งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Symbol ชนิด Button Symbol ชนิด Button.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Symbol ชนิด Button Symbol ชนิด Button."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Symbol ชนิด Button Symbol ชนิด Button

2 ความหมายของ Symbol (ซิมโบล)
Symbol ชนิด Button ความหมายของ Symbol (ซิมโบล) Symbol (ซิมโบล) Symbol (ซิมโบล) คือกราฟิก,ปุ่ม, หรือมูฟวี่คลิปที่เราสร้างขึ้นมาเป็นต้นแบบ หลังจากนั้นสามารถนำมาใช้ซ้ำได้อีกไม่จำกัด เมื่อมีการสร้างซิมโบลโปรแกรมจะเก็บไว้ใน Library ของไฟล์ปัจจุบัน ซึงเราสามารถนำมาใช้งานซ้ำๆ ในภายหลังได้ง่ายขึ้น

3 ประเภทของ Symbol Symbol จะมี 3 ประเภท คือ
Symbol ชนิด Button ประเภทของ Symbol Symbol จะมี 3 ประเภท คือ 1. Movie Clip (มูฟวี่คลิป) คือ ซิมโบลจะนำไปสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวที่นำมาใช้ซ้ำได้ และภาพเคลื่อนไหวนี้จะเล่นอย่างเป็นอิสระจากไทม์ไลน์ของมูฟวี่หลัก 2. Graphic (กราฟิก) คือ ซิมโบลที่นำไปสร้างภาพเคลื่อนไหวที่ขึ้นอยู่กับไทม์ไลน์หลักของมูฟวี่ 3. Button (ปุ่ม) คือ ซิมโบลที่จะใช้ไปสร้างปุ่มที่สามารถโต้ตอบได้ เมื่อคลิกหรือเลื่อนเมาส์ผ่าน

4 Symbol ชนิด Button Symbol ชนิด Button

5 Symbol ชนิด Button (ต่อ)

6 Symbol ชนิด Button (ต่อ)
สถานะ คำอธิบาย Up เฟรมแรกแสดงสถานะแรกของปุ่มเมื่อเริ่มแสดง Over เฟรมที่สองแสดงสถานะเมื่อเลื่อนเมาส์พอยเตอร์ไปเหนือปุ่ม Down เฟรมที่สามแสดงสถานะเมื่อมีการคลิกที่ปุ่ม Hit เฟรมที่สี่เป็นเฟรมที่ใช้กำหนดบริเวณที่ต้องการให้มีการตอบสนองต่อพอยเตอร์ ซึ่งเฟรมนี้จะมองไม่เห็นขณะเล่นมูฟวี่

7 การทดสอบการทำงานของซิมโบลชนิด Button
Symbol ชนิด Button การทดสอบการทำงานของซิมโบลชนิด Button การทดสอบการทำงานของสถานะต่างๆ ของปุ่มให้กด Ctrl + Enter (โปรแกรมจะสร้างเป็นไฟล์ .swf ให้ทดสอบ) เมื่อเลื่อนเมาส์ไปบนปุ่ม และคลิกบนปุ่มและสังเกตว่าปุ่มจะแสดงตามสภานะต่างๆ ที่เรากำหนดไว้ สถานะ Up สถานะ Over สถานะ Down

8 การใส่คำสั่ง Action Script กับปุ่มควบคุม
Symbol ชนิด Button การใส่คำสั่ง Action Script กับปุ่มควบคุม Action Script คือ การใส่ Action นั้นลงไปใน Animation เป็นการใส่ชุดคำสั่งที่ เรียกว่า Script ซึ่งชุดคำสั่งเหล่านี้ใช้ในการควบคุม ซิมโบล หรือ เฟรม เพื่อจะทำการโต้ตอบหรือ แสดงเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น การแทรกคำสั่ง Action Script มีด้วยกัน 2 แบบ 1. การใส่ Action Script ที่ช่อง Frame ได้แก่ Stop, Go to, Next Frame, Next Scene 2. การใส่ Action ที่ปุ่มกด Button หรือ Movie Clip โดยที่ปุ่มกดจะต้องแทรกคำสั่ง On ก่อนเสมอ จึงแทรกคำสั่งอื่นเพิ่มเติม

9 การกำหนดลิงค์ให้กับ Button
Symbol ชนิด Button การกำหนดลิงค์ให้กับ Button การกำหนดลิงค์ให้กับ Button หน้าที่ทำการงานของปุ่มจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องให้มีการคลิกเพื่อลิงค์ไปยังตำแหน่งต่างๆ เช่น ให้เปิดไฟล์เว็บเพจ หรือให้เปิดไปยังเว็บไซต์ เป็นต้นสำหรับการกำหนดลิงค์ให้กับ Button นี้เราจะใช้คำสั่งประเภทสคริปต์แทรกลงไปในเฟรมของปุ่มโดยไม่ต้องเขียนสคริปต์เอง แต่จะใช้ Behavior สร้างลิงค์และแปลงเป็น AntionScript ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม ที่ flash ได้นำมาใช้เพิ่มความสามารถของมูฟวี่ให้โต้ตอบกับผู้ใช้ได้

10 1. Symbol ชนิด Button คืออะไร 2. สถานะของ Button มีกี่แบบ อะไรบ้าง
แบบฝึกหัด 1. Symbol ชนิด Button คืออะไร 2. สถานะของ Button มีกี่แบบ อะไรบ้าง 3. สถานะ Up หมายถึงอะไร 4. สถานะ Down หมายถึงอะไร 5. Action Script หมายถึงอะไร 6. การทดสอบการทำงานของซิมโบลชนิด Button ต้องทำอย่างไร 7. Action Script เป็นภาษาสำหรับสร้างโปรแกรมชนิดใด 8. การกำหนดลิงค์ให้กับ Button ต้องทำอย่างไร 9. จงบอกความแตกต่างระหว่าง Button กับ Movie Clip 10. การแทรกคำสั่ง Action Script มีกี่แบบ อะไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt Symbol ชนิด Button Symbol ชนิด Button.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google