งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบเขตและความรุนแรง การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) เรือนจำจังหวัดฝาง 20 กันยายน – 4 พฤศจิกายน พ. ศ.2552 ผู้ป่วยเข้านิยามอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบเขตและความรุนแรง การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) เรือนจำจังหวัดฝาง 20 กันยายน – 4 พฤศจิกายน พ. ศ.2552 ผู้ป่วยเข้านิยามอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จำนวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอบเขตและความรุนแรง การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) เรือนจำจังหวัดฝาง 20 กันยายน – 4 พฤศจิกายน พ. ศ.2552 ผู้ป่วยเข้านิยามอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จำนวน ทั้งหมด 85 ราย ( อัตราป่วย ) – นักโทษชาย 73 ราย อัตราป่วย 8.8% ( เป็นผู้ป่วยยืนยัน 7 ราย ) – นักโทษหญิง 10 ราย อัตราป่วย 6.8% ( ไม่ พบผู้ป่วยยืนยัน ) – เจ้าหน้าที่เรือนจำ 2 ราย อัตราป่วย 4.2% ( ไม่ได้ส่งตัวอย่าง throat swab) วินิจฉัยปอดอักเสบและรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน 2 ราย จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยา Oseltamivir 25 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต จำนวนผู้ที่มีอาการไอหรือเจ็บคอแต่ไม่เข้านิยาม 110 ราย

2 จำนวนผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จำแนก ตามวันเริ่มป่วยและอาชีพ เรือนจำจังหวัดฝาง 20 กันยายน – 4 พฤศจิกายน พ. ศ.2552 (n=85) 16 18 20 22 24 26 28 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 1 3 ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. วันเริ่มป่วย เริ่มดำเนินการควบคุมโรค จัดห้องแยกโรค 2 ห้อง ห้องแยกโรคผู้ต้องขังหญิง หัวหน้าห้องตรวจคัดกรองสมาชิกในห้องทุกวัน เฝ้าระวังเป็นพิเศษกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน ต้มช้อนก่อนรับประทานอาหาร จุดล้างมือสำหรับผู้เข้าเยี่ยม ตรวจคัดกรองผู้ต้องขังเข้าใหม่ ค้นหาผู้ป่วย แยกผู้ป่วย + ให้ยา oseltamivir ให้ความรู้ และเน้นการสวม หน้ากากอนามัย + ล้างมือ ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม จำนวนผู้ป่วย ( คน )

3 ผลการติดตามการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ เรือนจำจังหวัดฝาง 21 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน พ. ศ.2552 จำนวนผู้ป่วย ( คน ) วันเริ่มป่วย Seasonal flu A Negative for influenza


ดาวน์โหลด ppt ขอบเขตและความรุนแรง การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A (H1N1) เรือนจำจังหวัดฝาง 20 กันยายน – 4 พฤศจิกายน พ. ศ.2552 ผู้ป่วยเข้านิยามอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google