งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- Excuse me. Could you tell me. How to get to the post office, please ? ( เอ็กคิวซ มี คุด ยู เทล มี ฮาว ทู เกท ทู เธอะโพส อ๊อฟฟิซ พลีส ) ขอโทษค่ะ กรุณาบอกฉันหน่อยได้ไหม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- Excuse me. Could you tell me. How to get to the post office, please ? ( เอ็กคิวซ มี คุด ยู เทล มี ฮาว ทู เกท ทู เธอะโพส อ๊อฟฟิซ พลีส ) ขอโทษค่ะ กรุณาบอกฉันหน่อยได้ไหม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 - Excuse me. Could you tell me. How to get to the post office, please ? ( เอ็กคิวซ มี คุด ยู เทล มี ฮาว ทู เกท ทู เธอะโพส อ๊อฟฟิซ พลีส ) ขอโทษค่ะ กรุณาบอกฉันหน่อยได้ไหม ไปที่ทำการไปรษณีย์อย่างไร หรือประโยคดังต่อไปนี้ - Excuse me. Could you tell me. The way to post office, please ? ( เอ็กคิวซ มี คุด ยู เทล มี เดอะ เวย์ ทู โพส อ๊อฟ ฟิช พลีส ) ขอโทษค่ะ กรุณาบอกทางไปที่ทำการไปรษณีย์ฉันหน่อยได้ไหม - Excuse me. Could you give me direction to post office, please ? ( เอ็กคิวซ มี คุด ยู กีฟ มี ไดร เรค ชัน ทู โพส อ๊อฟฟิช พลีส ) ขอโทษค่ะ ช่วยกรุณาบอกฉันหน่อยทางไปที่ทำการไปรษณีย์ไปทาง ไหน - Excuse me. Could you tell me. Where post office, please ? ( เอ็กคิวซ มี คุด ยู เทล มี แวร์ โพส อ๊อฟฟิช พลีส ) ขอโทษ กรุณาบอกฉันหน่อยที่ทำการไปรษณีย์ไปทางไหน ในกรณีผู้ถามเพื่อความมั่นใจว่ากำลังเดินไปตามทิศทางที่ถูกต้องก็จะใช้ประโยคต่อไปนี้ - Is this the way to the post office ? ( อิส ดิส เธอะ เวย์ ทู เธอะ โพส อ๊อฟฟิช ) ทางนี้ไปที่ทำการไปรษณีย์ใช่ไหม ?

4

5 บทสนทนา

6 คำตอบ คือ I' m fine หรือ well หรือ quite well. ( ไอแอมไฟน์หรืออามไฟน์ หรือ เวล ไคว้ เวล ) สบายดี - Not well. ( น้อท เวล ) ไม่ค่อยสบาย - I have a head ache. ( ไอ แฮฟว์ อะ เฮ้ด เอ่ค ) รู้สึกปวดศีรษะ

7 - I have the flu. ไอ แฮฟว์. เธอะ ฟลู ) ไข้หวัดใหญ่ - Not so well, thanks. I ( have ) got a cold. หรือ I have a cold. ( น้อท โซ เวล, แธ้งส์. ไอ แฮบว์ ก้อทอ ะ โคลด์ หรือ ไอ แฮบว์อะ โคล ) ไม่สบายค่ะ เป็นหวัด

8 - How are you ? ( ฮาว อาร์ ยู ) สบายดีหรือ. ใช้ในโอกาสทั่วไป คำตอบ คือ I' m fine หรือ well หรือ quite well. ( ไอแอมไฟน์หรืออามไฟน์ หรือ เวล ไคว้ เวล ) สบายดี - Not well. ( น้อท เวล ) ไม่ค่อยสบาย

9 - I have a head ache. ( ไอ แฮฟว์ อะ เฮ้ด เอ่ค ) รู้สึกปวดศีรษะ - I have the flu. ไอ แฮฟว์. เธอะ ฟลู ) ไข้หวัดใหญ่ - Not so well, thanks. I ( have ) got a cold. หรือ I have a cold. ( น้อท โซ เวล, แธ้งส์. ไอ แฮบว์ ก้อทอ ะ โคลด์ หรือ ไอ แฮบว์อะ โคล )

10 - I have a stomach ache. ( ไอ แฮฟว์ สทั่มมัค เอ้ค ) ดิฉันปวดท้องหรือกระเพาะอาหาร - I have a tooth ache ( ไอ แฮฟว์ ทูธ เอ้ค ) ดิฉันปวดฟัน - My gums are sore.. ( มายกัมส์ อาร์ ซอร์ ) ดิฉันปวดเหงือก

11 - Where are you going ? ( แวร์ อาร์ ยู โก๊อิ่ง ) จะไปไหนคะ - To the market ( ทู เธอะ ม้าร์เก็ตท ) ไปตลาดค่ะ

12

13 - Pleased to see you. ( พลีสท์ ทู ซียู่ ) ยินดีที่ได้รู้จักคุณ - Pleased to meet you. ( พลีส ทู มีท ยู ) ยินดีที่ได้รู้จักคุณ

14 บทการ สัมภาษณ์

15 Q : Good morning / afternoon A : Good morning / afternoon – sir / mam. Q : How are you today? How are you doing? ** ทั้งหมด ความหมายเดียวกัน ว่า สบายดีไหม ** How do you do?

16 A : I’m fine / I’m good..thanks and you? Q : ก็แล้วแต่เค้าจะตอบ การสัมภาษณ์ ( interview ) ส่วนนี้เป็น การเข้าเรื่องการสัมภาษณ์ Q : Would you like to tell me about yourself? อยากให้เล่าเกี่ยวกับตัวเอง

17 A : I was born in … I graduated from …. In … ปีที่จบ Major …. When I was student. I have experienced sum part time jobs as …. ( ถ้ามี / ถ้าไม่มีข้าม ไป ) On my free time. I like to surf net and ….( งานอดิเรก ) เช่น reading, movies, แต่ควรจะ เป็น เรื่องที่เกี่ยวข้องกะงานเอาไว้จะดีกว่า....

18 Q : Would you like to tell me about your wok experiences? เล่าการทำงาน A : After graduated in 2000 ( สมมติ ) I have got a first job at …. ชื่อบ. Worked as … ตำแหน่งงาน My responsibility are …. ทำอะไรบ้าง.... Second job …. งานที่ 2 …

19 ** ให้เล่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบตาม ประสบการณ์ของเรา ** คำถามเพิ่มเติม จากการเล่าประสบการณ์ของ เรา Following questions Q : Do you have a computer skill ? ทักษะคอม Can you speak other language? พูดภาษาอื่น ได้อีกไหม Can you use internet? ใช้อินเตอร์เน็ต

20 Can you use office material? เครื่องใช้ สำนักงานเป็นไหม - Yes I can. Do you stay alone in Bangkok? อยู่กรุงเทพคน เดียวเหรอ - Yes / No, with friends,relatives Do you have sister or brother? อันนี้โดนเอง เลย.. ไม่รู้จะถามทำไม - Yes,1 sister / No am the only one child

21 จัดทำโดย นางสาวสุกัญญา ฝั่งสระ ม.6/10 เลขที่ 28 นายอดิศักดิ์ วิลัยเลิศ ม.6/10 เลขที่ 14


ดาวน์โหลด ppt - Excuse me. Could you tell me. How to get to the post office, please ? ( เอ็กคิวซ มี คุด ยู เทล มี ฮาว ทู เกท ทู เธอะโพส อ๊อฟฟิซ พลีส ) ขอโทษค่ะ กรุณาบอกฉันหน่อยได้ไหม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google