งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Symbol ชนิด Button. Symbol ( ซิมโบล ) Symbol ( ซิมโบล ) คือกราฟิก, ปุ่ม, หรือมูฟวี่ คลิปที่เราสร้างขึ้นมาเป็นต้นแบบ หลังจากนั้น สามารถนำมาใช้ซ้ำได้อีกไม่จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Symbol ชนิด Button. Symbol ( ซิมโบล ) Symbol ( ซิมโบล ) คือกราฟิก, ปุ่ม, หรือมูฟวี่ คลิปที่เราสร้างขึ้นมาเป็นต้นแบบ หลังจากนั้น สามารถนำมาใช้ซ้ำได้อีกไม่จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Symbol ชนิด Button

2 Symbol ( ซิมโบล ) Symbol ( ซิมโบล ) คือกราฟิก, ปุ่ม, หรือมูฟวี่ คลิปที่เราสร้างขึ้นมาเป็นต้นแบบ หลังจากนั้น สามารถนำมาใช้ซ้ำได้อีกไม่จำกัด เมื่อมีการสร้างซิ มโบลโปรแกรมจะเก็บไว้ใน Library ของไฟล์ ปัจจุบัน ซึงเราสามารถนำมาใช้งานซ้ำๆ ในภายหลัง ได้ง่ายขึ้น ความหมายของ Symbol ( ซิมโบล ) Symbol ชนิด Butto n

3 Symbol จะมี 3 ประเภท คือ 1. Movie Clip ( มูฟวี่คลิป ) คือ ซิมโบลจะนำไป สร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวที่นำมาใช้ซ้ำได้ และ ภาพเคลื่อนไหวนี้จะเล่นอย่างเป็นอิสระจากไทม์ไลน์ ของมูฟวี่หลัก 2. Graphic ( กราฟิก ) คือ ซิมโบลที่นำไปสร้าง ภาพเคลื่อนไหวที่ขึ้นอยู่กับไทม์ไลน์หลักของมูฟวี่ 3. Button ( ปุ่ม ) คือ ซิมโบลที่จะใช้ไปสร้างปุ่ม ที่สามารถโต้ตอบได้ เมื่อคลิกหรือเลื่อนเมาส์ผ่าน ประเภทของ Symbol Symbol ชนิด Butto n

4 ปุม (button) คือซิมโบลประเภทหนึ่งซึ่ง สามารถแสดงภาพที่แตกต่างกันออกไปตาม สถานะของปุมในขณะนั้น นอกจากนี้เรายัง สามารถผูกคำสั่งเข้ากับสถานะต่างๆ ของปุม เพื่อให้เกิดการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ กำหนดไว้เช่น ถาจะใช้ปุมเป็นคำสั่งควบคุมก็ สั่งให้เริ่มแสดงภาพเคลื่อนไหวตรงเฟรมที่ กำหนด

5 Symbol ชนิด Butto n สถานะของปุ่มมี 4 แบบ ซึ่งจะทำให้ Symbol ชนิด Button มีคีย์เฟรม 4 คีย์เฟรม ดังนี้ Symbol ชนิด But ton ( ต่อ )

6 Symbol ชนิด Butto n Symbol ชนิด But ton ( ต่อ ) สถานะคำอธิบาย Up เฟรมแรกแสดงสถานะแรกของปุ่มเมื่อเริ่มแสดง Over เฟรมที่สองแสดงสถานะเมื่อเลื่อนเมาส์พอยเตอร์ไปเหนือปุ่ม Down เฟรมที่สามแสดงสถานะเมื่อมีการคลิกที่ปุ่ม Hit เฟรมที่สี่เป็นเฟรมที่ใช้กำหนดบริเวณที่ต้องการให้มีการตอบสนอง ต่อพอยเตอร์ ซึ่งเฟรมนี้จะมองไม่เห็นขณะเล่นมูฟวี่

7 Symbol ชนิด Butto n การทดสอบการทำงานของสถานะต่างๆ ของปุ่มให้กด Ctrl + Enter ( โปรแกรมจะสร้าง เป็นไฟล์.swf ให้ทดสอบ ) เมื่อเลื่อนเมาส์ไป บนปุ่ม และคลิกบนปุ่มและสังเกตว่าปุ่มจะแสดง ตามสภานะต่างๆ ที่เรากำหนดไว้ การทดสอบการทำงานของซิ มโบลชนิด Button สถานะ Up สถานะ Over สถานะ Down

8 Symbol ชนิด Butto n การใส่คำสั่ง Action Script กับปุ่มควบคุม Action Script คือ การใส่ Action นั้นลง ไปใน Animation เป็นการใส่ชุดคำสั่งที่ เรียกว่า Script ซึ่งชุดคำสั่งเหล่านี้ใช้ในการ ควบคุม ซิมโบล หรือ เฟรม เพื่อจะทำการ โต้ตอบหรือ แสดงเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น การแทรกคำสั่ง Action Script มี ด้วยกัน 2 แบบ 1. การใส่ Action Script ที่ช่อง Frame ได้แก่ Stop, Go to, Next Frame, Next Scene 2. การใส่ Action ที่ปุ่มกด Button หรือ Movie Clip โดยที่ปุ่มกดจะต้องแทรกคำสั่ง On ก่อนเสมอ จึงแทรกคำสั่งอื่นเพิ่มเติม

9 Symbol ชนิด Butto n การกำหนดลิงค์ให้กับ Button หน้าที่ทำการงานของปุ่มจะสมบูรณ์ได้ก็ ต้องให้มีการคลิกเพื่อลิงค์ไปยังตำแหน่งต่างๆ เช่น ให้เปิดไฟล์เว็บเพจ หรือให้เปิดไปยัง เว็บไซต์ เป็นต้นสำหรับการกำหนดลิงค์ให้กับ Button นี้เราจะใช้คำสั่งประเภทสคริปต์แทรกลง ไปในเฟรมของปุ่มโดยไม่ต้องเขียนสคริปต์เอง แต่จะใช้ Behavior สร้างลิงค์และแปลงเป็น AntionScript ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม ที่ flash ได้นำมาใช้เพิ่มความสามารถของมูฟวี่ให้โต้ตอบ กับผู้ใช้ได้ การกำหนดลิงค์ให้กับ Button

10 Symbol ชนิด Butto n แบบฝึกหัด 1. Symbol ชนิด Button คืออะไร 2. สถานะของ Button มีกี่แบบ อะไรบ้าง 3. สถานะ Up หมายถึงอะไร 4. สถานะ Down หมายถึงอะไร 5. Action Script หมายถึงอะไร 6. การทดสอบการทำงานของซิมโบลชนิด Button ต้องทำอย่างไร 7. Action Script เป็นภาษาสำหรับสร้าง โปรแกรมชนิดใด 8. การกำหนดลิงค์ให้กับ Button ต้องทำ อย่างไร 9. จงบอกความแตกต่างระหว่าง Button กับ Movie Clip 10. การแทรกคำสั่ง Action Script มีกี่แบบ อะไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt Symbol ชนิด Button. Symbol ( ซิมโบล ) Symbol ( ซิมโบล ) คือกราฟิก, ปุ่ม, หรือมูฟวี่ คลิปที่เราสร้างขึ้นมาเป็นต้นแบบ หลังจากนั้น สามารถนำมาใช้ซ้ำได้อีกไม่จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google