งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
โดย ศตส.จ.ขอนแก่น

2 ข้อมูลทั่วไป จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดพื้นที่ตอนใน
* แบ่งการปกครอง ออกเป็น 26 อำเภอ 198 ตำบล 2,331 หมู่บ้าน ชุมชน * ประชากรรวม 1.6 ล้านคน * ไม่มีแหล่งผลิตยาเสพติด/การนำเข้า * สภาพปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับเบาบาง

3 ชนิดของยาเสพติดที่แพร่ระบาด ชนิดของยาเสพติดที่มีการค้า
สถานการณ์การค้าและแพร่ระบาด ชนิดของยาเสพติดที่แพร่ระบาด ชนิดของยาเสพติดที่มีการค้า ยาเสพติด ราคาเฉลี่ย ยาบ้า บาท/เม็ด กัญชา บาท/ห่อ สารระเหย 50 บาท/กระป๋อง

4 เปรียบเทียบการจับกุม
ตัวยาหลักในพื้นที่ คดี ยาบ้า 392,712 เม็ด ยาบ้า 52,815 เม็ด

5 พื้นที่การค้าและแพร่ระบาด
สถานที่จับกุม 1.สถานที่เชิงพาณิชย์(หอพัก ร้านค้า) 2.สถานที่สาธารณะ 3.บ้านพักอาศัย

6 ข้อหาที่จับกุม ช่วงอายุผู้ถูกจับ
ชาย>หญิง ช่วงเวลาการจับกุม (ห้วงเวลาของข้อมูล ตค.50-มีค.51)

7 การปฏิบัติงานของหน่วย

8 สถิติการเข้ารับการบำบัดรักษาห้วง ต.ค. 50 – มี.ค.51แยกตามช่วงอายุ
ด้านDemand สถิติการเข้ารับการบำบัดรักษาห้วง ต.ค. 50 – มี.ค.51แยกตามช่วงอายุ

9 ข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดสูงสุด แยกรายอำเภอ 5 อันดับ
สถิติการเข้ารับการบำบัดรักษาห้วง ต.ค. 50 – มี.ค.51 แยกตามอำเภอ 5 อันดับ

10 สถิติการเข้ารับการบำบัดรักษา ห้วง ต.ค. 50 – มี.ค.51แยกตามชนิดยาเสพติด

11 สถิติผู้เข้ารับการบำบัด แยกรายเดือน 5 อันดับ
อำเภอ ตค.50 พย.50 ธค.50 มค51 กพ.51 มีค.51 เมือง 79 47 10 7 15 น้ำพอง 3 1 - ชุมแพ 5 2 บ้านไผ่ 4 เขาสวนกวาง

12 อาชีพที่เข้ารับการบำบัด
สถิติการเข้ารับการบำบัดรักษาห้วง ต.ค. 50 – มี.ค.51 แยกตามอำเภอ 5 อันดับ

13 สรุปสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
สถานการณ์การค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ขอนแก่น ส่วนใหญ่เป็นยาบ้า โดยยาบ้าบางส่วน ถูกนำเข้ามาจากชายแดนอีสานตอนบน และส่งต่อนักค้าที่ กทม. ก่อนนำมาจำหน่ายรายย่อยที่ขอนแก่น บางส่วนถูกนำเข้ามาจากพื้นที่จังหวัดชายแดน และจังหวัดตอนในทางภาคอีสานโดยตรง และบางส่วนถูกนำมาจากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนล่าง และชายแดนภาคตะวันออก(ปราจีนบุรี) พื้นที่เฝ้าระวังยาเสพติด(ด้านการค้าและแพรร่บาด) ได้แก่ เขตชุมชนเมือง น้ำพอง ชุมแพ บ้านไผ่ เขาสวนกวาง กระนวน กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาด ส่วนใหญ่เป็นการเข้าบำบัดยาบ้า และเป็นกลุ่มอาชีพช่าง(รับจ้างทั่วไป) ช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ที่ ปี ที่อยู่ปัจจุบันอยู่เขตเมืองขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google