งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการเฝ้าระวังโรคช่วง สถานการณ์อุทกภัย จังหวัดนครปฐม 21 พฤศจิกายน 2554 ดรุณี โพธิ์ศรี งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการเฝ้าระวังโรคช่วง สถานการณ์อุทกภัย จังหวัดนครปฐม 21 พฤศจิกายน 2554 ดรุณี โพธิ์ศรี งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการเฝ้าระวังโรคช่วง สถานการณ์อุทกภัย จังหวัดนครปฐม 21 พฤศจิกายน 2554 ดรุณี โพธิ์ศรี งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 ท่วมตั้งแต่ 2 กันยายน 2554 เป็นต้นมา (ประมาณ 78 วัน) เสียชีวิต 16 ราย (ไฟฟ้าช็อต 6 ราย จมน้ำตาย 10 ราย) แหล่งที่มา : ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกัน และ แก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย จังหวัดนครปฐม ณ 18 พย 54

3

4 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 20 พย 54) เปรียบเทียบจำนวนผป.โรคอุจจาระร่วงกับค่ามัธยฐาน จ.นครปฐม

5 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 20 พย 54) เปรียบเทียบจำนวนผป.โรคอุจจาระร่วงกับค่ามัธยฐาน จ.นครปฐม

6 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 20 พย 54) เปรียบเทียบจำนวนผป.โรคอาหารเป็นพิษกับค่ามัธยฐาน จ.นครปฐม

7 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 20 พย 54) สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในช่วงน้ำท่วม จำแนกรายอำเภอ จังหวัดนครปฐม

8 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 20 พย 54) สถานการณ์โรคอุจจาระร่วงในช่วงน้ำท่วม จำแนกรายอำเภอ จังหวัดนครปฐม

9 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 20 พย 54) สถานการณ์โรคตาแดงในช่วงน้ำท่วม จังหวัดนครปฐม

10 แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม ( ณ 20 พย 54) สถานการณ์โรคตาแดงในช่วงน้ำท่วม จังหวัดนครปฐม

11 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 20 พย 54) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

12 เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์(ข้อมูล ณ 20 พย 54) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

13 เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยงูกัด จำแนกรายสัปดาห์(ข้อมูล ณ 20 พย 54) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

14 โรคที่สำคัญ ณ ศูนย์พักพิง จากระบบเฝ้าระวัง (ข้อมูล ณ 20 พย 54) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

15

16 Darunee Phosri :201154


ดาวน์โหลด ppt รายงานการเฝ้าระวังโรคช่วง สถานการณ์อุทกภัย จังหวัดนครปฐม 21 พฤศจิกายน 2554 ดรุณี โพธิ์ศรี งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google