งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำ การคิด แบบหญิงยุคใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำ การคิด แบบหญิงยุคใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำ การคิด แบบหญิงยุคใหม่
โดย อาจารย์ กบ (ฐิตารีย์ โภคินกิตติพงศ์)

2 หัวข้อ สำหรับเรียนรู้
ภาวะผู้นำ Leadership การคิดบวก Positive Thinking การคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking

3 ภาวะผู้นำ (Leadership)
ความสามารถในการเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีผู้นำเป็นผู้สร้างวิสัยทัศน์ให้เป็น ตัวกำกับ ทิศทาง ขององค์การในอนาคต จากนั้นจึงจัดวางคนพร้อมทั้งสื่อความหมายให้เข้าใจ วิสัยทัศน์และ สร้างแรงบันกาลใจแก่คนเหล่านั้น ให้สามารถเอาชนะอุปสรรคเพื่อไปสู่วิสัยทัศน์

4 ความสามารถของผู้นำ ความสามารถที่จะมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์
ความสามารถที่จะสร้างแนวร่วม ความสามารถที่จะจัดการกับความขัดแย้ง ความสามารถที่จะคลี่คลายปัญหาให้ผู้อื่น ความสามารถที่จะรักษาสติท่ามกลางปัญหา และความกดดัน

5 ถ้า A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ความสำคัญของทัศนคติ ถ้า A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z เท่ากับ ดังนั้น H + A + R + D + W + O + R + K = 98 % เท่านั้น K + N +O + W + L + E + D + G + E = 96 % เท่านั้น แต่ A + T + T + I +T + U + D + E = 100 % ดังนั้นบุคคลที่มีทัศนคติที่ดี จะเป็นผู้ชนะตลอดกาล

6 การคิดบวก Positive Thinking
- การมีทัศนคติที่ ดี เป็น บวก - มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ - ไม่คิดทางลบ - ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ - บอกกับตนเองเสมอว่าเราทำได้ เราต้องทำสำเร็จ - เป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อปัญหาเป็นกระบวนการเลือกมุมมองดีๆจากสิ่งที่เกิดขึ้นและนำไปปรับใช้ -

7 สะสมประสบการณ์ชีวิต ด้วยความคิดเชิงบวก
ท่านจะคิดอย่างไรถ้า... รับผิดชอบงานเยอะมากแต่เงินเดือนน้อย ต้องทำงานใหม่ ๆ โดยไม่รู้ว่าจะได้อะไร หัวหน้าเห็นความสำคัญงานที่ทำน้อยมาก โดนเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบตลอด องค์กรไม่เห็นคุณค่าในผลงานของเรา มีคนนำข้อมูลเราไปนำเสนอในที่ประชุม ขับรถหลงทาง ขโมยขึ้นบ้าน เกิดอุบัติเหตุ รถติดมากๆ ไฟฟ้าดับ ทำงานกับคนไม่ดี Workshop

8 วิธีการฝึกคิดบวก ให้มองไปข้างหน้า รู้จักให้อภัยตัวเองและผู้อื่น แก้วมีน้ำแค่ครึ่งเดียว จงเติมให้เต็มแก้ว มองหาบุคคลต้นแบบ พาตัวเองของคนที่ประสบความสำเร็จ และมองโลกในแง่ดี เห็นคุณค่าสิ่งดีๆในชีวิต จินตนาการว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้น อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี รับข้อมูลข่าวสารที่ดี ให้คำมั่นสัญญากับตัวเอง และบอกตัวเอง ซ้ำๆ ฉันทำได้

9 คนที่มีความคิดสร้างสรรค์
ช่างสังเกต ไม่เห็นพ้องไปกับคนอื่น คิดว่าต้องเป็นไปได้ คิดจินตนาการ ชอบแสดงความคิดเห็น ฟังความคิดเห็นคนอื่น มีข้อคิดประสบการณ์ใหม่ ชอบสงสัย ใคร่รู้ ตั้งคำถาม ทำไม ทำไม

10 อ.กบ ขอบคุณ และ สวัสดีคะ คำถาม ??? 081 931 9799 Face book : Kob opal
ม้าพรสวรรค์


ดาวน์โหลด ppt การนำ การคิด แบบหญิงยุคใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google