งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความร่ำรวยที่ แท้จริง คุณจะร่ำรวย เมื่อคุณพอใจใน สิ่งที่คุณมีอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความร่ำรวยที่ แท้จริง คุณจะร่ำรวย เมื่อคุณพอใจใน สิ่งที่คุณมีอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความร่ำรวยที่ แท้จริง

3 คุณจะร่ำรวย เมื่อคุณพอใจใน สิ่งที่คุณมีอยู่

4 จงแบ่งปันแก่ผู้อื่น ในสิ่งที่คุณ อยากเก็บไว้เอง

5 รักคน แต่อย่ารักวัตถุ ใช้วัตถุ แต่อย่าใช้คน

6 บ้านบนสวรรค์ คือที่อยู่แท้จริงของเรา

7 เงินและทองคำเป็นทาสที่ดี แต่เป็นนายที่น่ากลัว

8 ถ้าคุณอยากรวย จงนับทุกสิ่งที่คุณมีที่เงิน ซื้อไม่ได้

9 การรับใช้พระเจ้า เป็นการลงทุนที่ให้เงินปัน ผลนิรันดร์

10 ทุกสิ่งที่เรามี ล้วนแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้า ให้ยืม

11 ชีวิตที่อยู่เพื่อพระเจ้า ทิ้งมรดกที่ยั่งยืนไว้ให้

12 ผู้ที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ใน สวรรค์ คือผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก

13 ทำไมต้องจ่ายแพงเพื่อแลกกับ สิ่งของในโลก ในเมื่อชีวิตนิรันดรนั้นได้เปล่า

14 พระเจ้าประทานทุกสิ่งที่มีให้กับ เรา เราจงถวายทุกสิ่งที่มีให้กับ พระองค์

15 ไม่มีมรดกใดจะมีค่าเท่ากับ คุณธรรม

16 ปัญญาเพียงน้อยก็ดีกว่าความ มั่งคั่งมหาศาล

17 ขัดสนเป้าหมายในชีวิต แย่ยิ่งกว่าขัดสนเงินทอง

18 ทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ ที่ใด ใจของท่านก็จะอยู่ที่นั่น ด้วย ( มธ.6,19-21)

19 ผู้ที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย ก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วย

20 ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้า บ่าว สองนายได้ ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับ ใช้พระเจ้า และเงินทองพร้อมกันไม่ได้

21 ท่านยังขาดสิ่งหนึ่ง จงไปขาย ทุกสิ่งที่มี มอบเงินให้คนจน และท่านจะมี ขุมทรัพย์ในสวรรค์ แล้วจงติดตามเรามาเถิด

22 ยากจริงหนอ ที่คนมั่งมีจะเข้าสู่พระ อาณาจักร อูฐจะลอดรูเข็ม ยังง่ายกว่าคนมั่งมีเข้าสู่พระ อาณาจักร

23 ความรักเงินตรา เป็นรากเหง้าแห่งความชั่ว ร้ายทุกประการ

24 คนที่อยากรวย ก็ตกเป็น เหยื่อของการทดลอง ติดกับดัก และตกลงไปใน ตัณหาชั่วร้ายโง่เขลา

25 อย่าขวนขวายหาอาหารที่กิน แล้วเสื่อสลายไป จงหาอาหารที่คงอยู่และนำ ชีวิตนิรันดร


ดาวน์โหลด ppt ความร่ำรวยที่ แท้จริง คุณจะร่ำรวย เมื่อคุณพอใจใน สิ่งที่คุณมีอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google