งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 65.87% สพฉ. 100.00% สวรส. 79.37%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 65.87% สพฉ. 100.00% สวรส. 79.37%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 65.87% สพฉ. 100.00% สวรส. 79.37% สปสช. 72.79% สป. 66.89% แพทย์. 66.21% สุขภาพจิต. 64.62% อนามัย. 60.20% วิทย์. 58.92% คร. 55.22% พัฒน์. 53.72% สบส. 52.10% งบลงทุนทั้งกระทรวง 44.87% แพทย์ 66.37 % อย. 62.28 % อนามัย. 49.74 % สป. 46.94% สุขภาพจิต. 39.95% คร. 27.35% พัฒน์. 02.25% วิทย์. 00.06% รัฐวิสาหกิจ 00.00% องค์การเภสัช. 00.00% งบเหลื่อมปีทั้งกระทรวง 61.331% คร. 86.954% แพทย์. 85.416% สบส. 81.126% อนามัย. 79.353% สุขภาพจิต. 77.671% พัฒน์. 71.291% อย. 65.939% สป. 59.236% วิทย์. 26.350% งบประจำ งบลงทุน งบเหลื่อมปี 614.710 2,201.031 192.153 เบิกจ่าย 54.717 148.233 624.841 38,048.002 2,313.002 1,238.640 917.686 446.499 1,751.298 77.098 366.539 46,279.517 ง.ป.คงเหลือ 0.610 0.917 0.094 64.141 74.488 8.678 106.294 4.639 1,695.167 39.581 15.891 606.561 23,975.929 0 38.519 233.616 18,830.337 1,180.273 678.250 606.664 311.338 1,420.234 66.409 336.998 755.204 0.309 0.555 685.763 15.048 0.269 29.158 24.007 263.540 1,387.758 28.828 10.951 3.697 19.382 2.495 42.804 2.396 1,166.574 110.630 5.665 0.179 อย. 51.74 % 292.963 273.291 0.670 0.014 0.095 0 0.000

2 สรุป รายงานการติดตามการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (MIS terminal) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 จำนวนวงเงิน พ. ร. บ. ทั้งสิ้น 71,888.900 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2553 ทั้งหมด 46,894.227 ล้านบาท หรือ 65.23 % ของวงเงิน ใน จำนวนนี้เป็นงบรายจ่ายประจำ 46,279.517 ล้านบาท หรือ 65.87 % ของวงเงิน และเป็นงบรายจ่ายลงทุน 614.710 ล้านบาท หรือ 44.87 % ของวงเงิน นอกจากนี้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี 2,201.031 ล้านบาท หรือ 61.331 % ของวงเงินกันกันเหลื่อมปี

3


ดาวน์โหลด ppt สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2553 งบประจำทั้งกระทรวง 65.87% สพฉ. 100.00% สวรส. 79.37%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google