งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

885101 Information Technology in Daily Life ปฏิบัติการที่ 7 885101 Information Technology in Daily Life ระบบสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติการที่ 7 การตกแต่งรูปภาพด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "885101 Information Technology in Daily Life ปฏิบัติการที่ 7 885101 Information Technology in Daily Life ระบบสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติการที่ 7 การตกแต่งรูปภาพด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 885101 Information Technology in Daily Life ปฏิบัติการที่ 7 885101 Information Technology in Daily Life ระบบสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติการที่ 7 การตกแต่งรูปภาพด้วย โปรแกรม Paint.net โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ E-mail: wichai@buu.ac.th http://www.informatics.buu.ac.th/~wichai

2 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 2 ปฏิบัติการที่ 7 การตกแต่งรูปภาพด้วย โปรแกรม Paint.net วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการกับรูปภาพเบื้องต้นด้วย โปรแกรม Paint.net ได้ 1. การเปลี่ยนขนาดของพื้นที่รูปภาพ (Resize Canvas) 2. การย่อ / ขยายรูปภาพ (Resize) 3. การตัดภาพในส่วนที่ต้องการ (Crop) 4. การซ้อนภาพ ( เลเยอร์ : Layers) 5. การทำตัวอักษรสะท้อน (Reflection) 6. การสร้างภาพแบบโลโม่ (Lomo : Leningrad Optical Machinery Organization)

3 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 3 โปรแกรม Paint.NET  โปรแกรม Paint.NET เป็นโปรแกรมที่ รวบรวมคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการตกแต่ง ภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรองรับ การสร้างเลเยอร์ การปรับเปลี่ยนสี การ ปรับเปลี่ยนขนาดของภาพ และเอฟเฟ็ก ต่างๆ มากมายเพื่อปรับแต่งรูปภาพ อีก ทั้งยังสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

4 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 4 หน้าต่างโปรแกรม

5 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 5 การเปิดแฟ้มรูปภาพ (Open)

6 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 6 การเปลี่ยนขนาดของพื้นที่รูปภาพ (Resize Canvas)

7 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 7 การย่อ / ขยายรูปภาพ (Resize)

8 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 8 การตัดภาพในส่วนที่ต้องการ (Crop)  ในกล่องเครื่องมือมีคำสั่งสำหรับเลือก ส่วนของรูปภาพ 4 คำสั่งคือ  Rectangle Select สำหรับเลือกส่วน ของรูปภาพเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม  Lasso Select สำหรับเลือกส่วนของ รูปภาพแบบอิสระ  Ellipse Select สำหรับเลือกส่วนของ รูปภาพเป็นพื้นที่วงกลมหรือวงรี  Magic Wand สำหรับเลือกส่วนของ รูปภาพที่มีสีเดียวกัน

9 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 9

10 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 10 การซ้อนภาพ ( เลเยอร์ : Layers)  คำสั่งสำหรับเลือกส่วนของรูปภาพ 4 คำสั่งคือ  Rectangle Select สำหรับเลือกส่วน ของรูปภาพเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม  Lasso Select สำหรับเลือกส่วนของ รูปภาพแบบอิสระ  Ellipse Select สำหรับเลือกส่วนของ รูปภาพเป็นพื้นที่วงกลมหรือวงรี  Magic Wand สำหรับเลือกส่วนของ รูปภาพที่มีสีเดียวกัน

11 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 11

12 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 12 การทำตัวอักษรสะท้อน (Reflection)

13 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 13 การสร้างภาพแบบโลโม่

14 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 14


ดาวน์โหลด ppt 885101 Information Technology in Daily Life ปฏิบัติการที่ 7 885101 Information Technology in Daily Life ระบบสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติการที่ 7 การตกแต่งรูปภาพด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google