งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำ การคิด แบบ หญิงยุคใหม่ โดย อาจารย์ กบ ( ฐิตารีย์ โภคินกิตติพงศ์ ) โดย อาจารย์ กบ ( ฐิตารีย์ โภคินกิตติพงศ์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำ การคิด แบบ หญิงยุคใหม่ โดย อาจารย์ กบ ( ฐิตารีย์ โภคินกิตติพงศ์ ) โดย อาจารย์ กบ ( ฐิตารีย์ โภคินกิตติพงศ์ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำ การคิด แบบ หญิงยุคใหม่ โดย อาจารย์ กบ ( ฐิตารีย์ โภคินกิตติพงศ์ ) โดย อาจารย์ กบ ( ฐิตารีย์ โภคินกิตติพงศ์ )

2 หัวข้อ สำหรับเรียนรู้ ภาวะผู้นำ Leadership การคิดบวก Positive Thinking การคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking ภาวะผู้นำ Leadership การคิดบวก Positive Thinking การคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking

3 ภาวะผู้นำ (Leadership) ความสามารถในการเผชิญกับภาวะการ เปลี่ยนแปลงได้ โดยมีผู้นำเป็นผู้สร้างวิสัยทัศน์ ให้เป็น ตัวกำกับ ทิศทาง ขององค์การในอนาคต จากนั้นจึงจัดวางคนพร้อมทั้งสื่อความหมายให้ เข้าใจ วิสัยทัศน์และ สร้างแรงบันกาลใจแก่คน เหล่านั้น ให้สามารถเอาชนะอุปสรรคเพื่อไปสู่ วิสัยทัศน์

4 ความสามารถของผู้นำ 1. ความสามารถที่จะมองเห็นภาพรวมของ สถานการณ์ 2. ความสามารถที่จะสร้างแนวร่วม 3. ความสามารถที่จะจัดการกับความขัดแย้ง 4. ความสามารถที่จะคลี่คลายปัญหาให้ผู้อื่น 5. ความสามารถที่จะรักษาสติท่ามกลางปัญหา และความกดดัน 1. ความสามารถที่จะมองเห็นภาพรวมของ สถานการณ์ 2. ความสามารถที่จะสร้างแนวร่วม 3. ความสามารถที่จะจัดการกับความขัดแย้ง 4. ความสามารถที่จะคลี่คลายปัญหาให้ผู้อื่น 5. ความสามารถที่จะรักษาสติท่ามกลางปัญหา และความกดดัน

5 ถ้า A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z เท่ากับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ดังนั้น H + A + R + D + W + O + R + K 8 + 1 + 18 + 4 + 23 + 15 + 18 + 11 = 98 % เท่านั้น K + N +O + W + L + E + D + G + E 11 + 14 + 15 + 23 + 12 + 5 + 4 + 7 + 5 = 96 % เท่านั้น แต่ A + T + T + I +T + U + D + E 1 + 20 + 20 + 9 + 20 + 21 + 4 + 5 = 100 % ดังนั้นบุคคลที่มีทัศนคติที่ดี จะเป็นผู้ ชนะตลอดกาล

6 การคิดบวก Positive Thinking ความคิดเชิงบวก ( Positive Thinking ) - การมีทัศนคติที่ ดี เป็น บวก - มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ - ไม่คิดทางลบ - ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ - บอกกับตนเองเสมอว่าเราทำได้ เราต้อง ทำสำเร็จ - เป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อปัญหา เป็นกระบวนการเลือกมุมมองดีๆจากสิ่งที่ เกิดขึ้นและนำไปปรับใช้ - ความคิดเชิงบวก ( Positive Thinking ) - การมีทัศนคติที่ ดี เป็น บวก - มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ - ไม่คิดทางลบ - ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆ - บอกกับตนเองเสมอว่าเราทำได้ เราต้อง ทำสำเร็จ - เป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อปัญหา เป็นกระบวนการเลือกมุมมองดีๆจากสิ่งที่ เกิดขึ้นและนำไปปรับใช้ -

7 สะสมประสบการณ์ชีวิต ด้วยความคิดเชิงบวก 7. ขับรถหลง ทาง 8. ขโมยขึ้นบ้าน 9. เกิดอุบัติเหตุ 10. รถติดมากๆ 11. ไฟฟ้าดับ 12. ทำงานกับคน ไม่ดี 13......... 1. รับผิดชอบงานเยอะ มากแต่เงินเดือนน้อย 2. ต้องทำงานใหม่ ๆ โดย ไม่รู้ว่าจะได้อะไร 3. หัวหน้าเห็นความสำคัญ งานที่ทำน้อยมาก 4. โดนเพื่อนร่วมงานเอา เปรียบตลอด 5. องค์กรไม่เห็นคุณค่าใน ผลงานของเรา 6. มีคนนำข้อมูลเราไป นำเสนอในที่ประชุม ท่านจะคิดอย่างไรถ้า... ท่านจะคิดอย่างไรถ้า...

8 ให้มองไปข้างหน้า รู้จักให้อภัยตัวเองและ ผู้อื่น แก้วมีน้ำแค่ครึ่งเดียว จงเติมให้เต็มแก้ว มองหาบุคคลต้นแบบ พาตัวเองของคนที่ประสบความสำเร็จ และ มองโลกในแง่ดี เห็นคุณค่าสิ่งดีๆในชีวิต จินตนาการว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้น อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี รับข้อมูลข่าวสาร ที่ดี ให้คำมั่นสัญญากับตัวเอง และบอกตัวเอง ซ้ำๆ ฉันทำได้ วิธีการฝึกคิดบวก

9 คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ช่างสังเกต ไม่เห็นพ้องไปกับคนอื่น คิดว่าต้องเป็นไปได้ คิดจินตนาการ ชอบแสดงความคิดเห็น ฟังความคิดเห็นคนอื่น มีข้อคิดประสบการณ์ใหม่ ชอบสงสัย ใคร่รู้ ตั้งคำถาม ทำไม ทำไม

10 ม้าพรสวรรค์ อ. กบ


ดาวน์โหลด ppt การนำ การคิด แบบ หญิงยุคใหม่ โดย อาจารย์ กบ ( ฐิตารีย์ โภคินกิตติพงศ์ ) โดย อาจารย์ กบ ( ฐิตารีย์ โภคินกิตติพงศ์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google