งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การหาพิกัดภูมิศาสตร์ โครงการส่งเสริมและลดต้นทุนการผลิตข้าว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การหาพิกัดภูมิศาสตร์ โครงการส่งเสริมและลดต้นทุนการผลิตข้าว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การหาพิกัดภูมิศาสตร์ โครงการส่งเสริมและลดต้นทุนการผลิตข้าว
Information Center / DOAE. การหาพิกัดภูมิศาสตร์ โครงการส่งเสริมและลดต้นทุนการผลิตข้าว

2 Information Center / DOAE.
องค์ประกอบ GPS แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 2.ส่วนอวกาศ(ดาวเทียม) 3.ส่วนผู้ใช้ 1.ส่วนควบคุม

3

4

5

6 Information Center / DOAE.
Examples Feature Graphic Data จุด Point - โรงเรียน - สถานีตำรวจ - ปั๊มน้ำมัน เส้น Arc,Line - ถนน - แม่น้ำ อาณาบริเวณ Polygon - เขตการปกครอง - แหล่งน้ำ

7 Information Center / DOAE.
ระบบพิกัด ที่ควรรู้จัก ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (Geography Geographic Coordinate System ) พิกัดภูมิศาสตร์ เป็นการกําหนดตําแหน่งต่างๆบนพื้นโลก ด้วยวิธีการอ้างอิงบอกตําแหน่งเป็นค่าระยะเชิงมุมของละติจูด (Latitude) และ ลองติจูด (Longitude) ตามระยะเชิงมุมที่ห่างจากศูนย์กําเนิด (Origin) ของละติจูดและลองติจูด ระบบพิกัด ยูทีเอ็ม Universal Transverse Mercator co-ordinate System (UTM) พิกัดกริด UTM เป็นระบบตารางกริดที่ใช้ช่วยในการกําหนดตําแหน่งและใช้อ้างอิงในการบอกตําแหน่ง ที่นิยมใช้กับแผนที่ในกิจการทหารของประเทศ ต่าง ๆ เกือบทั่วโลกในปัจจุบัน เพราะเป็นระบบตารางกริดที่มีขนาดรูปร่างเท่ากันทุกตารางและมีวิธีการกําหนดบอกค่า

8 UTM ภูมิศาสตร์

9 3 พร้อม อุปกรณ์พร้อม คนพร้อม สภาพแวดล้อมพร้อม

10 Information Center / DOAE.
ข้อสังเกตการจัดเก็บข้อมูล GPS 1. No สัญญาน 2. No ใกล้อาคารสูง 3. No สับสนตำแหน่งที่บันทึก 4. Yes โล่ง 5. Yes อุ่นเครื่อง (Warm up) อุปกรณ์ 6. Yes ใจเย็น

11 Information Center / DOAE.
ตัวอย่างปัญหาการเก็บข้อมูลในพื้นที่ 1. ตัวเลขไม่ขึ้น ขึ้นมาแต่เป็นตัวเลขอะไรก็ไม่รู้มีจุดทศนิยมต่อท้าย 2. ตัวเลขไม่หยุดนิ่ง ตัวเลขเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 3. ท้องฟ้าไม่ไม่มีแสงแดดเลย เก็บข้อมูลไม่ได้ 4. ดาวโหลดข้อมูลออกไม่ได้ เครื่อง PC มองไม่เห็น GPS

12 Information Center / DOAE.
ตัวอย่างปัญหาการเก็บข้อมูลในพื้นที่ 5. ไฟไม่เข้า เปิดเครื่องไม่ติด 6. เก็บข้อมูลแล้วแสดงแล้วแสดงในแผนที่ ไม่ใช่พื้นที่ที่เก็บมา 7. ค่าไหนคือ x ค่าไหนคือ y 8. เก็บข้อมูลไม่เป็น

13 Information Center / DOAE.
มีปัญหา ??? 1. ศึกษาคู่มือ 2. ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่กลุ่มภูมิสารสนเทศ) โทรศัพท์ มือถือ ,

14 ส่วนประกอบ ของเครื่อง
eTrex Legend

15 ส่วนประกอบของเครื่อง
ส่วนรับสัญญาณดาวเทียม ปุ่มควบคุมการทำงาน ส่วนแสดงผล

16 ส่วนประกอบของเครื่อง
ส่วนต่อสาย Interface ส่วนบรรจุแบตเตอรี่

17 ส่วนประกอบของเครื่อง ส่วนรับสัญญาณจากดาวเทียม

18 เริ่มต้นการใช้งาน เปิดเครื่อง
กดปุ่ม POWER ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที เพื่อเปิดเครื่อง ปรากฏหน้าจอ Warning ปรากฏหน้าจอแสดงดาวเทียม ปรากฏข้อความ Ready To Navigate ขึ้นทันทีที่เครื่องคำนวณค่าพิกัดได้

19 ค่าพิกัด GPS ได้จากระยะจากดาวเทียมหลายๆดวง ถึงเครื่องรับสัญญาณ
ต้องใช้ดาวเทียมอย่างน้อย 3 ดวงในการหาค่าตัวแปร(X,Y,Z) และดวงที่4ใช้ในตรวจสอบค่าพิกัด

20 พิกัดที่ใช้เครื่อง GPS จับค่าในระบบ UTM
/ พิกัด X คือ พิกัดแนว ตะวันออก ตะวันตก เป็นเลข 6 หลัก / พิกัด Y คือ พิกัดแนวเหนือ ใต้ เป็นเลข 7 หลัก / ค่า Z คือระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ระวัง ก่อนบันทึกตำแหน่งขอให้ดูค่าความคลาดเคลื่อนทางตำแหน่ง(Accuracy)ก่อนนะครับ

21 เข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

22

23 ลงทะเบียนผ่านระบบเพื่อขอรับบริการ

24 ชื่อ : __________________________
สกุล : __________________________ ที่อยู่/หน่วยงาน : ______________________ พิกัด X : __________________________ พิกัด Y : __________________________ พืชที่ต้องการปลูก :_____________________ พืชที่ปลูกในปัจจุบัน :_____________________

25 ผลการประมวลผลข้อมูล

26

27

28 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การหาพิกัดภูมิศาสตร์ โครงการส่งเสริมและลดต้นทุนการผลิตข้าว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google