งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES จงใช้เวลา จงใช้เวลา …..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES จงใช้เวลา จงใช้เวลา ….."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES จงใช้เวลา จงใช้เวลา …..

3 จงใช้เวลาเพื่อรัก... นี่คือเคล็ดลับของเยาว์วัยตลอดกาล

4 จงใช้เวลาเพื่อหัวเราะนี่คือดนตรีแห่งหัวใจ

5 จงใช้เวลาเพื่อร้องไห้นี่คือเครื่องหมายของหัวใจที่ยิ่งใหญ่

6 จงใช้เวลาเพื่ออ่านนี่คือที่มาของความรู้

7 จงใช้เวลาเพื่อได้ยินนี่คืออำนาจของปัญญา

8 จงใช้เวลาเพื่อคิด นี่คือกุญแจแห่งความสำเร็จ

9 จงใช้เวลาเพื่อเล่น นี่คือความสดชื่นของความ เป็นเด็ก จงใช้เวลาเพื่อเล่น นี่คือความสดชื่นของความ เป็นเด็ก

10 จงใช้เวลาเพื่อฝันนี่คือลมหายใจของความสุข

11 จงใช้เวลาเพื่อมีชีวิต เพราะเวลาผ่านไปอย่าง รวดเร็ว และไม่เคยหวนกลับ SHARE THIS SLIDE SHOW WITH THOSE YOU THINK WILL APPRECIATE IT! For more PowerPoint shows visit: www.naikzadswindow.com


ดาวน์โหลด ppt ♫ Turn on your speakers! ♫ Turn on your speakers! CLICK TO ADVANCE SLIDES จงใช้เวลา จงใช้เวลา …..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google