งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information Center / DOAE. การหาพิกัดภูมิศาสตร์ โครงการส่งเสริมและลด ต้นทุนการผลิตข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information Center / DOAE. การหาพิกัดภูมิศาสตร์ โครงการส่งเสริมและลด ต้นทุนการผลิตข้าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information Center / DOAE. การหาพิกัดภูมิศาสตร์ โครงการส่งเสริมและลด ต้นทุนการผลิตข้าว

2 Information Center / DOAE. 3. ส่วนผู้ใช้ 1. ส่วนควบคุม 2. ส่วนอวกาศ ( ดาวเทียม ) องค์ประกอบ GPS แบ่ง ออกเป็น 3 ส่วน

3

4

5

6 Information Center / DOAE. จุด Point - โรงเรียน - สถานีตำรวจ - ปั๊มน้ำมัน เส้น Arc,Line - ถนน - แม่น้ำ อาณาบริเวณ Polygon - เขตการปกครอง - แหล่งน้ำ ExamplesFeature Graphic Data

7 ระบบพิกัด ที่ควร รู้จัก ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geography Geographic Coordinate System ) ระบบพิกัด ยูทีเอ็ม Universal Transverse Mercator co-ordinate System (UTM) พิกัดกริด UTM เป็นระบบตารางกริดที่ใช้ช่วยในการกําหนด ตําแหน่งและใช้อ้างอิงในการบอกตําแหน่ง ที่นิยมใช้กับแผนที่ใน กิจการทหารของประเทศ ต่าง ๆ เกือบทั่วโลกในปัจจุบัน เพราะเป็น ระบบตารางกริดที่มีขนาดรูปร่างเท่ากันทุกตารางและมีวิธีการ กําหนดบอกค่า พิกัดภูมิศาสตร์ เป็นการกําหนดตําแหน่งต่างๆบนพื้นโลก ด้วยวิธีการอ้างอิงบอกตําแหน่งเป็นค่าระยะเชิงมุมของละติจูด (Latitude) และ ลองติจูด (Longitude) ตามระยะเชิงมุมที่ห่างจาก ศูนย์กําเนิด (Origin) ของละติจูดและลองติจูด Information Center / DOAE.

8 UTM ภูมิศาสตร์

9 สภาพแวดล้อ มพร้อม คน พร้อม อุปกรณ์ พร้อม 3 พร้อม

10 ข้อสังเกตการจัดเก็บ ข้อมูล GPS 1. No สัญญาน 2. No ใกล้อาคารสูง 3. No สับสนตำแหน่งที่ บันทึก 4. Yes โล่ง 5. Yes อุ่นเครื่อง (Warm up) อุปกรณ์ 6. Yes ใจเย็น Information Center / DOAE.

11 ตัวอย่างปัญหาการเก็บ ข้อมูลในพื้นที่ 1. ตัวเลขไม่ขึ้น ขึ้นมาแต่เป็นตัวเลข อะไรก็ไม่รู้มีจุดทศนิยมต่อท้าย 2. ตัวเลขไม่หยุดนิ่ง ตัวเลข เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 3. ท้องฟ้าไม่ไม่มีแสงแดดเลย เก็บ ข้อมูลไม่ได้ 4. ดาวโหลดข้อมูลออกไม่ได้ เครื่อง PC มองไม่เห็น GPS Information Center / DOAE.

12 5. ไฟไม่เข้า เปิดเครื่องไม่ติด 6. เก็บข้อมูลแล้วแสดงแล้วแสดงใน แผนที่ ไม่ใช่พื้นที่ที่เก็บมา 7. ค่าไหนคือ x ค่าไหนคือ y 8. เก็บข้อมูลไม่เป็น ตัวอย่างปัญหาการเก็บ ข้อมูลในพื้นที่ Information Center / DOAE.

13 2. ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ ( เจ้าหน้าที่ กลุ่มภูมิสารสนเทศ ) โทรศัพท์ 0-2940-5721 มือถือ 089- 4426212,089-8821786 Email ict50@doae.go.th มีปัญหา ??? 1. ศึกษาคู่มือ Information Center / DOAE.

14 ส่วนประก อบ ของเครื่อง eTrex Legend

15 ปุ่มควบคุมการทำงาน ส่วนแสดงผล ส่วนประกอบของเครื่อง ส่วนรับสัญญาณดาวเทียม

16 ส่วนบรรจุแบตเตอรี่ ส่วนต่อสาย Interface ส่วนประกอบของเครื่อง

17 ส่วนรับสัญญาณจากดาวเทียม ส่วนประกอบของเครื่อง

18 เริ่มต้นการใช้งาน เปิดเครื่อง l กดปุ่ม POWER ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที เพื่อเปิดเครื่อง l ปรากฏหน้าจอ Warning l ปรากฏหน้าจอแสดงดาวเทียม l ปรากฏข้อความ Ready To Navigate ขึ้นทันทีที่เครื่องคำนวณค่า พิกัดได้

19 ค่าพิกัด GPS ได้จากระยะจาก ดาวเทียมหลายๆดวง ถึงเครื่องรับ สัญญาณ ต้องใช้ดาวเทียมอย่างน้อย 3 ดวงในการหาค่าตัว แปร (X,Y,Z) และดวงที่ 4 ใช้ในตรวจสอบค่าพิกัด

20 พิกัดที่ใช้เครื่อง GPS จับค่า ในระบบ UTM / พิกัด X คือ พิกัดแนว ตะวันออก ตะวันตก เป็นเลข 6 หลัก / พิกัด Y คือ พิกัดแนวเหนือ ใต้ เป็นเลข 7 หลัก / ค่า Z คือระดับความสูงเหนือ ระดับน้ำทะเล ระวัง ก่อนบันทึกตำแหน่งขอให้ดู ค่าความคลาดเคลื่อนทางตำแหน่ง (Accuracy) ก่อนนะครับ

21 เข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต http://www.soil.doae.go.th

22

23 ลงทะเบียนผ่านระบบเพื่อขอรับ บริการ

24 ชื่อ : __________________________ สกุล : __________________________ ที่อยู่/หน่วยงาน : ______________________ พิกัด X : __________________________ พิกัด Y : __________________________ พืชที่ต้องการปลูก :_____________________ พืชที่ปลูกในปัจจุบัน :_____________________

25 ผลการประมวลผลข้อมูล

26

27

28 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt Information Center / DOAE. การหาพิกัดภูมิศาสตร์ โครงการส่งเสริมและลด ต้นทุนการผลิตข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google