งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร อุบัติเหตุ ไม่ใช่เหตุบังเอิญ อุบัติเหตุเกิดจาก ประมาท ขาดความรู้, ประสบการณ์ ขาดความระมัดระวัง ขาดสติ เมาสุรา - เสพยาบ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร อุบัติเหตุ ไม่ใช่เหตุบังเอิญ อุบัติเหตุเกิดจาก ประมาท ขาดความรู้, ประสบการณ์ ขาดความระมัดระวัง ขาดสติ เมาสุรา - เสพยาบ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร อุบัติเหตุ ไม่ใช่เหตุบังเอิญ อุบัติเหตุเกิดจาก ประมาท ขาดความรู้, ประสบการณ์ ขาดความระมัดระวัง ขาดสติ เมาสุรา - เสพยาบ้า คึกคะนอง, เตรียมการไม่ดี

3 การป้องกันอุบัติเหตุจราจร สภาพร่างกาย - จิตใจ ไม่ขับขี่ขณะเจ็บป่วย - อ่อนเพลีย ง่วงนอน ไม่เสพสุรา หรือยาบ้า ต้องมีสภาพจิตใจปกติ ชำนาญในการขับขี่ และขับขี่ถูกต้อง ตามกฎจราจร ความพร้อมของรถ พร้อมเรื่องเส้นทาง รู้กฎจราจร ข้อบังคับ เครื่องหมาย และปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด

4 ยานพาหนะ เครื่องยนต์บกพร่อง ขาดการบำรุงรักษา, อุปกรณ์ไม่ครบ สภาพสิ่งแวดล้อม ฝนตก ถนนลื่น ควัน หมอก สัญญาณจราจรไม่ชัดเจน

5 โครงการ 3 ม 2 ข 1 ร 3 ม มอเตอร์ไซด์ปลอดภัย หมวกนิรภัย เมาไม่ขับ 2 ข ใบอนุญาตขับขี่ คาดเข็มขัดนิรภัย 1 ร ความเร็วรถ

6 มอเตอร์ไซด์ การขับรถ เครื่องอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วน ถูกต้องและใช้การได้ดี รู้กฎจราจรและปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด

7 เครื่องอุปกรณ์สำหรับ รถจักรยานยนต์ ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยว เบรก แตร ท่อไอเสีย กระจกมองหลัง เครื่องวัดความเร็ว

8 อุปกรณ์ส่วนควบรถยนต์ ไฟหน้า, ไฟท้าย, ไฟเลี้ยว กระจกส่องหลัง, ส่องข้าง ห้ามล้อมือ และ ห้ามล้อเท้า แตร, ท่อไอเสีย เครื่องวัดความเร็ว ที่บังแดด เครื่องปัดน้ำฝน เข็มขัดนิรภัย บังโคลน, กันชนทั้งหน้าและท้าย

9 หมวกนิรภัย ขับขี่รถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกนิรภัย ทุกครั้ง ทั้งผู้ขับขี่ และผู้ซ้อนท้าย ต้องรัดสายรัดคางให้ แน่น กำบังลมต้องเป็นสี ขาวใส ฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 500 บาท ยกเว้น พระภิกษุ - สามเณร, นักบวช, ผู้นับถือศาสนา อื่น

10 หมวกนิรภัย การสวมหมวกต้องได้รับ มาตรฐาน ครึ่งใบ เต็มใบ เต็มหน้า ให้กระชับพอดี ต้องรัดสายคาง

11 ตรวจวัดทางลม หายใจ ผลการ ตรวจวัด เกินกว่า 50 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ กฎ มายถือว่าเมา โทษ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับตั้ง แต่ 2,000 - 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ดำเนินคดี ส่งฟ้องศาล เมาไม่ขับ

12 ใบอนุญาตขับขี่ พ. ร. บ. รถยนต์ โทษจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำ ทั้งปรับ เปรียบเทียบปรับได้ พ. ร. บ. ขนส่ง จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่ เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เปรียบเทียบปรับไม่ได้

13 คาดเข็มขัดนิรภัย ต้องคาดเข็มขัด นิรภัยขณะขับรถ ตลอดเวลา ผู้นั่งตอนหน้าคู่ คนขับต้องคาดเข็ม ขัดนิรภัยด้วย ไม่คาดเข็มขัด โทษ ปรับไม่เกิน 500 บาท ตัดคะแนน 10 แต้ม ยึด 15 วัน

14 ความเร็วรถ ใน กทม. และเขต เทศบาล รถเก๋ง และ รถจักรยานยนต์ ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 80 กม./ ชม. รถอื่นใช้ความเร็วไม่ เกิน 60 กม./ ชม. ตามลำดับ

15 รถฉุกเฉิน รถดับเพลิง, พยาบาล, ตำรวจ, ทหารหรือรถอื่นที่ ได้รับอนุญาตจาก ผบ. ตร. ให้ใช้ สัญญาณไฟแสง วับวาบ เสียง ไซเรน คนเดินเท้าต้อง หยุด - หลบชิด ขอบทาง ผู้ขับขี่ต้องหยุด หรือจอดให้ชิด ขอบทางด้านซ้าย ขับขี่ตามระยะห่าง ไม่น้อยกว่า 50 ม.

16 อุบัติเหตุจราจร เกี่ยวข้องกับ คน, ยานพาหนะ, สภาพ สิ่งแวดล้อม คน ปัญหาสุขภาพ ( สายตา, หู, โรค ประจำตัว ) พฤติกรรม ( รถเร็ว, ขาดวินัยจราจร, ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ) ขาดความรู้ความชำนาญ

17 ขอขอบคุณทุกท่าน งานจราจร สภ. เมือง กำแพงเพชร


ดาวน์โหลด ppt สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร อุบัติเหตุ ไม่ใช่เหตุบังเอิญ อุบัติเหตุเกิดจาก ประมาท ขาดความรู้, ประสบการณ์ ขาดความระมัดระวัง ขาดสติ เมาสุรา - เสพยาบ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google