งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
more than I can say woh woh yeah yeah I love you more than I can say. I'll love you twice as much tomorrow Love you more than I can say. woh woh yeah yeah I miss every single day Why must my life be filled with sorrow Love you more than I can say Don't you know I need you so Oh tell me please I gotta know Do you mean to make me cry Am I just another guy? woh woh yeah yeah I miss you more than I can say Why must my life be filled with sorrow Love you more than I can say Oh don't you know I need you so woh woh yeah yeah I love you more than I can say

2 English from song resource :

3 Label

4 ผลงานนักเรียนและครูร่วมกันจัดกิจกรรม
Conversation and summary Wanan : Good morning , Nawaporn . Nawaporn : Good morning,Wanan. How are you ? Wanan : I’m well . And you ? Nawaporn : Me too ! Thank you . What’s this ? Wanan : It’s a durian . How much ? Nawaporn : It’s 115 baht ? Do you like it ? Wanan : Yes , I do. Where did you buy ? Nawaporn : I bought from Big C .What color is it ? Wanan : Yellow. I will go now . Bye ! Nawaporn : Good - bye. See you soon . Summary Wanan is my friend . He bought a durian from Big C . It is 115 baht. It is yellow. He likes to eat durian . He’s happy . Note : You can change the underlined words.

5 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่องการทักทาย ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

6 การทักทายหรือสวัสดีในภาษาไทย (Greeting)
ที่ ประเภทของการทักทาย คำถามทักทาย การตอบรับ 1 2. 1.แบบเป็นทางการ 1.1 Good morning ( กึด มอร์หนิ่ง ) คำทักทายตอนเช้าถึงเที่ยง 1.2 Good afternoon ( กึด อ่าฟเทอร์นูน) คำทักทายตอนหลังเที่ยงถึงก่อนพลบค่ำหรือเย็น 1.3Good evening ( กึด อีฟเว็นหนิ่ง ) คำทักทายตอนเย็นหรือพลบค่ำ 2.แบบไม่เป็นทางการ 2.1 Hello ! (เฮลโล่) หรือ Hullo ! (ฮัลโล่) หรือ Hi ! (ไฮ) ใช้กล่าวสวัสดีทั่วไปไม่จำกัดเวลา สามารถเอ่ยชื่อบุคคลตามหลังคำกล่าวสวัสดีเหล่านี้ได้ทักทายอย่างเป็นกันเอง    1.ถามแบบเป็นทางการใช้เมื่อพบกันครั้งแรกในชีวิต How do you do ? ( ฮาว ดู ยู ดู ) สบายดีหรือ พูดตอบคำเดิม คือ How do you do ? 2.พบกันครั้งต่อไปให้ถามว่า How are you ? ( ฮาว อาร์ ยู ) สบายดีหรือ .ใช้ในโอกาสทั่วไป How are you doing ? ( ฮาว อาร์ ยู ดูอิ่ง)   Are you well ? . 1.ตอบรับแบบเป็นทางการ ใช้เมื่อพบกันครั้งแรกในชีวิต พูดตอบคำเดิม คือ How do you do ? 2.พบกันครั้งต่อไปให้ตอบว่า2.1 I' m fine หรือ well หรือ quite well . Very well. (ไอแอมไฟน์หรืออามไฟน์ หรือ เวล ไคว้ เวล ) สบายดี 2.2 I’m o.k., thanks.   Not so bad ก็เรื่อยๆ     3. ตอบรับกรณีเจ็บป่วย 3.1 Not well.(น้อท เวล) ไม่ค่อยสบาย 3.2 I have a head ache. ( ไอ แฮฟว์ อะ เฮ้ด เอ่ค ) รู้สึกปวดศีรษะ 3.3 I have the flu. ไอ แฮฟว์ .เธอะ ฟลู ) ไข้หวัดใหญ่ 3.4 Not so well, thanks. I ( have ) got a cold. หรือ I have a cold. ( น้อท โซ เวล, แธ้งส์ . ไอ แฮบว์ ก้อทอ ะ โคลด์ หรือ ไอ แฮบว์อะ โคล ).

7 การกล่าวอำลา ( Leave taking )
1. Goodbye หรือ bye. ( กึดบาย หรือ บาย ) ลาก่อน ใช้ตอนกลางวัน 2. See you. (ซี ยู ) แล้วเจอกันนะ See you later ( again ก็ได้ ) ( ซี ยู เลเท่อร์ ( อะเกน ก็ได้) แล้วเจอกันอีกนะคะ 3. See you tomorrow. หรือ See you next time. ( ซี ยู ทูมอโร่ หรือ ซี ยู เน็คสท์ ไทม์ )พบกันพรุ่งนี้ หรือ พบกันโอกาสหน้า นะคะ 4. See you later ( again ก็ได้ ) ( ซี ยู เลเท่อร์ ( อะเกน ก็ได้) แล้วเจอกันอีกนะคะ 5. So long ( โซ ลองก์ ) ลาก่อน ใช้กับคนสนิทกัน 6. Take care.( เท็ค แคร์ ) รักษาสุขภาพ 7.  Good night. ราตรีสวัสดิ์                                               

8 Greeting People resource :

9 Name : Ning Occupation :Student Age : 12 Place :Bangkok Occupation : famers Age : 45 Place :Ayuttaya Name : Miss Yingluck Shinnawatra Occupation : Primeminister

10 Name: Miss nungtida Sopon
Age : 21 Movie star / singer Place : Nontaburee Washing machine Color : blue Price : 7,000 baht    Name:Mr. Sukrit Wisetkaew Age : 27 Name:Miss nungtida Sopon Age : 21 Occupation : Singer / movie star Place :Chiangmai / Nontaburee

11 Name: Miss Pancake Age : 25 Place : Bangkok Occupation : model Age : 35 Place : Bangkok Occupation :engineer Name :Miss Yingluck Shinnawatra Occupation : Primeminister Place : Chiangmai Acitivity : New year day

12 occupation place Age primeminister farmer singer student
สื่อภาพกิจกรรมชุดที่ 7 occupation place Age activity Washing machine soldier primeminister teacher farmer movie star singer engineer student name

13 กิจกรรมนักเรียน ( ตัวอย่าง ผลงานนักเรียน ) Conversation and Summary
Somsri : Good morning . How are you ? Ning : Good morning. I’m o.k. And you ? Somsri : Me too ! Thank you . What ’s your name ? Ning : My name is Ning . And you ? Somsri : I’m Somsri . What is your nick name ? Ning : My nick name is Ung. And you ? Somsri : My nick name is Sri . How old are you ? Ning : I’m 12 years old . And you ? Where is your house ? Somsri : I’m 12 years old . My house is in Bangkok . What class are you in ? Ning : I’m in m.s.1 . My house is in Bangkok . I want to go now. Bye! Somsri : See you tomorrow. Summary Hello ! my friend . I’m Ning . I’m 12 years old .I’m from Bangkok. I’m in m.s.1 I’m happy . Note : You can change the underlined words and picture .

14 ทักทาย - ตอบรับ ชุดที่ 4 ใช้ประกอบแผนการเรียนรู้ที่ 2-3
ทักทาย - ตอบรับ ชุดที่ 4 ใช้ประกอบแผนการเรียนรู้ที่ 2-3 What is her /his /her name? His / her name is………. What is his / her nick name? His / her nickname is……. How old is he / she ? He / she is…………….. Where is his / her house ? His / her house is ……… What class is he / she in ? He / she is in ………….. Where does he/ she from ? He / she is from ………… What does he/ she do ? He / she……………….. What’s this ? It ‘s a…………………… What are they ? They are ………………… How much ? It’s …………..baht . Where did you buy ? I bought from……………. Do you like it ? Yes, I do . No, I don’t.

15 Good – bye ! กล่าวลา - ตอบรับ ชุดที่ 5 Bye ! See you soon
กล่าวลา - ตอบรับ ชุดที่ 5 Bye ! Good – bye ! See you soon See you later Nice to meet you Nice to meet you too Thank you You’re welcome

16 กิจกรรมนักเรียน ( ตัวอย่าง ผลงานนักเรียน ) ชุดที่ 1
กิจกรรมนักเรียน ( ตัวอย่าง ผลงานนักเรียน ) ชุดที่ 1 Conversation and Summary Introduce myself Somsri : Good morning . How are you ? Sanya : Good morning. I’m o.k. And you ? Somsri: Me too ! Thank you .What’s your name ? Sanya : I’m Sanya. And you ? Somsri : I’m Somsri. What is your nick name ? Sanya : My nick name is SAn . How old are you ? Somsri : My nick name is Sri. I’m 12 years old . Sanya : Where are you ? Somsri : I’m in Bangkok . I want to go now. Bye! Sanya : See you tomorrow. Somsri : See you later . Summary Hello ! my friend . I’m Sanya .I’m a student . I’m 12 years old .I’m from Bangkok . I’m happy. Note : You can change the underlined words

17 Introduce famous people from the picture
Somsri : Good morning , Sanya . How are you ? Sanya : Good morning,, Somsri. I’m happy . And you ? Somsri: Me too ! Thank you . Look at the picture . Who is she ? Sanya : She is Miss Yingluck . Do you know her ? Somsri : Yes , I love her . What is her nick name ? Sanya : Her nick name is Poo. How old is she ? Somsri : She is years old . Where is she ? Sanya : She is in Chiangmai . I want to go now. Bye! Somsri : Bye! Somsri : See you tomorrow. Summary Hello ! my friend . I want to introduce a famous people . She is Miss Yingluck Shinnawatra . She is 45 years old. Her nickname is Poo. She is in Chiangmai . Somsri loves her . She is happy. Note : You can change the underlined words and picture .

18 Introduce other people
Somjai : Hello ! Lek . How are you ? Lek : Hi ! Somjai . I’m hot . And you ? Somjai : I’m so so. I want to introduce my friend . Her name is Ratsamee. Lek : I’m Lek . Nice to meet you . Ratsamee : Nice to meet you too . I’m Ratsamee. Are you here ? Lek : Yes, I am . Somjai is my close friend . What class are you in ? Ratsamee : I’m in m.s.1 . And you ? Lek : Me too ! I’m busy now. See you tomorrow .Bye . Ratsamee : See you soon . Where are you going ? Lek : The market . Let’s go. Ratsamee : O.k. I will go with you . Summary Hello ! I’m Lek . Somjai introduce Ratsamee to me . She is her friend . She is a student . She is in m.s.1. She is happy. She and Somjai go to the market . Note : You can change the underlined words .


ดาวน์โหลด ppt ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google