งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- Basic of plant gene expression - Fundamental of plant signal transduction - Phytochrome and blue-light responses in plants Gene expression and signal.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- Basic of plant gene expression - Fundamental of plant signal transduction - Phytochrome and blue-light responses in plants Gene expression and signal."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 - Basic of plant gene expression - Fundamental of plant signal transduction - Phytochrome and blue-light responses in plants Gene expression and signal transduction (4 hr) Gene expression and signal transduction (4 hr)

2 http://5e.plantphys.net/

3 Gene expression คืออะไร gen es “DNA sequence that encode protein & RNA” gene expre ssion “turning gene on”

4 อะไรบ้างที่มีผลให้ยีน แสดงออก

5 turning “flowering genes” on

6 turning “heat shock protein genes” on

7 turning “growth & development genes” on

8 ภาวะ ปกติ Growth & development ภาวะ ผิดปกติ Environmenta l change

9 รูปแบบการแสดงออกของยีน Constitutive expression Regulated expression มีการแสดงออกอย่างถาวรและ เหมือนกันทุกเซลล์ ( ได้แก่ housekeeping genes) มีการแสดงออกเมื่อได้รับ สัญญาณกระตุ้น (internal / external signals)

10 พืชมีระบบรับรู้ปัจจัยสิ่งแวดล้อม การรับสัญญาณ (signal perception) การถ่ายทอด สัญญาณ (signal transduction) การตอบสนองต่างๆ (gene expression, responses)

11 “chemical communication”

12 เวลา การตอบสนองต่อสัญญาณจะเกิดขึ้น รูปแบบใดนั้น ขึ้นกับ ระดับ (dose, level) ประสบการณ์

13 ตัวอย่าง : Temperature-dependent extracellular pH change of cells level of stress sensed by plant cells physiological:  25°C non-physiological: >45°C (Chaidee and Pfeiffer 2006) threshold

14

15 Sung et al. 2003 sign al recep tor signal transdu ction respons es

16

17 Basic of plant gene expression 1.Transcription: การสังเคราะห์ mRNA (transcript) 2.Translation: การสังเคราะห์ โปรตีน

18 Gene expression in eukaryotes

19

20 รูป 14.4 Gene expression in eukaryotes 1. อ่านคำอธิบายภาพและเขียนอธิบาย ด้วยภาษาตัวเอง 2. ข้อดีของการเติม poly-A tail มี อะไรบ้าง

21 Transcription factors

22

23

24 DNA-binding motifs

25 การควบคุม gene expressio n

26 การควบคุมที่ขั้น transcription เพื่อให้ได้ mRNA ที่ถูกต้อง 1. mRNA processing เพื่อให้ส่งออก ไปที่ไซโทพลาซึมได้ [5′ capping, addition of poly-A tail, excision of introns, splicing together of exons] 2. Posttranscriptional regulation [mRNA degradation (turnover)] 3. Binding to cis-acting regulatory sequences [transcription factor]

27 การควบคุมขั้น posttranscription ควบคุมปริมาณ mRNA และ translatability mRNA turnover rate mRNA folding codon usage cellular location


ดาวน์โหลด ppt - Basic of plant gene expression - Fundamental of plant signal transduction - Phytochrome and blue-light responses in plants Gene expression and signal.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google