งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 more than I can say woh woh yeah yeah I love you more than I can say. I'll love you twice as much tomorrow Love you.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 more than I can say woh woh yeah yeah I love you more than I can say. I'll love you twice as much tomorrow Love you."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 more than I can say woh woh yeah yeah I love you more than I can say. I'll love you twice as much tomorrow Love you more than I can say. woh woh yeah yeah I miss every single day Why must my life be filled with sorrow Love you more than I can say Don't you know I need you so Oh tell me please I gotta know Do you mean to make me cry Am I just another guy? woh woh yeah yeah I miss you more than I can say Why must my life be filled with sorrow Love you more than I can say Oh don't you know I need you so woh woh yeah yeah I love you more than I can say

2 resource : http://www.youtube.com/watch?v=dGKnSdikqjw English from song

3 Label

4 Conversation and summary ผลงานนักเรียนและครูร่วมกันจัดกิจกรรม Wanan : Good morning, Nawaporn. Nawaporn : Good morning,Wanan. How are you ? Wanan : I’m well. And you ? Nawaporn : Me too ! Thank you. What’s this ? Wanan : It’s a durian. How much ? Nawaporn : It’s 115 baht ? Do you like it ? Wanan : Yes, I do. Where did you buy ? Nawaporn : I bought from Big C.What color is it ? Wanan : Yellow. I will go now. Bye ! Nawaporn : Good - bye. See you soon. Summary Wanan is my friend. He bought a durian from Big C. It is 115 baht. It is yellow. He likes to eat durian. He’s happy. Note : You can change the underlined words.

5 เรื่องการทักทาย ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

6 ที่ประเภทของการ ทักทาย คำถามทักทายการตอบรับ 1 2. 1. แบบเป็นทางการ 1.1 Good morning ( กึด มอร์หนิ่ง ) คำทักทายตอนเช้าถึง เที่ยง 1.2 Good afternoon ( กึด อ่าฟเทอร์นูน ) คำทักทายตอนหลังเที่ยง ถึงก่อนพลบค่ำหรือเย็น 1.3Good evening ( กึด อีฟ เว็นหนิ่ง ) คำทักทายตอนเย็นหรือ พลบค่ำ 2. แบบไม่เป็นทางการ 2.1 Hello ! ( เฮลโล่ ) หรือ Hullo ! ( ฮัลโล่ ) หรือ Hi ! ( ไฮ ) ใช้กล่าวสวัสดีทั่วไปไม่ จำกัดเวลา สามารถเอ่ย ชื่อบุคคลตามหลังคำ กล่าวสวัสดีเหล่านี้ได้ ทักทายอย่างเป็นกันเอง 1. ถามแบบเป็นทางการใช้เมื่อ พบกันครั้งแรกในชีวิต How do you do ? ( ฮาว ดู ยู ดู ) สบายดีหรือ พูดตอบคำเดิม คือ How do you do ? 2. พบกันครั้งต่อไปให้ถามว่า How are you ? ( ฮาว อาร์ ยู ) สบายดีหรือ. ใช้ในโอกาส ทั่วไป How are you doing ? ( ฮาว อาร์ ยู ดูอิ่ง ) Are you well ?. 1. ตอบรับแบบเป็นทางการ ใช้เมื่อพบกันครั้งแรกในชีวิต พูด ตอบคำเดิม คือ How do you do ? 2. พบกันครั้งต่อไปให้ตอบว่า 2.1 I' m fine หรือ well หรือ quite well. Very well. ( ไอแอมไฟน์หรืออามไฟน์ หรือ เวล ไคว้ เวล ) สบายดี 2.2 I’m o.k., thanks. Not so bad ก็เรื่อยๆ 3. ตอบรับกรณีเจ็บป่วย 3.1 Not well.( น้อท เวล ) ไม่ค่อยสบาย 3.2 I have a head ache. ( ไอ แฮฟว์ อะ เฮ้ด เอ่ค ) รู้สึกปวดศีรษะ 3.3 I have the flu. ไอ แฮฟว์. เธอะ ฟลู ) ไข้หวัดใหญ่ 3.4 Not so well, thanks. I ( have ) got a cold. หรือ I have a cold. ( น้อท โซ เวล, แธ้งส์. ไอ แฮบว์ ก้อทอ ะ โคลด์ หรือ ไอ แฮบว์อะ โคล ). การทักทายหรือสวัสดีในภาษาไทย (Greeting)

7 การกล่าวอำลา ( Leave taking ) 1. Goodbye หรือ bye. ( กึดบาย หรือ บาย ) ลาก่อน ใช้ตอนกลางวัน 2. See you. ( ซี ยู ) แล้วเจอกันนะ See you later ( again ก็ได้ ) ( ซี ยู เลเท่อร์ ( อะ เกน ก็ได้ ) แล้วเจอกันอีกนะคะ 3. See you tomorrow. หรือ See you next time. ( ซี ยู ทูมอโร่ หรือ ซี ยู เน็คสท์ ไทม์ ) พบกันพรุ่งนี้ หรือ พบกันโอกาสหน้า นะคะ 4. See you later ( again ก็ได้ ) ( ซี ยู เลเท่อร์ ( อะเกน ก็ได้ ) แล้วเจอกันอีกนะคะ 5. So long ( โซ ลองก์ ) ลาก่อน ใช้กับคนสนิทกัน 6. Take care.( เท็ค แคร์ ) รักษาสุขภาพ 7. Good night. ราตรีสวัสดิ์

8 resource : http://www.youtube.com/watch?v=ImkxogTGuUs Greeting People

9 Name : Ning Occupation :Student Age : 12 Place :Bangkok Occupation : famers Age : 45 Place :Ayuttaya Name : Miss Yingluck Shinnawatra Occupation : Primeminister Age : 45

10 Name: Miss nungtida Sopon Age : 21 Movie star / singer Place : Nontaburee Washing machine Color : blue Price : 7,000 baht Name:Mr. Sukrit Wisetkaew Age : 27 Name:Miss nungtida Sopon Age : 21 Occupation : Singer / movie star Place :Chiangmai / Nontaburee

11 Name: Miss Pancake Age : 25 Place : Bangkok Occupation : model Age : 35 Place : Bangkok Occupation :engineer Name :Miss Yingluck Shinnawatra Occupation : Primeminister Place : Chiangmai Acitivity : New year day

12 occupationplace Ageactivity Washing machine soldier primeministerteacher farmermovie star singerengineer studentname สื่อภาพกิจกรรมชุดที่ 7

13 กิจกรรมนักเรียน ( ตัวอย่าง ผลงานนักเรียน ) Conversation and Summary Somsri : Good morning. How are you ? Ning : Good morning. I’m o.k. And you ? Somsri : Me too ! Thank you. What ’s your name ? Ning : My name is Ning. And you ? Somsri : I’m Somsri. What is your nick name ? Ning : My nick name is Ung. And you ? Somsri : My nick name is Sri. How old are you ? Ning : I’m 12 years old. And you ? Where is your house ? Somsri : I’m 12 years old. My house is in Bangkok. What class are you in ? Ning : I’m in m.s.1. My house is in Bangkok. I want to go now. Bye! Somsri : See you tomorrow. Summary Hello ! my friend. I’m Ning. I’m 12 years old.I’m from Bangkok. I’m in m.s.1 I’m happy. Note : You can change the underlined words and picture.

14 ทักทาย - ตอบรับ ชุดที่ 4 ใช้ประกอบแผนการเรียนรู้ที่ 2-3 What is her /his /her name?His / her name is………. What is his / her nick name? His / her nickname is……. How old is he / she ? He / she is…………….. Where is his / her house ? His / her house is ……… What class is he / she in ? He / she is in ………….. Where does he/ she from ? He / she is from ………… What does he/ she do ? He / she……………….. What’s this ? It ‘s a…………………… What are they ? They are ………………… How much ? It’s …………..baht. Where did you buy ? I bought from……………. Do you like it ? Yes, I do. No, I don’t.

15 กล่าวลา - ตอบรับ ชุดที่ 5 Bye ! Good – bye ! See you soon See you later Nice to meet you Nice to meet you too Thank you You’re welcome

16 กิจกรรมนักเรียน ( ตัวอย่าง ผลงานนักเรียน ) ชุดที่ 1 Conversation and Summary Introduce myself Somsri : Good morning. How are you ? Sanya : Good morning. I’m o.k. And you ? Somsri: Me too ! Thank you.What’s your name ? Sanya : I’m Sanya. And you ? Somsri : I’m Somsri. What is your nick name ? Sanya : My nick name is SAn. How old are you ? Somsri : My nick name is Sri. I’m 12 years old. Sanya : Where are you ? Somsri : I’m in Bangkok. I want to go now. Bye! Sanya : See you tomorrow. Somsri : See you later. Summary Hello ! my friend. I’m Sanya.I’m a student. I’m 12 years old.I’m from Bangkok. I’m happy. Note : You can change the underlined words

17 Introduce famous people from the picture Somsri : Good morning, Sanya. How are you ? Sanya : Good morning,, Somsri. I’m happy. And you ? Somsri: Me too ! Thank you. Look at the picture. Who is she ? Sanya : She is Miss Yingluck. Do you know her ? Somsri : Yes, I love her. What is her nick name ? Sanya : Her nick name is Poo. How old is she ? Somsri : She is 45 years old. Where is she ? Sanya : She is in Chiangmai. I want to go now. Bye! Somsri : Bye! Somsri : See you tomorrow. Summary Hello ! my friend. I want to introduce a famous people. She is Miss Yingluck Shinnawatra. She is 45 years old. Her nickname is Poo. She is in Chiangmai. Somsri loves her. She is happy. Note : You can change the underlined words and picture.

18 Introduce other people Somjai : Hello ! Lek. How are you ? Lek : Hi ! Somjai. I’m hot. And you ? Somjai : I’m so so. I want to introduce my friend. Her name is Ratsamee. Lek : I’m Lek. Nice to meet you. Ratsamee : Nice to meet you too. I’m Ratsamee. Are you here ? Lek. : Yes, I am. Somjai is my close friend. What class are you in ? Ratsamee : I’m in m.s.1. And you ? Lek : Me too ! I’m busy now. See you tomorrow.Bye. Ratsamee : See you soon. Where are you going ? Lek : The market. Let’s go. Ratsamee : O.k. I will go with you. Summary Hello ! I’m Lek. Somjai introduce Ratsamee to me. She is her friend. She is a student. She is in m.s.1. She is happy. She and Somjai go to the market. Note : You can change the underlined words.


ดาวน์โหลด ppt ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 more than I can say woh woh yeah yeah I love you more than I can say. I'll love you twice as much tomorrow Love you.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google