งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา 204100 Microsoft Word 2007 1 การจับภาพหน้าจอ (Screen Capture) เพื่อนำมาประกอบการ จัดทำเอกสาร การจับภาพทางหน้าจอ จะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ ได้แก่ การจับภาพโดยจะจับภาพทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา 204100 Microsoft Word 2007 1 การจับภาพหน้าจอ (Screen Capture) เพื่อนำมาประกอบการ จัดทำเอกสาร การจับภาพทางหน้าจอ จะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ ได้แก่ การจับภาพโดยจะจับภาพทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา 204100 Microsoft Word 2007 1 การจับภาพหน้าจอ (Screen Capture) เพื่อนำมาประกอบการ จัดทำเอกสาร การจับภาพทางหน้าจอ จะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ ได้แก่ การจับภาพโดยจะจับภาพทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ นักศึกษามองเห็น การจับภาพเฉพาะ dialog หรือหน้าต่าง ที่ Active อยู่ เท่านั้น

2 วิชา 204100 Microsoft Word 2007 2 การจับภาพหน้าจอ (Screen Capture) เพื่อนำมาประกอบการ จัดทำเอกสาร ( ต่อ ) การจับภาพโดยจะจับภาพทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ นักศึกษามองเห็น เลือกสิ่งที่ต้องการจะ capture ให้แสดงออกทาง หน้าจอภาพที่กำลังทำงานอยู่ กดปุ่ม Ctrl + ปุ่ม Prnt Scr (Print Screen) 1 ครั้ง กำหนดตำแหน่ง cursor ที่ต้องการจะนำรูปภาพที่ capture ไปวาง เลือกที่ Home ในเท็บ clipboard เลือก paste หรือ คลิกเมาส์ด้านขวา -> เลือก paste จะเห็นภาพที่ได้ capture ปรากฏในเอกสาร

3 วิชา 204100 Microsoft Word 2007 3 ลักษณะรูปที่ capture ทั้งหน้าจอ ด้วยการกดปุ่ม Ctrl + ปุ่ม Prnt Scr

4 วิชา 204100 Microsoft Word 2007 4 การจับภาพเฉพาะ dialog หรือหน้าต่าง ที่ Active อยู่ เท่านั้น เลือกสิ่งที่ต้องการจะ capture ให้แสดงออกทาง หน้าจอภาพที่กำลังทำงานอยู่ กดปุ่ม Alt + ปุ่ม Prnt Scr (Print Screen) 1 ครั้ง กำหนดตำแหน่ง cursor ที่ต้องการจะนำรูปภาพที่ capture ไปวาง เลือกที่ Home ในเท็บ clipboard เลือก paste หรือ คลิกเมาส์ด้านขวา -> เลือก paste จะเห็นภาพที่ได้ capture ปรากฏในเอกสาร การจับภาพหน้าจอ (Screen Capture) เพื่อนำมาประกอบการ จัดทำเอกสาร ( ต่อ )

5 วิชา 204100 Microsoft Word 2007 5 ลักษณะรูปที่ capture เฉพาะส่วนที่ Active ด้วยการกดปุ่ม Alt + ปุ่ม Prnt Scr


ดาวน์โหลด ppt วิชา 204100 Microsoft Word 2007 1 การจับภาพหน้าจอ (Screen Capture) เพื่อนำมาประกอบการ จัดทำเอกสาร การจับภาพทางหน้าจอ จะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ ได้แก่ การจับภาพโดยจะจับภาพทั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google