบนผิวเริ่มปริ (เริ่มลืมตา) ผลเริ่มนิ่ม

41 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 41 - ขนาดผลใหญ่3 ผล/กก. กลาง6 ผล/กก. เล็ก 10 ผล/กก.

42 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 42 เก็บเกี่ยว

43 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 43 บรรจุภัณฑ์น้อยหน่า

44 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 44 สบู่น้อยหน่า ผลิตภัณฑ์น้อยหน่า น้ำน้อยหน่า

45 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 45 ผลแก่ ดอก ใบ เชอริโมยา เมล็ด สวน

46 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 46 บรรจุภัณฑ์ เชอริโมยา

47 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 47 พันธุ์ เชอริโมยา

48 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 48 น้ำเชอริโมยา น้ำมันใส่ผม เหล้า Vodka ผลิตภัณฑ์เชอริโมยา

49 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 49 ดอก ผล อะติโมยา

50 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 50 พันธุ์ อะติโมยา

51 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 51 บรรจุภัณฑ์อะติโมยา

52 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 52 ทุเรียนเทศ

53 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 53 ผลิตภัณฑ์ทุเรียนเทศ น้ำทุเรียนเทศ

54 เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 54 น้อยโหน่ง


ดาวน์โหลด ppt เกศิณี ระมิงค์วงศ์ ไม้ผลเมืองร้อน 1 บทที่ 7 น้อยหน่า และพืชใกล้เคียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google