งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

885101 Information Technology in Daily Life ปฏิบัติการที่ 7 885101 Information Technology in Daily Life ระบบสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติการที่ 7 การตกแต่งรูปภาพด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "885101 Information Technology in Daily Life ปฏิบัติการที่ 7 885101 Information Technology in Daily Life ระบบสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติการที่ 7 การตกแต่งรูปภาพด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information Technology in Daily Life ปฏิบัติการที่ Information Technology in Daily Life ระบบสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติการที่ 7 การตกแต่งรูปภาพด้วย โปรแกรม Paint.net โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

2 13 October 2 ปฏิบัติการที่ 7 การตกแต่งรูปภาพด้วย โปรแกรม Paint.net วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการกับรูปภาพเบื้องต้นด้วย โปรแกรม Paint.net ได้ 1. การเปลี่ยนขนาดของพื้นที่รูปภาพ (Resize Canvas) 2. การย่อ / ขยายรูปภาพ (Resize) 3. การตัดภาพในส่วนที่ต้องการ (Crop) 4. การซ้อนภาพ ( เลเยอร์ : Layers) 5. การทำตัวอักษรสะท้อน (Reflection) 6. การสร้างภาพแบบโลโม่ (Lomo : Leningrad Optical Machinery Organization)

3 13 October 3 โปรแกรม Paint.NET  โปรแกรม Paint.NET เป็นโปรแกรมที่ รวบรวมคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการตกแต่ง ภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรองรับ การสร้างเลเยอร์ การปรับเปลี่ยนสี การ ปรับเปลี่ยนขนาดของภาพ และเอฟเฟ็ก ต่างๆ มากมายเพื่อปรับแต่งรูปภาพ อีก ทั้งยังสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

4 13 October 4 หน้าต่างโปรแกรม

5 13 October 5 การเปิดแฟ้มรูปภาพ (Open)

6 13 October 6 การเปลี่ยนขนาดของพื้นที่รูปภาพ (Resize Canvas)

7 13 October 7 การย่อ / ขยายรูปภาพ (Resize)

8 13 October 8 การตัดภาพในส่วนที่ต้องการ (Crop)  ในกล่องเครื่องมือมีคำสั่งสำหรับเลือก ส่วนของรูปภาพ 4 คำสั่งคือ  Rectangle Select สำหรับเลือกส่วน ของรูปภาพเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม  Lasso Select สำหรับเลือกส่วนของ รูปภาพแบบอิสระ  Ellipse Select สำหรับเลือกส่วนของ รูปภาพเป็นพื้นที่วงกลมหรือวงรี  Magic Wand สำหรับเลือกส่วนของ รูปภาพที่มีสีเดียวกัน

9 13 October 9

10 13 October 10 การซ้อนภาพ ( เลเยอร์ : Layers)  คำสั่งสำหรับเลือกส่วนของรูปภาพ 4 คำสั่งคือ  Rectangle Select สำหรับเลือกส่วน ของรูปภาพเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม  Lasso Select สำหรับเลือกส่วนของ รูปภาพแบบอิสระ  Ellipse Select สำหรับเลือกส่วนของ รูปภาพเป็นพื้นที่วงกลมหรือวงรี  Magic Wand สำหรับเลือกส่วนของ รูปภาพที่มีสีเดียวกัน

11 13 October 11

12 13 October 12 การทำตัวอักษรสะท้อน (Reflection)

13 13 October 13 การสร้างภาพแบบโลโม่

14 13 October 14


ดาวน์โหลด ppt 885101 Information Technology in Daily Life ปฏิบัติการที่ 7 885101 Information Technology in Daily Life ระบบสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติการที่ 7 การตกแต่งรูปภาพด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google