งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

13 July 2002 885101 Information Technology in Daily Life ระบบสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติการที่ 7 การตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint.net โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "13 July 2002 885101 Information Technology in Daily Life ระบบสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติการที่ 7 การตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint.net โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 13 July 2002 Information Technology in Daily Life ระบบสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติการที่ 7 การตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint.net โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

2 ปฏิบัติการที่ 7 การตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint.net
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการกับรูปภาพเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Paint.net ได้ 1. การเปลี่ยนขนาดของพื้นที่รูปภาพ (Resize Canvas) 2. การย่อ/ขยายรูปภาพ (Resize) 3. การตัดภาพในส่วนที่ต้องการ (Crop) 4. การซ้อนภาพ (เลเยอร์: Layers) 5. การทำตัวอักษรสะท้อน (Reflection) 6. การสร้างภาพแบบโลโม่ (Lomo : Leningrad Optical Machinery Organization) 13 October 2007

3 โปรแกรม Paint.NET โปรแกรม Paint.NET เป็นโปรแกรมที่รวบรวมคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการตกแต่งภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรองรับการสร้างเลเยอร์ การปรับเปลี่ยนสี การปรับเปลี่ยนขนาดของภาพ และเอฟเฟ็กต่างๆ มากมายเพื่อปรับแต่งรูปภาพ อีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 13 October 2007

4 หน้าต่างโปรแกรม 13 October 2007

5 การเปิดแฟ้มรูปภาพ(Open)
13 October 2007

6 การเปลี่ยนขนาดของพื้นที่รูปภาพ (Resize Canvas)
13 October 2007

7 การย่อ/ขยายรูปภาพ(Resize)
13 October 2007

8 การตัดภาพในส่วนที่ต้องการ(Crop)
ในกล่องเครื่องมือมีคำสั่งสำหรับเลือกส่วนของรูปภาพ 4 คำสั่งคือ • Rectangle Select สำหรับเลือกส่วนของรูปภาพเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม • Lasso Select สำหรับเลือกส่วนของรูปภาพแบบอิสระ • Ellipse Select สำหรับเลือกส่วนของรูปภาพเป็นพื้นที่วงกลมหรือวงรี • Magic Wand สำหรับเลือกส่วนของรูปภาพที่มีสีเดียวกัน 13 October 2007

9 13 October 2007

10 การซ้อนภาพ (เลเยอร์: Layers)
คำสั่งสำหรับเลือกส่วนของรูปภาพ 4 คำสั่งคือ • Rectangle Select สำหรับเลือกส่วนของรูปภาพเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม • Lasso Select สำหรับเลือกส่วนของรูปภาพแบบอิสระ • Ellipse Select สำหรับเลือกส่วนของรูปภาพเป็นพื้นที่วงกลมหรือวงรี • Magic Wand สำหรับเลือกส่วนของรูปภาพที่มีสีเดียวกัน 13 October 2007

11 13 October 2007

12 การทำตัวอักษรสะท้อน(Reflection)
13 October 2007

13 การสร้างภาพแบบโลโม่ 13 October 2007

14 13 October 2007 E-mail:wichai@buu.ac.th 13 July 2002


ดาวน์โหลด ppt 13 July 2002 885101 Information Technology in Daily Life ระบบสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติการที่ 7 การตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint.net โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google