งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบกระดูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบกระดูก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบกระดูก

2 ระบบกระดูก

3 ระบบกระดูก(Skeletal system)
กระดูก (Bone ) ในร่างกายของคนที่เจริญเติบโตเต็มที่ จะมีจำนวน ชิ้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 1 กระดูกแกน (Axial skeleton) มีจำนวน 80 ชิ้น เป็นแกนหลักที่ยึดร่างกายเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย

4 กระโหลกศีรษะ

5 กระดูกสันหลัง มี 33ชิ้น

6 กระดูกซี่โครง

7 กระดูกอก

8 2. กระดูกรยางค์ มีจำนวน 126 ชิ้น
ประกอบไปด้วย 1 กระดูกขา 2 กระดูกแขน ทำหน้าที่เคลื่อนไหวร่างกาย

9 กระดูกแยกชนิดตามรูปร่างที่ปรากฏได้ 4 ชนิด
กระดูกแยกชนิดตามรูปร่างที่ปรากฏได้ 4 ชนิด กระดูกยาว (Long bones) มีจำนวน 90 ชิ้น พบได้ที่กระดูกต้นแขน และขา ฝ่าเท้า นิ้วมือ และนิ้วเท้า 2. กระดูกสั้น (Short bones) มีจำนวน 30 ชิ้น ได้แก่ กระดูกข้อมือข้อเท้า 3. กระดูกแบบ (Flat bones) มีจำนวน 40 ชิ้น ได้แก่ กระดูกกะโหลกศีรษะ กระดูกซี่โครง กระดูกสะบัก

10 ลักษณะของกระดูก 1. ส่วนที่ถูไถกับกระดูกอื่นจะเป็นส่วนที่เรียกว่า ข้อต่อ (Joint) 2. ภายในท่อนกระดูก หรือส่วนลำของกระดูก จะปรากฏลักษณะของเนื้อเยื้อ 2 ชนิด คือ กระดูกทึบ และ กระดูกพรุน ภายในกระดูกพรุนมีช่องว่างอยู่มากคล้ายฟองน้ำ เรียกฟองน้ำนี้ว่า โพรง กระดูก และภายในจะมีไขกระดูก บรรจุอยู่

11 ตอบคำถาม เมื่อร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่จะมีกระดูกกี่ชิ้น ก ชิ้น ข ชิ้น ค ชิ้น ง ชิ้น

12 2. กระดูกระยาง คือข้อใด ก กระดูกแขน ข กระดูกซี่โครง ค กระดูกอก ง กระดูกสันหลัง

13 3. ลักษณะภายในเนื้อกระดูกจะพบช่องว่างมากมายคล้ายฟองน้ำ เรียกว่าอะไร
ก กระดูกทึบ ข ข้อต่อ ค กระดูกพรุน ง โพรงกระดูก

14 4. การเคลื่อนไหวแบบใดที่ข้อต่อไม่สามารถกระทำได้
ก การงอ ข การหมุน ค การยืด ง การเหยียด

15 5. ข้อใดไม่ใช่กระดูกแกน (Axial skeleton)
ก กระดูกขา ข กระดูกอก ค กระดูกซี่โครง ง กะโหลกศีรษะ


ดาวน์โหลด ppt ระบบกระดูก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google