งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Present Simple Tense By Aranya Chaichana

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Present Simple Tense By Aranya Chaichana"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Present Simple Tense By Aranya Chaichana
Muangubon School คำอธิบาย : บทเรียนที่นักเรียนจะได้เรียนต่อไปนี้เป็นเรื่อง Present Simple Tense ประกอบการสอนรายวิชาภาษาต่างประเทศ (อ31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 * * เมื่ออธิบายเรียบร้อยแล้วต้องการจะเปลี่ยนไปหน้าต่อไปให้กดปุ่มลูกศรที่ Keyboard เลื่อนไปทางขวา

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างของประโยค Present Simple Tense ได้ นักเรียนสามารถใช้ประโยค Present Simple Tense ได้ถูกต้องตามกาล นักเรียนสามารถผันกริยาตามประธานในประโยคได้ แจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้นักเรียนทราบว่าหลังจากเรียนจบแล้ว นักเรียนจะต้องมีความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 1. นักเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างประโยค Present Simple Tense ได้ 2. นักเรียนสามารถใช้ประโยค Present Simple Tense ได้ถูกต้อง ตามกาล 3. นักเรียนสามารถผันกริยาตามประธานในประโยคได้

3 ประโยค Present Simple Tense
(ประโยคปัจจุบันกาล) โครงสร้างประโยค Subject + verb1 ประธาน + กริยาช่องที่ 1 คำอธิบาย โครงสร้างประโยค Present Simple Tense ประกอบไปด้วย ประธาน (Subject) ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 (Verb1) ซึ่ง กริยาช่องที่ 1 จะเปลี่ยนรูปตามประธานในประโยค * * เมื่ออธิบายเรียบร้อยแล้วต้องการจะเปลี่ยนไปหน้าต่อไปให้กดปุ่มลูกศรที่ Keyboard เลื่อนไปทางขวา **Verb1 จะผันตามประธาน

4 Ann watches television.
ใช้เมื่อใด 1.     ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือเกิดขณะที่พูดเช่น คำอธิบาย : เราจะใช้ประดยค Present Simple Tense ในกรณีต่อไปนี้ 1. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือเกิดขึ้นในขณะที่พูด เช่น Ann watches television. แอนดูโทรทัศน์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น * * เมื่ออธิบายเรียบร้อยแล้วต้องการจะเปลี่ยนไปหน้าต่อไปให้กดปุ่มลูกศรที่ Keyboard เลื่อนไปทางขวา Ann watches television.

5 Ron takes a bath in the bathroom
ใช้เมื่อใด คำอธิบาย : หรือ Ron takes a bath in the bathroom. ขณะที่พูดนั้น รอนอาบน้ำอยู่ * * เมื่ออธิบายเรียบร้อยแล้วต้องการจะเปลี่ยนไปหน้าต่อไปให้กดปุ่มลูกศรที่ Keyboard เลื่อนไปทางขวา Ron takes a bath in the bathroom

6 The earth moves around the sun.
ใช้เมื่อใด 2.     ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เป็นจริงในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต คำอธิบาย : ใช้กรณีที่เหตุการณ์นั้นเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเป็น ความจริง เช่น ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เช่น The earth moves around the sun. หมายถึง โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นเรื่อง ที่เป็นจริง * * เมื่ออธิบายเรียบร้อยแล้วต้องการจะเปลี่ยนไปหน้าต่อไปให้กดปุ่มลูกศรที่ Keyboard เลื่อนไปทางขวา The earth moves around the sun.

7 ใช้เมื่อใด The sun sets in the West คำอธิบาย :
* * เมื่ออธิบายเรียบร้อยแล้วต้องการจะเปลี่ยนไปหน้าต่อไปให้กดปุ่มลูกศรที่ Keyboard เลื่อนไปทางขวา The sun sets in the West

8 ใช้เมื่อใด 3. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ซ้ำๆ
3.     ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ซ้ำๆ จนกลายเป็นกิจวัตร คำอธิบาย : ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่กระทำเป็นประจำ ทำซ้ำๆ เสมอทุกวันจนกลายเป็นกิจวัตร เช่น Sara gets up at 6 o’clock. ซาร่า ตื่นนอนตอน 6 โมงเช้าเป็นประจำ * * เมื่ออธิบายเรียบร้อยแล้วต้องการจะเปลี่ยนไปหน้าต่อไปให้กดปุ่มลูกศรที่ Keyboard เลื่อนไปทางขวา Sara gets up at 6 o’clock.

9 He plays tennis every day.
ใช้เมื่อใด คำอธิบาย : He plays tennis every day. เขาเล่นเทนนิสเป็นประจำทุกวัน * * เมื่ออธิบายเรียบร้อยแล้วต้องการจะเปลี่ยนไปหน้าต่อไปให้กดปุ่มลูกศรที่ Keyboard เลื่อนไปทางขวา He plays tennis every day.

10 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง Present Simple ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน Present Simple ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต คำอธิบาย : ให้นักเรียนตอบคำถามด้วยการคลิกเลือกคำตอบที่นักเรียนเห็นว่าถูกต้อง ข้อใดกล่าวถูกต้อง 1. Present Simple ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 2. Present Simple ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ถ้าพร้อมแล้ว คลิกเลือกคำตอบได้เลย ** หลังจากถามนักเรียนว่าพร้อมหรือยัง ให้ครูกดปุ่ม enter 2 ครั้งเพื่อปล่อยให้ Mouse ของนักเรียนได้ทำงาน ** ถ้าต้องการเฉลยว่าข้อใดถูกต้องให้คลิกเมาส์ด้านขวาที่ปุ่มเครื่องหมายถูกที่อย่ด้านขวามือของจอภาพ เมื่อนักเรียนตอบเสร็จแล้วทุกคนให้ครูกดปุ่มลูกศรขึ้น ที่ Keyboard เพื่อให้นักเรียนได้ดูคะแนนว่าตนเองตอบถูกหรือไม่ แล้วได้คะแนนเท่าไร ** เมื่ออธิบายเรียบร้อยแล้วต้องการจะเปลี่ยนไปหน้าต่อไปให้กดปุ่มลูกศรที่ Keyboard เลื่อนไปทางขวา

11 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
Present Simple ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง Present Simple ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน คำอธิบาย : ข้อต่อไป ข้อใดถูกต้อง 1. Present Simple ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง 2. Present Simple ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน ถ้าพร้อมแล้ว คลิกเลือกคำตอบได้เลย ** หลังจากถามนักเรียนว่าพร้อมหรือยัง ให้ครูกดปุ่ม enter 2 ครั้งเพื่อปล่อยให้ Mouse ของนักเรียนได้ทำงาน ** ถ้าต้องการเฉลยว่าข้อใดถูกต้องให้คลิกเมาส์ด้านขวาที่ปุ่มเครื่องหมายถูกที่อย่ด้านขวามือของจอภาพ เมื่อนักเรียนตอบเสร็จแล้วทุกคนให้ครูกดปุ่มลูกศรขึ้น ที่ Keyboard เพื่อให้นักเรียนได้ดูคะแนนว่าตนเองตอบถูกหรือไม่ แล้วได้คะแนนเท่าไร ** เมื่ออธิบายเรียบร้อยแล้วต้องการจะเปลี่ยนไปหน้าต่อไปให้กดปุ่มลูกศรที่ Keyboard เลื่อนไปทางขวา

12 ประโยคใดถูกต้อง Malee plays a slider. Malee play a slider. คำอธิบาย :
ข้อต่อไป ให้นักเรียนดูที่ภาพ และให้ตอบว่าประโยคใดถูกต้อง 1. Malee plays a slider. 2. Malee play a slider. ถ้าพร้อมแล้ว คลิกเลือกคำตอบได้เลย ** หลังจากถามนักเรียนว่าพร้อมหรือยัง ให้ครูกดปุ่ม enter 2 ครั้งเพื่อปล่อยให้ Mouse ของนักเรียนได้ทำงาน ** ถ้าต้องการเฉลยว่าข้อใดถูกต้องให้คลิกเมาส์ด้านขวาที่ปุ่มเครื่องหมายถูกที่อย่ด้านขวามือของจอภาพ เมื่อนักเรียนตอบเสร็จแล้วทุกคนให้ครูกดปุ่มลูกศรขึ้น ที่ Keyboard เพื่อให้นักเรียนได้ดูคะแนนว่าตนเองตอบถูกหรือไม่ แล้วได้คะแนนเท่าไร ** เมื่ออธิบายเรียบร้อยแล้วต้องการจะเปลี่ยนไปหน้าต่อไปให้กดปุ่มลูกศรที่ Keyboard เลื่อนไปทางขวา

13 ประโยคใดถูกต้อง They rides a bicycle. They ride bicycles. คำอธิบาย :
ข้อต่อไป ให้นักเรียนดูที่ภาพ และให้ตอบว่าประโยคใดถูกต้อง 1. They rides a bicycles. 2. They ride bicycles. ถ้าพร้อมแล้ว คลิกเลือกคำตอบได้เลย ** หลังจากถามนักเรียนว่าพร้อมหรือยัง ให้ครูกดปุ่ม enter 2 ครั้งเพื่อปล่อยให้ Mouse ของนักเรียนได้ทำงาน ** ถ้าต้องการเฉลยว่าข้อใดถูกต้องให้คลิกเมาส์ด้านขวาที่ปุ่มเครื่องหมายถูกที่อย่ด้านขวามือของจอภาพ เมื่อนักเรียนตอบเสร็จแล้วทุกคนให้ครูกดปุ่มลูกศรขึ้น ที่ Keyboard เพื่อให้นักเรียนได้ดูคะแนนว่าตนเองตอบถูกหรือไม่ แล้วได้คะแนนเท่าไร ** เมื่ออธิบายเรียบร้อยแล้วต้องการจะเปลี่ยนไปหน้าต่อไปให้กดปุ่มลูกศรที่ Keyboard เลื่อนไปทางขวา

14 Verb 1 กิริยาช่องที่ 1 ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
 กิริยาช่องที่ 1 ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เมื่อมาอยู่ใน Present Simple Tense แล้วจะผัน ตามประธานในประโยค  ถ้าประธาน เป็น I, You, We, They, หรือ เป็นพหูพจน์ เช่น Suda and Naree แล้ว กริยาช่องที่ 1 จะเหมือนเดิม คำอธิบาย : ครูจะอธิบายเกี่ยวกับการใช้กริยาช่องที่ 1 Verb 1 ในประโยค Present Simple Tense จะผัน หรือเปลี่ยนรูปตามประธาน คือ ถ้าประธานในประโยคเป็น I, You, We, They หรือประธานเป็นพหูพจน์ คือมีมากว่าหนึ่งคน หรือหนึ่งอย่าง เช่น Suda and Naree ซึ่งมีอยู่ 2 คน กริยาช่องที่1 จะไม่เปลี่ยนรูป ให้ใช้เหมือนเดิม ** เมื่ออธิบายเรียบร้อยแล้วต้องการจะเปลี่ยนไปหน้าต่อไปให้กดปุ่มลูกศรที่ Keyboard เลื่อนไปทางขวา

15 Verb 1 เช่น They dance on the stage. คำอธิบาย :
 เช่น คำอธิบาย : ตัวอย่างเช่น They dance on the stage. ประธานในประโยค คือ They ซึ่งเป็นประธานพหูพจน์ (หมายถึงพวกเขา) ดังนั้น Verb ที่ตามมา คือ คำว่า dance จึงคงรูปเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง ** เมื่ออธิบายเรียบร้อยแล้วต้องการจะเปลี่ยนไปหน้าต่อไปให้กดปุ่มลูกศรที่ Keyboard เลื่อนไปทางขวา They dance on the stage.

16 We go to the market every day.
Verb 1  เช่น คำอธิบาย : ตัวอย่างต่อไป We go to the market every day. (ถามนักเรียนว่า) ** ประธานในประโยคคืออะไร (We) ** เป็นประธานเอกพจน์หรือพหูพจน์ (พหูพจน์) ** verb ที่ตามหลังจะเปลี่ยนรูปหรือไม่เปลี่ยน (ไม่เปลี่ยน) ** verb ในประโยคนี้คืออะไร (go) ** เมื่ออธิบายเรียบร้อยแล้วต้องการจะเปลี่ยนไปหน้าต่อไปให้กดปุ่มลูกศรที่ Keyboard เลื่อนไปทางขวา We go to the market every day.

17 Verb 1 ถ้าประธาน เป็น He, She, It, หรือประธาน
เอกพจน์บุรุษที่ 3 (บุคคลที่เรากล่าวถึง ไม่อยู่ในเหตุการณ์ อาจเป็นคน, สัตว์, สิ่งของ เพียงสิ่งเดียว) กริยาช่องที่ 1 จะเติม s หรือ es คำอธิบาย : ถ้าประธานในประโยค เป็น He, She, It หรือประธานเอกพจน์บุรุษ ที่ 3 ซึ่งหมายถึงคนอื่น สิ่งอื่น ที่เรากล่าวถึงแต่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์กับเรา คำกริยาที่ตามหลังจะมีการเปลี่ยนรูปไป อาจจะเติม s หรือ es แล้วแต่ว่าหลักการเติมนั้นต้องดูว่า verb ตัวนั้นมีเงื่อนไขการเติม s และ es อย่างไร ** เมื่ออธิบายเรียบร้อยแล้วต้องการจะเปลี่ยนไปหน้าต่อไปให้กดปุ่มลูกศรที่ Keyboard เลื่อนไปทางขวา

18 Tanya sings in the pub every night.
Verb 1  เช่น คำอธิบาย : ตัวอย่างเช่น Tanya sings in the pub every night. ประธานในประโยคคือ Tanya ซึ่งเป็นประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 (เป็นประธานคนเดียว และเป็นบุคคลที่เรากล่าวถึง ) ดังนั้น Verb ที่ตามมา คือคำว่า sing จึงต้องเติม sเปลี่ยนเป็น sings ** เมื่ออธิบายเรียบร้อยแล้วต้องการจะเปลี่ยนไปหน้าต่อไปให้กดปุ่มลูกศรที่ Keyboard เลื่อนไปทางขวา Tanya sings in the pub every night.

19 My grandfather picks me every day.
Verb 1  เช่น คำอธิบาย : My grandfather picks me everyday. ประธานในประโยคคือ Mygrandfather ซึ่งเป็นประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 (เป็นประธานคนเดียว และเป็นบุคคลที่เรากล่าวถึง ) ดังนั้น Verb ที่ตามมา คือคำว่า pick จึงต้องเติม sเปลี่ยนเป็น picks ** เมื่ออธิบายเรียบร้อยแล้วต้องการจะเปลี่ยนไปหน้าต่อไปให้กดปุ่มลูกศรที่ Keyboard เลื่อนไปทางขวา My grandfather picks me every day.

20 Verb 1 หลักการเติม s หรือ es
work - works , live - lives  2.  คำกริยาที่ลงท้ายด้วย s , ss , sh , ch , x และ o ให้เติม es เช่น go - goes , watch - watches , catch - catches  3.  คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น cry - cries ,  study – studies ยกเว้น หน้า y เป็นสระ ไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i ให้เติม s ได้เลย เช่น play - plays คำอธิบาย : หลักการเติม s หรือ es มีหลักการ ดังนี้ 1. คำกริยาทั่วไป ให้เติม s ได้ทันที เช่น work – works live – lives 2. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย s, ss, ch, x และ o ให้เติม es เช่น go – goes, watch – watches 3. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น I แล้วเติม es เช่น cry – cries, study – studies ยกเว้นถ้าหน้า y เป็นสระ ไม่ต้องเปลี่ยนรูป y เป็น i เช่น play – plays ** เมื่ออธิบายเรียบร้อยแล้วต้องการจะเปลี่ยนไปหน้าต่อไปให้กดปุ่มลูกศรที่ Keyboard เลื่อนไปทางขวา

21 ข้อใดแต่งประโยค Present Simple ได้ถูกต้อง
A. A fish swam in the river. B. A fish swim in the river. คำอธิบาย : ต่อไปเป็นคำถาม ให้นักเรียนดูที่รูปภาพและเลือกคำตอบ่ที่ถูกต้อง คำถามมีอยู่ว่า ข้อใดแต่งประโยค Present Simple ได้ถูกต้อง A. A fish swam in the river. B. A fish swim in the river. C. A fish swams in the river. D. A fish swim in the river. ถ้าพร้อมแล้ว คลิกเลือกคำตอบได้เลย ** หลังจากถามนักเรียนว่าพร้อมหรือยัง ให้ครูกดปุ่ม enter 2 ครั้งเพื่อปล่อยให้ Mouse ของนักเรียนได้ทำงาน ** ถ้าต้องการเฉลยว่าข้อใดถูกต้องให้คลิกเมาส์ด้านขวาที่ปุ่มเครื่องหมายถูกที่อยู่ด้านขวามือของจอภาพ เมื่อนักเรียนตอบเสร็จแล้วทุกคนให้ครูกดปุ่มลูกศรขึ้น ที่ Keyboard เพื่อให้นักเรียนได้ดูคะแนนว่าตนเองตอบถูกหรือไม่ แล้วได้คะแนนเท่าไร ** เมื่ออธิบายเรียบร้อยแล้วต้องการจะเปลี่ยนไปหน้าต่อไปให้กดปุ่มลูกศรที่ Keyboard เลื่อนไปทางขวา C. A fish swams in the river. D. A fish swims in the river.

22 ข้อใดแต่งประโยค Present Simple ได้ถูกต้อง
A. They are watching television. B. They watches television. คำอธิบาย : ต่อไปเป็นคำถาม ให้นักเรียนดูที่รูปภาพและเลือกคำตอบ่ที่ถูกต้อง คำถามมีอยู่ว่า ข้อใดแต่งประโยค Present Simple ได้ถูกต้อง A. They are watching television. B. They watches television. C. Everyday they watch television. D. They are watches television. ถ้าพร้อมแล้ว คลิกเลือกคำตอบได้เลย ** หลังจากถามนักเรียนว่าพร้อมหรือยัง ให้ครูกดปุ่ม enter 2 ครั้งเพื่อปล่อยให้ Mouse ของนักเรียนได้ทำงาน ** ถ้าต้องการเฉลยว่าข้อใดถูกต้องให้คลิกเมาส์ด้านขวาที่ปุ่มเครื่องหมายถูกที่อยู่ด้านขวามือของจอภาพ เมื่อนักเรียนตอบเสร็จแล้วทุกคนให้ครูกดปุ่มลูกศรขึ้น ที่ Keyboard เพื่อให้นักเรียนได้ดูคะแนนว่าตนเองตอบถูกหรือไม่ แล้วได้คะแนนเท่าไร ** เมื่ออธิบายเรียบร้อยแล้วต้องการจะเปลี่ยนไปหน้าต่อไปให้กดปุ่มลูกศรที่ Keyboard เลื่อนไปทางขวา C. Every day they watch television. D. They are watches television.

23 Alphabet Buttons Appear Here
จงนำคำกริยาที่อยู่ท้ายประโยคเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง 1. Suda to school by bus. (go) 2. We mangoes everyday. (eat) 3. They bicycles. (ride) 4. The cat on the sofa. (sleep) Alphabet Buttons Appear Here คำอธิบาย : ต่อไปเป็นประเภทเติมคำในช่องว่าง ครูจะเลือกนักเรียนที่มีคะแนนน้อยกว่าเพื่อนจำนวน 4 คน เป็นคนพิมพ์ข้อความลงในช่องว่างให้ถูกต้อง คำที่นักเรียนจะนำมาเติมคือ คำกริยาที่อยู่ท้ายประโยค ให้นักเรียนดูประธานให้ดีแล้วคิดว่า คำกริยานั้นจะเปลี่ยนรูปตามประธานหรือไม่ ** ตรงนี้ให้ครูกดปุ่มลูกศรขึ้น และเลือกนักเรียนที่จะตอบคำถามด้วยการคลิกขวาที่ชื่อนักเรียนคนนั้น หลังจากนั้นให้กดปุ่ม enter จะเห็นว่าตรงข้อที่เราเลือกจะมีสัญลักษณ์ของนักเรียนปรากฏอยู่ หลังจากนั้นกดปุ่ม enter อีกครั้งเพื่อให้นักเรียนได้พิมพ์คำตอบ **เมื่อนักเรียนตอบเสร็จแล้วให้ตรวจคำตอบถ้านักเรียนคนตอบถูกให้คลิกขวาที่คำตอบจะปรากฏเครื่องหมายถูกขึ้นมา โปรแกรมก็จะบันทึกคะแนนโดยอัตโนมัติ ** เมื่ออธิบายเรียบร้อยแล้วต้องการจะเปลี่ยนไปหน้าต่อไปให้กดปุ่มลูกศรที่ Keyboard เลื่อนไปทางขวา

24 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>
คำอธิบาย : หน้านี้จะเป็นสรุปคะแนนของนักเรียนว่าได้คะแนนเท่าไร ครูสามารถให้ดาวแก่นักเรียนได้ด้วยการที่เอาเมาส์ไปวางตรงชื่อของนักเรียนและคลิกเมาส์ขวาก็จะมีดาวขึ้นมาตามจำนวนที่คลิก


ดาวน์โหลด ppt Present Simple Tense By Aranya Chaichana

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google