งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates

2 Page 2 มติ ครม. วันที่ 21 กันยายน 2553 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 10.0020.00 2 35.0044.00 3 4 72.0093.00 61.0068.00

3 Powerpoint Templates Page 3 งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่ายประจำ 1,982.431,626.5982.05 รายจ่ายลงทุน 1,212.10779.51 ภาพรวม 3,194.532,406.10 75.32 64.31 ( หน่วย : ล้านบาท ) ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 20 พ. ค. 2554

4 Powerpoint Templates Page 4 ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัด (130.47 ล้านบาท ) ผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัด (130.47 ล้านบาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ 130.4723.28 17.84 ( หน่วย : ล้านบาท ) ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 20 พ. ค. 2554

5 Powerpoint Templates Page 5

6 Powerpoint Templates Page 6 งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่ายประจำ 721.67496.0068.73 รายจ่ายลงทุน 1,244.59 1,085.2 9 87.20 ภาพรวม 1,966.26 1,581.2 9 80.42 ( หน่วย : ล้านบาท ) ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 20 พ. ค. 2554

7 Powerpoint Templates Page 7


ดาวน์โหลด ppt Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google