งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-News For Modern Life งานบริการสารนิเทศ ฝ่ายบริการ ทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-News For Modern Life งานบริการสารนิเทศ ฝ่ายบริการ ทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 e-News For Modern Life งานบริการสารนิเทศ ฝ่ายบริการ ทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 หัวข้อการ บรรยาย CMU Online Databases - Matichon e-Library - Keesing’ s World News Archive ตัวอย่างแหล่งข่าวอื่น ๆ - Wikinews, Google News - CNN, BBC - Google News - หนังสือพิมพ์ออนไลน์ การใช้บริการ RSS

3 http://library.cmu.ac.th

4 เลือก ฐานข้อมูล

5 Matichon e-Library ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวอิเล็กทรอนิกส์ 10 หมวด 150 หัวเรื่อง ครอบคลุมหนังสือพิมพ์ จำนวนเอกสาร ฉบับเต็ม 30 ชื่อ 10 ล้าน ระเบียนข่าว มีข้อมูลตั้งแต่ปี 2539 – ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของมติชน (20 Concurrence Users)

6

7 1. เลือกค้นจากหัวเรื่อง หรือหมวด 2. เลือกชื่อหัวเรื่อง หรือชื่อ หมวด 3. กำหนด ช่วงเวลา 4. เลือกหนังสือพิมพ์ 5. ระบุคำสืบค้น 6. คลิก “ ค้นหา ” 1 2 3 4 5 6

8 เลือกอ่านข่าวที่ต้องการ โดยคลิกชื่อข่าว หรือคลิกที่ “ คลิกดูรายละเอียด ”

9 ข้อมูลฉบับ เต็ม เลือก save / print

10 เลือกอ่านข่าวที่ต้องการ โดยคลิกชื่อข่าว หรือ คลิกที่ “ คลิกดู รายละเอียด ” หากไม่สามารถเปิดอ่าน ได้ ให้ทำการติดตั้งโปรแกรม เสริม

11 Keesing ’ s World News Archive รายงานข้อเท็จจริงทั่วโลกจาก Keesings Worldwide ให้ข้อมูลย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1931

12 ลงทะเบียน เพื่อสร้างแฟ้มข้อมูล ส่วนตัว

13 อ่านข่าว ต่อเนื่อง แจ้งเตือนข่าวใหม่ โดยใช้ RSS เลือกข้อมูลที่ ต้องการ

14 ข้อมูลฉบับ เต็ม ข้อมูลในช่วง เวลาอื่น ๆ

15

16 การค้น อย่างง่าย การค้นแบบมี เงื่อนไข ระบุคำ สืบค้น

17 ผลการสืบค้นแยก ตามหัวข้อ แสดงหน้าผล การสืบค้น

18 ผลการสืบค้นแยก ตามกลุ่ม Nation จัดกลุ่มตามประเทศ People จัดกลุ่มตามชื่อคน Tags จัดกลุ่มในหัวข้อที่ ฐานข้อมูลกำหนด My Tags สร้างกลุ่มด้วยตัวเอง

19 การค้นแบบ มีเงื่อนไข กำหนดคำค้นและระบุ เงื่อนไข เลือกอ่านข้อมูลที่ ต้องการ

20 print / e-mail เก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล ส่วนตัว แฟ้มข้อมูล ส่วนตัว

21 ทำบันทึก ย่อ สร้างกลุ่มข้อมูลของตัวเอง (My Tags)

22 รายงาน ข้อผิดพลาด ไปยังผู้ผลิต

23 ระบุชื่อ e-mail และ ข้อความ

24 http://www.wikinews.org / ระบุคำสืบค้นและ เลือกภาษา

25 หัวข้อข่าว ใหม่ แสดงตัวอย่าง ข่าวใหม่ เลือกอ่านข่าวใน ภาษาอื่น ๆ

26 ข่าวใหม่เรียงตาม วันที่ เรื่องที่ถูกอ่าน มากที่สุด แจ้งเตือนข่าวใหม่โดย ใช้ RSS

27 คลิก Subscribe to this feed เพื่อใช้บริการแจ้งข่าวใหม่ผ่าน Internet Explorer คัดลอก URL เพื่อใช้บริการ แจ้งข่าวใหม่โดยใช้โปรแกรม Feedreader

28 ระบุคำ สืบค้น การค้นหา ข่าว thailand

29 แจ้งเตือนข่าวใหม่ที่เกี่ยวข้อง กับคำสืบค้นโดยใช้ RSS เลือกอ่านข่าวที่ ต้องการ

30 แหล่ง ที่มา เลือกอ่านข่าวอื่นจากคำ สืบค้นเดิม

31 http://www.cnn.com ระบุคำ สืบค้น

32 http://www.bbc.co.uk ระบุคำ สืบค้น

33 อ่านข่าวจำแนกตาม กลุ่มต่าง ๆ http://news.google.com

34 หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ต่าง ๆ

35 RSS ย่อมาจากคำว่า Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ โดยส่งข่าว หรือข้อมูลใหม่ๆ ให้ถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดเวลาที่มีการ Update โดยไม่ต้อง เสียเวลาเปิดเว็บไซต์เข้ามาค้นหา ผู้ใช้ สามารถติดตามข่าวสารใหม่ๆได้ทันที นำเสนอข่าวหรือบทความ ในรูปแบบ มาตรฐาน XML © Jeerapan Sawatdipong February,14 2008. RSS คืออะไร

36 รู้ได้อย่างไรว่าเว็บไหน มีบริการ RSS สังเกตได้จากสัญลักษณ์ที่มี เครื่องหมาย ส่วนใหญ่มักอยู่บริเวณเมนูหลัก หรือบริเวณส่วนล่างของหน้าเว็บ เพจ © Jeerapan Sawatdipong February,14 2008.

37 http://feedreader.com คลิก DOWNLOAD

38 เลือกไฟล์ ดาว์นโหลด

39 1. เปิดโปรแกรม Feedreader 2. เปิดเวบเพจที่ให้บริการ RSS และคลิกที่ RSS หรือสัญลักษณ์ 3. Copy URL ของเว็บเพจที่ต้องการใช้ บริการ 4. นำ URL ไปวางใว้ในช่อง Add Feed 5. คลิก OK ขั้นตอนการใช้บริการ Alert RSS Feed

40 1. เปิดโปรแกรม FeedReader 1

41 2. สร้างโฟลเดอร์เพื่อ เก็บข้อมูล - คลิก File เลือก New - เลือก New feed - ตั้งชื่อ Folder 2

42 3. เปิดเวบเพจที่มี บริการ RSS และคลิกที่ สัญลักษณ์ของ RSS 2 4 4. คัดลอก URL ของ หัวข้อที่ต้องการ

43 5. คลิก NEW และวาง URL ลงในช่อง Add Feed 6. คลิก OK 5 6

44 http://www.cnn.com

45 1 1. คัดลอก URL ของ หัวข้อที่สนใจ

46 5. คลิก NEW และวาง URL ลงในช่อง Add Feed 6. คลิก OK 2 3

47 แจ้งเตือนข่าวใหม่ที่เกี่ยวข้อง กับคำสืบค้นโดยใช้ RSS

48 คลิก Subscribe to this feed เพื่อใช้บริการแจ้งข่าวใหม่ผ่าน Internet Explorer คัดลอก URL เพื่อใช้บริการ แจ้งข่าวใหม่โดยใช้โปรแกรม Feedreader

49 1. คลิก NEW และวาง URL ลงในช่อง Add Feed 2. คลิก OK 1 2

50 ปรากฏข้อมูลในเวบเพจที่ใช้ บริการ RSS

51 เลือกอ่านข่าวที่ ต้องการ เนื้อหาของข่าวที่เปิดอ่าน ( หากเนื้อหาไม่ปรากฎให้คลิดที่ลูกศร หลังชื่อหัวข้อ )

52 ต้องการลบข้อมูล 1. เลือกโฟลเดอร์ หรือรายการ ที่ต้องการลบ 2. คลิกขวา และเลือก Delete

53 ถาม - ตอบ


ดาวน์โหลด ppt E-News For Modern Life งานบริการสารนิเทศ ฝ่ายบริการ ทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google