งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร
อุบัติเหตุ ไม่ใช่เหตุบังเอิญ อุบัติเหตุเกิดจาก ประมาท ขาดความรู้ , ประสบการณ์ ขาดความระมัดระวัง ขาดสติ เมาสุรา - เสพยาบ้า คึกคะนอง , เตรียมการไม่ดี

2 การป้องกันอุบัติเหตุจราจร
สภาพร่างกาย - จิตใจ ไม่ขับขี่ขณะเจ็บป่วย - อ่อนเพลีย ง่วงนอน ไม่เสพสุรา หรือยาบ้า ต้องมีสภาพจิตใจปกติ ชำนาญในการขับขี่ และขับขี่ถูกต้องตามกฎจราจร ความพร้อมของรถ พร้อมเรื่องเส้นทาง รู้กฎจราจร ข้อบังคับ เครื่องหมาย และปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด

3 ยานพาหนะ สภาพสิ่งแวดล้อม เครื่องยนต์บกพร่อง
ขาดการบำรุงรักษา , อุปกรณ์ไม่ครบ สภาพสิ่งแวดล้อม ฝนตก ถนนลื่น ควัน หมอก สัญญาณจราจรไม่ชัดเจน

4 โครงการ 3 ม 2 ข 1 ร 3 ม มอเตอร์ไซด์ปลอดภัย หมวกนิรภัย เมาไม่ขับ 2 ข
โครงการ 3 ม 2 ข 1 ร 3 ม มอเตอร์ไซด์ปลอดภัย หมวกนิรภัย เมาไม่ขับ 2 ข ใบอนุญาตขับขี่ คาดเข็มขัดนิรภัย 1 ร ความเร็วรถ

5 มอเตอร์ไซด์ การขับรถ เครื่องอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนถูกต้องและใช้การได้ดี
รู้กฎจราจรและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

6 เครื่องอุปกรณ์สำหรับรถจักรยานยนต์
ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยว เบรก แตร ท่อไอเสีย กระจกมองหลัง เครื่องวัดความเร็ว

7 อุปกรณ์ส่วนควบรถยนต์
ไฟหน้า , ไฟท้าย , ไฟเลี้ยว กระจกส่องหลัง , ส่องข้าง ห้ามล้อมือ และ ห้ามล้อเท้า แตร , ท่อไอเสีย เครื่องวัดความเร็ว ที่บังแดด เครื่องปัดน้ำฝน เข็มขัดนิรภัย บังโคลน , กันชนทั้งหน้าและท้าย

8 หมวกนิรภัย ฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 500 บาท
ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย ต้องรัดสายรัดคางให้แน่น กำบังลมต้องเป็นสีขาวใส ฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน บาท ยกเว้น พระภิกษุ-สามเณร , นักบวช , ผู้นับถือศาสนาอื่น

9 การสวมหมวกต้องได้รับมาตรฐาน
หมวกนิรภัย ครึ่งใบ เต็มใบ เต็มหน้า ให้กระชับพอดี ต้องรัดสายคาง

10 เมาไม่ขับ ตรวจวัดทางลมหายใจ ผลการตรวจวัด เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ กฎมายถือว่าเมา โทษ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับตั้งแต่ 2, ,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดำเนินคดี ส่งฟ้องศาล

11 ใบอนุญาตขับขี่ พ.ร.บ.รถยนต์ โทษจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เปรียบเทียบปรับได้ พ.ร.บ. ขนส่ง จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เปรียบเทียบปรับไม่ได้

12 คาดเข็มขัดนิรภัย ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถตลอดเวลา
ผู้นั่งตอนหน้าคู่คนขับต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วย ไม่คาดเข็มขัด โทษปรับไม่เกิน 500 บาท ตัดคะแนน 10 แต้ม ยึด15วัน

13 ความเร็วรถ ใน กทม.และเขตเทศบาล
รถเก๋ง และ รถจักรยานยนต์ ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน 80 กม./ชม. รถอื่นใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม. ตามลำดับ

14 รถฉุกเฉิน รถดับเพลิง , พยาบาล ,ตำรวจ , ทหารหรือรถอื่นที่ได้รับอนุญาตจาก ผบ.ตร.ให้ใช้สัญญาณไฟแสงวับวาบ เสียงไซเรน คนเดินเท้าต้องหยุด - หลบชิดขอบทาง ผู้ขับขี่ต้องหยุดหรือจอดให้ชิดขอบทางด้านซ้าย ขับขี่ตามระยะห่างไม่น้อยกว่า 50 ม.

15 อุบัติเหตุจราจร เกี่ยวข้องกับ คน , ยานพาหนะ , สภาพสิ่งแวดล้อม
ปัญหาสุขภาพ ( สายตา , หู , โรคประจำตัว ) พฤติกรรม ( รถเร็ว , ขาดวินัยจราจร , ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ) ขาดความรู้ความชำนาญ

16 ขอขอบคุณทุกท่าน งานจราจร สภ.เมืองกำแพงเพชร


ดาวน์โหลด ppt สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google